Avtalsunderskrifter online

Använd e-signaturer för att enkelt signera avtal online

Använd HelloSign för alla dina avtalssigneringsbehov online


När det gäller avtalssignering online är det viktigt att ta bort alla hinder för avslut, så att sista raden i alla slags företag kan maximeras. Att säkerställa att processen för att skicka ut och ta in signerade avtal är så effektiv som möjligt kan vara avgörande för framgång.

Det finns ett sätt ...

HelloSign tar bort hinder för signering genom att göra det otroligt enkelt att ta in underskrifter och signera avtal online med några klick – och signaturerna är juridiskt bindande. När företag använder HelloSign för att signera avtal online sparar de tid, pengar och krångel med att hantera föråldrad teknik som skrivare, skannrar och faxmaskiner.


Med HelloSign kan företag:


  • Få avtal undertecknade online snabbare, vilket minskar handläggningstiden
  • Enkelt skapa mallar för dokument som ska skickas flera gånger om
  • Få åtkomst till alla dokument på en enda smidig plats på HelloSign.com

Lätt som en plätt!

Du kan börja signera onlineavtal så fort du skapat ett kostnadsfritt HelloSign-konto. Här är en liten inblick i hur ett avtalssignaturflöde kan se ut:


  1. Ladda upp avtalet du vill signera eller skicka till ditt HelloSign-konto.
  2. Använd textrutor, signatur- eller datumrutor för att formatera lämpliga fält i ditt dokument. Ange mottagarens kontaktuppgifter (e-post) och lägg till ett personligt meddelande till mottagaren.
  3. Klicka på ”Begär signatur”.

När du skickat ut din signaturbegäran får du automatiska e-postpåminnelser tills avtalet signerats. Med dessa påminnelser blir det enkelt att hålla koll på de onlineavtal du har ute för signatur så att du inte tappar ett avtal eller dokument på grund av dålig organisation. Dessutom kan dina undertecknare enkelt signera från sina mobiltelefoner eller surfplattor.


Funktioner som utformats för att du ska få dina avtal undertecknade


Utöver HelloSigns grundläggande funktioner finns andra nyckelfunktioner tillgängliga med utvalda HelloSign-abonnemang för någon som vill signera ett onlineavtal. Dessa funktioner har skapats för att göra det enklare och mer effektivt att organisera signaturordningen och avtalsflödet:


  • Åtkomst för undertecknare. Tvåfaktorautentisering är ett skyddsverktyg som kräver att en undertecknare anger en unik kod innan dokumentet kan öppnas. Detta är särskilt användbart för känsliga avtal!
  • Undertecknarordning. Ska mer än en person underteckna ett avtal online? Du kan skapa en undertecknarordning så att rätt fält alltid fylls i med den ordning du vill.
  • Datavalidering. Du kan skapa regler för dina textfält så att du slipper misstag vid ifyllnaden. Till exempel kan du skapa en regel som endast tillåter siffror i fältet för telefonnummer. Undertecknaren får ett felmeddelande om hen försöker mata in andra tecken än siffror i detta fält.
  • Mallar. Med denna funktion kan du skapa återanvändbara mallar för onlineavtal som används ofta. Du behöver bara formatera dokumentet en gång, spara en mall och sedan använda formateringen om och om igen.

Säkra, juridiskt bindande e-signaturer som standard


När du ska signera avtal online är en av de viktigaste sakerna att tänka på signaturens legalitet. Du vill inte signera på ett sätt som kanske inte håller i rätten.


HelloSign uppfyller kraven i amerikanska Electronic Signature in Global and National Commerce Act från 2000 (ESIGN), Uniform Electronic Transactions Act (UETA) och EU:s eIDAS (EU nr. 910/2014) beträffande elektroniska signaturer och överföringar, vilket gör e-signaturer snabba, smidiga och juridiskt bindande. Vi använder säkerhet på banknivå inklusive granskningsloggar, 2-faktorautentisering och avancerad onlineavtalskryptering.


Vare sig du behöver bygga in HelloSign direkt i ett befintligt arbetsflöde eller en applikation med vårt användarvänliga API eller vill använda våra teamvänliga abonnemang kommer du att uppskatta de kraftfulla och säkra funktioner som HelloSign-plattformen erbjuder ditt företag.


Vanliga frågor om avtalsunderskrifter online


Vad är ett onlineavtal?

Ett onlineavtal är ett avtal som utarbetas, undertecknas och ingås elektroniskt via internet. Onlineavtal är utformade för att läsas och signeras utan behov av fysiskt papper. Signering sker med e-signaturteknik, varigenom en signatur kan läggas till i avtalet på en mängd olika sätt. Exempel på dessa är att ladda upp ett foto av en befintlig signatur, rita en manuellt med en markör eller skriva och sedan anpassa teckensnittet, i en signaturruta som kan flyttas till olika positioner i onlineavtalet.

Är onlinesignaturer på avtal rättsgiltiga?

HelloSign uppfyller kraven i amerikanska Electronic Signature in Global and National Commerce Act från 2000 (ESIGN), Uniform Electronic Transactions Act (UETA) och EU:s eIDAS (EU nr. 910/2014) beträffande elektroniska signaturer och överföringar, vilket gör e-signaturer snabba, smidiga juridiskt bindande. För mer information om vilka dokument som är rättsgiltiga, ta del av vårt blogginlägg om e-signaturers legalitet här.

Hur fungerar HelloSign?

HelloSign är en dator- och enhetsvänlig lösning som ger dig möjlighet att formatera avtal med textfält, begära in elektroniska signaturer för onlineavtal, spara en detaljerad granskningslogg för varje dokument och säkert lagra signerade dokument i ditt konto. Vi tillhandahåller teknik som följer aktuella lagar och standarder för e-signaturer.


Vilka avtal kan jag signera med HelloSign?

Några exempel på de typer av avtal som fungerar perfekt för onlinesignering med HelloSign är frilansavtal, offerter, konkurrensförbud, inköpsorder, investeringspapper, hyresavtal, låneansökningar och många, många fler.

Krångelfritt, användarvänligt och uppskattat av miljoner

Utforska våra premiumfunktioner med vår 14-dagars kostnadsfria provperiod

Kom igång