Behörigheter

På HelloSign är våra kunddatas säkerhet och
integritet vår viktigaste prioritering

Det är helt avgörande att ni kan kontrollera vem som kan göra vad i systemet. Olika roller har olika åtkomsträttigheter, både i HelloSign API och i slutanvändarprodukten. Administratörer kontrollerar till exempel inställningar i hela teamet, faktureringsinformation och andras roller.

  • Rollbaserad säkerhet – aktiverar olika nivåer av behörigheter för olika medlemmar i ett team, allt från administrativa rättigheter till medlemmar som bara har behörighet att se mallar och utfärda begäranden om underskrift.
  • Undertecknarspecifika åtkomstkoder – kan som en extra säkerhetsåtgärd tilldelas varje individ som blir ombedd att skriva under.