Rapportera säkerhetsincidenter

Om du ser något så säg något.

På HelloSign tar vi säkerhetsincidenter på allvar och du är vår viktigaste tillgång för informationssäkerhet.  Att rapportera potentiella incidenter eller oro är det ultimata skyddet mot IT-brottslighet, inklusive bedrägeri.

Rapportera ett sekretessproblem

På HelloSign anser vi att ni äger era data och vi har förbundit oss att hålla dem privata. Vår sekretesspolicy beskriver tydligt hur vi hanterar och skyddar er information. Våra tredjepartsrevisorer testar våra sekretessrelaterade kontroller på årsbasis och tillhandahåller rapporter och utlåtanden som vi kan vidarebefordra till er.


Om du behöver skicka in en begäran med avseende på sekretessrelaterade problem, skicka den till privacy@hellosign.com

Rapportera en potentiell säkerhetsincident

Om du behöver rapportera en potentiell säkerhetsincident till HelloSign, bifoga en sammanfattande rapport till HelloSign Security Team som bilaga till abuse@hellosign.com. Säkerhetsteamet kommer att utvärdera rapporten och återkomma för att diskutera detaljer.

Rapportera skräppost

Om du klickar på ett nätfiskemeddelande kan du räkna med problem

Om du tror att du har fått ett bedrägligt e-postmeddelande som verkar komma från HelloSign, skicka e-postmeddelandet som en bilaga till abuse@hellosign.com och ta sedan bort det.

Tecken på bedrägliga e-postmeddelanden och webbplatser:

1. Falska länkar

  • Undvik falska länkar genom att öppna dina dokument direkt från https://www.hellosign.com eller https://www.helloworks.com genom att logga in.
  • Håll alltid markören över länken i e-postmeddelandet innan du klickar på den. Statusfältet i e-postmeddelandet visar den avsedda destinationen. Alla länkar från Hellosign omdirigeras till hellosign.com, hellofax.com, eller helloworks.com

2. Falsk avsändaradress

  • Falska e-postmeddelanden kan innehålla en förfalskad mejladress i fältet "Från". Detta fält är enkelt att ändra på. Om du inte känner igen avsändaren på HelloSign-kuvert ska du kontakta avsändaren för att verifiera mejlets äkthet.

3. Bilagor

  • HelloSigns förfrågningar via e-post om att skriva under ett dokument innehåller aldrig bilagor. Öppna eller klicka INTE på bilagor i ett e-postmeddelande med begäran om din underskrift.
  • Först efter att alla parter har undertecknat kommer HelloSign att tillhandahålla en PDF i ett e-postmeddelande.  Vi skickar INTE någon annan typ av bilagor.

4. Falsk känsla av brådska

  • Vi har tillämpar inte konceptet brådska på vår plattform. Eventuella brådskande förfrågningar är därför falska.

5. Felstavningar och dålig grammatik

  • Falska e-postmeddelanden innehåller ofta felstavningar, felaktig grammatik, saknade ord och har logiska luckor.

6. Osäkra webbplatser

  • Vi ger endast åtkomst via https.

7. Popup-fönster

  • Vi använder inte popup-fönster i våra e-postmeddelanden.