Kryptering

På HelloSign är våra kunddatas säkerhet och
integritet vår viktigaste prioritering

På HelloSign lagras dina dokument bakom en brandvägg och autentiseras mot avsändarens session varje gång en begäran om det aktuella dokumentet görs. All kommunikation sker med TLS-kryptering (Transport Layer Security). Dina dokument lagras och krypteras i vila med AES 256-bitkryptering.

Dessutom krypteras varje dokument med en unik nyckel. Som ytterligare säkerhetsåtgärd krypteras varje nyckel med en regelbundet utbytt masternyckel. Detta innebär att även om någon skulle ta sig förbi det fysiska skyddet och få åtkomst till en hårddisk skulle personen inte kunna komma åt dina data.

  • Alla HelloSign-dokument är krypterade i vila med hjälp av AES 256-bitars kryptering
  • F‍ör dokument som förs över för signering används TLS-kryptering i all kommunikation
  • Alla säkerhetskopior är krypterade
  • HSTS är aktiverat (HTTP med strikt transportsäkerhet)
  • HelloSign använder dokumentkryptering i 2 lager – varje dokument krypteras med en unik nyckel (en dokumentkrypteringsnyckel eller DEK), och denna DEK krypteras sedan med en masternyckel som regelbundet byts ut