StartFörtroendeSäkerhet

Engagerat och erfaret säkerhetsteam

På HelloSign är våra kunddatas säkerhet och
integritet vår viktigaste prioritering

På HelloSign har vi ett dedikerat säkerhetsteam med en chef för informationssäkerheten som är direkt ansvarig för säkerheten för HelloSigns produkter och tjänster.

Vi har dessutom ett formellt informationssäkerhetsprogram på plats som leder informations- och riskhanteringskommittén. Denna kommitté träffas regelbundet för att granska säkerhetsrelaterade initiativ på produkt-, infrastruktur- och företagsnivå.

För att garantera att alla anställda kan försvara säkerheten för våra kunddata arbetar vi för att se till att säkerheten är integrerad i vår företagskultur från dag 1. Anställda genomgår omfattande bakgrundskontroller, undertecknar och följer en uppförandekod och acceptabel användningspolicy samt genomgår regelbundet utbildningar för säkerhetsmedvetenhet.

För att säkerställa att teamen är förberedda på det oväntade utför HelloSign red team-tester mot vår personal för att säkerställa att de är beredda att agera på rätt sätt när de möter en potentiell säkerhetsincident. I allmänhet vill vi se till att vi kan upptäcka fysiska, nätverksrelaterade och systemrelaterade sårbarheter genom att använda en anfallsimiterande strategi.