StartFörtroendeSäkerhet

Granskningsloggar

På HelloSign är våra kunddatas säkerhet och
integritet vår viktigaste prioritering

När du skickar en begäran om underskift verkställs varje underskrift på ett dokument och infogas i dokumentet. HelloSign lägger till en sida med en granskningslogg till det slutförda dokumentet. Granskningsloggen innehåller en globalt unik identifierare, eller GUID, som visar vilken e-postadress som undertecknade ett dokument och när. Dessa poster inkluderar en hash-kod av PDF-dokumentet som används för att avgöra om det har modifierats, manipulerats eller inte.

Den icke redigerbara granskningsloggen säkerställer att alla åtgärder i era dokument spåras och tidsstämplas noggrant så att klara bevis på åtkomst, granskning och underskrift finns.

Här är en lista över alla granskningsloggade händelser i HelloSign:

 • Dokument skickas
 • ​​‍Dokument visat
 • ​​‍Dokument undertecknat
 • ​​‍Avböj signering
 • ​​‍Undertecknarens namn/e-postadress uppdaterad
 • ​​‍Bilaga uppladdad
 • ​​Personlig underskrift aktiverad
 • ​​‍Underskriftskod autentiserad
 • ​​Avtal angående elektroniska handlingar och underskrifter har godkänts
 • ​​Begäran om underskrift delegerad
 • ​​Begäran om underskrift slutförd
 • ​​Slutförd begäran är fortgående