Applikationssäkerhet

På HelloSign är våra kunddatas säkerhet och
integritet vår viktigaste prioritering

Utöver traditionell kryptering

HelloSign skyddar data som överförs mellan våra appar och våra servrar och i viloläge. Dokument lagras bakom en brandvägg och autentiseras mot avsändarens session varje gång en begäran om det aktuella dokumentet görs. Vi tillämpar branschens bästa praxis för överföring av data till vår plattform (Transport Layer Security TLS) och data lagras på datacenter som är certifierade med SOC 1 Type II, SOC 2 Type I och ISO 27001. Dina dokument lagras och krypteras i vila med AES 256-bitkryptering.

Rigorös säkerhetstestning

Vi testar regelbundet vår infrastruktur och våra appar för att identifiera och åtgärda svagheter. Vi samarbetar även med externa säkerhetsspecialister, andra säkerhetsteam i branschen samt säkerhetscommunityt för att se till att våra användare och deras filer förblir säkra. Potentiella buggar och sårbarheter rapporteras till oss på tredjepartstjänsten HackerOne.