Illustration med lås och nyckel framför undertecknat dokument

HelloSign Trust Center

Hos HelloSign är våra säkerhet och
integriteten för våra kunduppgifter prioriterad

Start
Illustration med sköld med silhuetten av en kvinna i med en bock uppe till vänster

Säkerhet

HelloSign-tjänsterna är utformade med en säker, distribuerad infrastruktur med flera skyddslager. Titta på vår Status-sida för att se det senaste vad gäller plattformstillgängligheten. Vi arbetar för att säkerställa skyddet av dina data och ge våra kunder automatiseringsverktyg som ger kontroll och översikt. Vårt robusta informationssäkerhetsprogram är utformat för att utvärdera risker och bygga upp en säkerhetskultur på HelloSign.

Illustration med kodfönster med bock längst upp

Efterlevnad

På HelloSign anser vi att efterlevnad är ett effektivt sätt att kontrollera en tjänsts trovärdighet. Vi följer standarder och förordningar som SOC 2. Våra oberoende tredjepartsrevisorer testar våra sekretessrelaterade kontroller på årsbasis och tillhandahåller rapporter och utlåtanden som vi kan vidarebefordra till er på begäran.

Stor cirkel med kvinnosilhuett och bock som pekar mot mindre cirkel med personsilhuett och X-märkning i det övre högra hörnet

Sekretess

På HelloSign anser vi att ni äger era data och vi har förbundit oss att hålla dem privata. Vår sekretesspolicy beskriver tydligt hur vi hanterar och skyddar er information. Våra tredjepartsrevisorer testar våra sekretessrelaterade kontroller på årsbasis och tillhandahåller rapporter och utlåtanden som vi kan vidarebefordra till er.

En bild av en bokrulle med en bock och ett certifieringsmärke

eIDAS

EU-förordning nr 910/2014 om elektronisk identifiering och förtroendetjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) som antogs den 23 juli 2014 och tillämpades 1 juli 2016 ger en rättslig ram för företag, medborgare och offentliga myndigheter att på ett säkert sätt få åtkomst till tjänster och genomföra transaktioner digitalt i EU:s alla medlemsländer.