StartFörtroendeVillkor

Tjänstespecifika villkor

Publicerat: 19 maj 2020

Gäller från och med: 18 juni 2020

Om inte annat definieras i denna Tjänsteplan har termer med stor begynnelsebokstav den betydelse som ges till dem i Villkoren (för närvarande tillgängliga på https://www.hellosign.com/terms ) och Sekretesspolicyn (för närvarande tillgänglig på https: // www.hellosign.com/privacy ).

HELLOSIGN (SLUTANVÄNDARE OCH WEBBAPP)

 1. 1.   Beskrivning av tjänst. HelloSign är en elektronisk underskriftstjänst som gör det möjligt för Kunder att visa, leverera, kvittera, lagra och skriva under dokument elektroniskt.
 2. 2.   Autentisering. En person som skriver under ett dokument via HelloSign måste antingen ha ett HelloSign-konto eller ha fått en begäran om underskrift i sitt e-postkonto.
 3. 3.   Granskningsloggar. Dokument som är ifyllda i HelloSign inkluderar en granskningslogg som innehåller information som hjälper till att spåra ditt dokument genom dess livscykel. Denna information inkluderar, men är inte begränsad till, ett unikt dokument-ID som genereras av HelloSign, mejladresser för avsändare och mottagare, IP-adresser för avsändare och mottagare och spårhändelser (som datum, tid och lokalisering när följande händelser inträffar – dokument uppladdat, dokument visat, dokument borttaget, dokument skickat, dokument undertecknat, underskrift avvisad, undertecknarens uppdaterade mejladress, undertecknarens åtkomstskod autentiserad, begäran om underskrift avbruten).

HelloSign API

 1. 1.   Beskrivning av tjänst. HelloSigns programmeringsgränssnitt för applikationen (“HelloSign API”) gör det möjligt för Kunder att enkelt integrera eller bädda in den elektroniska underskriftslösningen HelloSign i dess applikation eller arbetsflöde, vilket skapar en ren, varumärkt och smidig onlineupplevelse som gör det möjligt för användare att fullfölja juridiskt bindande avtal eller transaktioner med ert företag och/eller deras kunder.
 2. 2.   Autentisering. I den utsträckning som Kunden väljer att använda HelloSign API för att aktivera inbäddade funktioner i Kundegendom måste Kunden verifiera identiteten för varje undertecknare/slutanvändare via e-postbekräftelse eller på andra sätt som HelloSign kan godkänna efter eget gottfinnande. Kunden är ensam ansvarig, även juridiskt sett, för sådan autentisering och kommer att gottgöra, försvara och hålla HelloSign skadefritt mot alla anspråk anknutna till sådan autentisering.
 3. 3.   Begäran om underskrifter. En "Begäran om underskrift" görs när Kunden startar en ny underskriftsprocess och gör motsvarande anrop till HelloSign API. Exempel: om du anropar "signature_request/send" för att skicka ut dokument för underskrift räknas detta som en (1) Begäran om underskrift. Observera att en enda Begäran om underskrift kan användas till att samla in underskrifter från flera personer i de fall där de alla är involverade i samma kontrakt.
 4. 4.   API-nycklar. För att kunna använda HelloSign-API: er måste Kunden få sina unika API-autentiseringsuppgifter (en "API-nyckel") i registreringsprocessen. Kunden är ensam ansvarig för all aktivitet som är kopplad till API-nyckeln, oavsett om hen har kunskap om sådan aktivitet. Kunden får inte dela sin API-nyckel med någon tredje part, hen måste förvara API-nyckeln säkert och ska använda den som Kundens enda sätt att få åtkomst till HelloSign API.
 5. 5.   Transaktioner.
 6.      a.   Begränsningar. Kunden kan göra upp till 100 förfrågningar per minut för vanliga API-förfrågningar och 25 förfrågningar per minut för API-förfrågningar på högre nivå. I testläge kan Kunden göra 10 förfrågningar per minut. Sammantaget benämns ovanstående "Transaktionsgränser". Kontakta vår försäljningsavdelning om du vill höja dina Transaktionsgränser.
 7.      b.   Begränsningar i frekvens. HelloSign kan behöva begränsa eller stänga av din användning av HelloSign API när sådan avstängning eller begränsning är nödvändig för att förhindra problem eller skada gentemot andra kunder/individer eller för att bevara HelloSign-tjänsternas säkerhet, stabilitet, tillgänglighet eller integritet.
 8. 6.   Egendom. Endast den Kundegendom som godkänts av HelloSign får åtkomst till och kan använda Tjänsten. HelloSign förbehåller sig rätten att avvisa Kundegendom, oavsett orsak och efter eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till att säkerställa att du följer Villkoren och Policyn för acceptabel användning. Dessutom kommer du att se till att Kundegendomen omfattas av tjänstevillkor och sekretesspolicyer som överensstämmer med villkoren i detta Avtal.
 9. 7.   API-begränsningar. Du samtycker till att du inte (och heller inte låter någon tredje part) direkt eller indirekt: (a) skapar en API-klient som fungerar väsentligen på samma sätt som HelloSign API:er, (b) använder HelloSign API:er för andra ändamål än Kundegendomen, (c) felaktigt förvränger källan eller ägarskap av HelloSign API:er eller tar bort, döljer eller ändrar copyright, varumärkes- eller andra meddelanden om äganderätt, förfalskar eller tar bort författarens erkännande, juridiska meddelanden eller andra märkningar om ursprung eller källa till HelloSign API:er, eller (d) inkräktar på eller stör HelloSign API:er eller servrar eller nätverk som tillhandahåller HelloSign API:er eller Tjänsten.
 10. 8.   Kundapplikationer. Kunden kan använda HelloSign API:er för att utveckla applikationer och/eller upplevelser med inbäddad underskrift för att användas av Kunden eller Kundens klienter och deras respektive slutanvändare (gemensamt kallade ”Kundapplikationer”). Kunden är ensam ansvarig för Kundapplikationerna och ser till att den har: a) försett sina kunder, klienter och slutanvändare med de tillämpliga villkoren (inklusive sekretessvillkoren) som auktoriserar HelloSign att tillhandahålla Tjänsterna nedan och b) rätt behörighet och/eller auktorisation för att dela användar- eller undertecknarinformation (inklusive personlig identifierbar information) med HelloSign.

HelloWorks

 1. 1.   Beskrivning av tjänst. HelloWorks är en intelligent tjänst för arbetsflödesautomation som förenklar dokumentets färdigställande genom avancerad datavalidering, villkorssatser, integrerade e-underskrifter och mobilanpassad utformning.
 2. 2.   Autentisering. En person som undertecknar ett dokument via en elektronisk underskriftsfunktion inom HelloWorks måste antingen ha ett HelloSign-konto eller ha fått en begäran om underskrift till sitt e-postkonto.
 3. 3.   Transaktioner. En "Transaktion" från HelloWorks uppstår när kund eller användare startar ett Arbetsflöde från det visuella gränssnittet HelloWorks (för närvarande benämnt ”HelloWorks Builder”).
 4. 4.   Arbetsflöde. Ett "Arbetsflöde" är en kombination av flera uppgifter eller processer som används. Med det visuella gränssnittet HelloWorks kan användare skapa kombinationer av flera former och dokument som måste slutföras av en slutanvändare. Arbetsflöden är grunden för det som blir en transaktion. När ett arbetsflöde startas blir det en transaktion.
 5. 5.   Slutanvändare/deltagare. I HelloWorks är en slutanvändare/deltagare en person som mottar det startade arbetsflödet och ska fylla i formulär och dokument online.

HelloWorks API

 1. 1.   Beskrivning av tjänst. HelloWorks API låter kunder integrera och bädda in vår automatisering av arbetsflödet och e-underskriftslösningar enkelt i alla applikationer eller arbetsflöden, vilket skapar en ren, varumärkt och smidig onlineupplevelse som gör det möjligt för dina användare kan förenkla komplexa arbetsflöden och fylla i juridiskt bindande avtal och transaktioner .
 2. 2.   Autentisering. I den utsträckning som Kunden väljer att använda HelloWorks API för att aktivera inbäddade funktioner i Kundegendom, måste kunden verifiera identiteten för varje deltagare/undertecknare/slutanvändare genom en e-postbekräftelse eller på annat sätt som HelloSign kan godkänna efter eget gottfinnande. Kunden är ensam ansvarig, även juridiskt sett, för sådan autentisering och kommer att gottgöra, försvara och hålla HelloSign skadefritt mot alla anspråk anknutna till sådan autentisering.
 3. 3.   API-nycklar. För att kunna använda HelloWorks-API:er måste Kunden erhålla sina unika API-autentiseringsuppgifter (en "API-nyckel") i registreringsprocessen. Kunden är ensam ansvarig för all aktivitet som är kopplad till API-nyckeln, oavsett om hen har kunskap om sådan aktivitet. Kunden får inte dela din API-nyckel med någon tredje part, hen måste förvara API-nyckeln säkert och använda den som Kundens enda sätt att få åtkomst till HelloSign API:er.
 4. 4.   Transaktioner.
       a.   Definition. En HelloWorks API-transaktion är användningen av API för att initiera antingen: 1) insamling och/eller spridning av information, eller 2) en begäran om underskrift.
  a.   Begränsningar. Kunden kan göra upp till 500 förfrågningar per timme. I testläge kan Kunden göra 50 förfrågningar per timme. Sammantaget benämns ovanstående "Transaktionsgränser". Kontakta vår försäljningsavdelning om du vill höja dina Transaktionsgränser.
       b.   Begränsningar i frekvens. HelloSign kan behöva begränsa eller stänga av din användning av HelloWorks API när sådan avstängning eller begränsning är nödvändig för att förhindra problem eller skada för andra kunder/individer eller för att bevara HelloSign-tjänsternas säkerhet, stabilitet, tillgänglighet eller integritet.
 5. 5.   Egendom. Endast den Kundegendom som godkänts av HelloSign får åtkomst till och kan använda Tjänsten. HelloSign förbehåller sig rätten att avvisa Kundegendom, oavsett orsak och efter eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till att säkerställa att du följer detta Avtal och Policyn för acceptabel användning. Vidare säkerställer du att Kundegendomen omfattas av villkor för tjänsten eller användningen som överensstämmer med villkoren i detta Avtal.
 6. 6.   API-begränsningar. Du samtycker till att du inte (och heller inte tillåter att någon tredje part) direkt eller indirekt: (a) skapar en API-klient som fungerar väsentligen på samma sätt som HelloWorks API:er, (b) använder HelloWorks API:er för andra ändamål än Kundegendomen, (c) felaktigt förvränger källan eller ägarskap av HelloWorks API:er eller tar bort, döljer eller ändra copyright, varumärkes- eller andra meddelanden om äganderätt, förfalskar eller tar bort upphovsmannens erkännande, juridiska meddelanden eller andra märkningar om ursprung eller källa till HelloWorks API:er, eller (d) inkräktar på eller stör HelloWorks API:er eller servrar eller nätverk som tillhandahåller HelloSign API:er eller Tjänst.
 7. 7.   Kundapplikationer. Kunden kan använda HelloWorks API:er för att utveckla applikationer och/eller upplevelser med inbäddad underskrift för att användas av Kunden eller Kundens klienter och deras respektive slutanvändare (gemensamt benämnt ”Kundapplikationer”). Kunden är ensam ansvarig för Kundapplikationerna och ska se till att den har: a) försett sina kunder och slutanvändare med de tillämpliga villkoren (inklusive sekretessvillkoren) som gör det möjligt för HelloSign att tillhandahålla Tjänsterna nedan och b) rätt auktoritet och/eller behörighet att dela slutanvändarinformation med HelloSign.

HelloSign for Salesforce

 1. 1.   Tjänstebeskrivning. HelloSign for Salesforce är en integrering som låter dig förbereda dokument för elektronisk underskrift snabbt, minska uppföljningen och förenkla underskriftsprocessen för dina klienter genom att använda data från dina Salesforce-fält.
 2. 2.   Behörighet. Kunden måste ha ett HelloSign Enterprise-abonnemang (eller högre nivå) för att få åtkomst till denna integration. Kunden (eller dess administratör) kan lägga till användare i sin Salesforce-integrering inom gränserna för Kundens prenumerationsabonnemang. HelloSign for Salesforce fungerar med både Salesforce Classic och Salesforce Lightning Experience.
 3. 3.   Dokument. Alla undertecknade dokument lagras i din Salesforce-instans. Du kan sedan ladda ner eller överföra de undertecknade dokumenten till dina databaser/dokumentarkiv.
 4. 4. Tredje parts innehåll och produkter. Kunden förstår att HelloSign for Salesforce-integreringen kommer att ge Kunden åtkomst till tredje parts innehåll och till tredje parts produkter som kan komma åt Kundens instans av HelloSign-tjänsterna och exportera, radera eller på annat sätt förändra Kunddata (inklusive Kundens konfidentiella information).
 5. 5.   Ansvarsfriskrivning. HelloSign garanterar eller stöder inte innehåll eller produkter från tredje part (oavsett om dessa objekt betecknas vara "från" eller "verifierade av" HelloSign eller på annat sätt har koppling till HelloSign) och friskriver sig allt ansvar och ansvar för dessa objekt och deras åtkomst till HelloSign-tjänsterna, inklusive deras modifiering, radering, tillgängliggörande eller insamling av Kunddata.

Tredje parts integrationer/anslutningar

 1. 1.   Beskrivning av tjänst. Tredjepartsintegreringar hjälper dig att ansluta HelloSign till de tjänster du redan använder för att driva ditt företag. Några exempel på sådana integreringar är Google (Gmail, Google Docs, Google Drive och G Suite), Evernote, Hubspot CRM, Microsoft OneDrive, Oracle och Slack.
 2. 2.   Behörighet. För att kunna använda en HelloSign-integrering måste du vara HelloSign-kund och kund för den tjänst du vill använda integreringen med. Vissa integreringar kan kräva att du godkänner användningen av en sådan tjänst och/eller samtycker till överföring av din information/data mellan HelloSign och tredjepartstjänst.
 3. 3.   Innehåll och produkter från tredje part. Du är ensam ansvarig för användningen av sådan integrering, tredje parts tjänst och att se till att du har lämpliga rättigheter och behörigheter att dela data mellan HelloSign och tredje parts tjänster. Du förstår att tredjepartsintegreringar kan ge Kunden åtkomst till tredjepartsinnehåll och till tredjepartsprodukter som kan få åtkomst till Kundens instans av HelloSign-tjänsterna och exportera, ta bort eller på annat sätt ändra Kunddata (inklusive Kundens konfidentiella information).
 4. 4.   Ansvarsfriskrivning. HelloSign garanterar eller stöder inte innehåll eller produkter från tredje part (oavsett om dessa objekt betecknas vara "från" eller "verifierade av" HelloSign eller på annat sätt har koppling till HelloSign) och friskriver sig allt ansvar och ansvar för dessa objekt och deras åtkomst till HelloSign-tjänsterna, inklusive deras modifiering, radering, tillgängliggörande eller insamling av Kunddata.

HelloFax

 1. 1.   Beskrivning av tjänst. HelloFax är en elektronisk faxtjänst som gör det möjligt för Kunder att ladda upp och hantera dokument online, skicka och motta fax online samt skriva under dokument elektroniskt. HelloFax fungerar internationellt och omfattar för närvarande över 70 länder över hela världen.
 2. 2.   Kontoinformation. HelloFax-kunder måste förse HelloSign med exakt och aktuell information inklusive, men inte begränsat till: namn, faktureringsadress, fysisk adress, betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer) och nationellt ID-nummer (i förekommande fall). HelloSign kan komma att behöva erhålla kopior av Kundernas eller deras användares nationella ID-handlingar när så krävs av rättsliga förfaranden, utredningar eller av våra underleverantörer/tjänsteleverantörer. Kunden ska omedelbart tillhandahålla all relaterad kontoinformation på begäran av HelloSign och Kunden godkänner uttryckligen att HelloSign delar all kontoinformation, användningsdata, platsdata och IP-adresser med sina underleverantörer/tjänsteleverantörer. HelloSign förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta Kundens konto och/eller användning av HelloFax om sådan kontoinformation är föråldrad eller inte tillhandahålls omedelbart på begäran.
 3. 3.   Oönskade fax och skräppost. Överföring av oönskad faxreklam är olagligt i USA enligt den federala konsumentskyddslagen (Federal Law Consumer Protection Act, TCPA) från 1991 samt i Europeiska unionen enligt förordningarna för sekretess och elektronisk kommunikation 2003 (Privacy and Electronic Communications Regulations) och är också olagligt i lagarna i ett antal andra länder, delstater och provinser. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart stänga av eller avsluta din användning av HelloFax om du skickar oönskad faxreklam och/eller skräppost. Vi förbehåller oss också rätten att övervaka din användning av HelloFax och HelloSign och kan, efter eget gottfinnande, besluta att inte leverera meddelanden som HelloSign anser vara oönskad faxreklam eller skräppost.
 4. 4.   Rapportera oönskade fax och skräppost. Om du anser att du har mottagit oönskad faxreklam rekommenderar vi att du kontaktar avsändaren för att informera dem om att du inte vill ta emot sådana fax. Kontakta även HelloSigns kundtjänst så att vi kan undersöka detta.
 5. 5.   Nummer och portering. Kunden kan få nya nummer för HelloFax från HelloSign. Sådana nummer är beroende av tillgänglighet och HelloSign kan inte garantera att ett specifikt nummer kan tilldelas en Kund. HelloSign stöder också nummerportering enligt villkoren nedan (för USA, Storbritannien och Kanada: :
       a.   Förfarande för begäran om nummerportering.
            i.   Kunden måste behålla sin befintliga tjänst aktiv för att kunna portera ett telefonnummer till HelloSign.
            ii.   Fyll i och skicka formuläret för begäran om portering.
            iii.   När vi har mottagit din förfrågan verifierar vi om vi kan portera ditt nummer och svarar på din begäran så snart som möjligt. Om vi kan portera ditt nummer ber vi dig fylla i en fullmakt som vi vidarebefordrar till dig. Vi behöver också den senaste fakturakopian från din nuvarande leverantör som ett bevis på att du äger numret.
            iv.   När båda dokumenten har lämnats in påbörjar vi porteringsbegäran. När begäran har påbörjats ber vi dig att registrera dig för en betald prenumeration (se vår sida med priser) så tilldelas du ett tillfälligt nummer av vårt system. Du kan välja att behålla numret du tilldelats för en extra månadsavgift (för närvarande 4,99 USD) eller byta ut det mot det nummer du porterar när det godkänts.
            v.   När porteringsprocessen slutförts lägger vi till det porterade numret till ditt konto och fastställer en porteringsavgift (för närvarande 60 USD).
            vi.   Alla avgifter är föremål för HelloFax- och HelloSign-prissättning vid det aktuella tillfället och kan uppdateras då och då.
       b.   Processen för utportering av nummer. Du måste följa instruktionerna som anges av den aktuella tjänsteleverantören för att kunna begära utportering av ett faxnummer som för närvarande är tilldelat ett konto för en annan tjänsteleverantör. Du måste också tillhandahålla all information och samarbete som begärs av de andra relevanta tjänsteleverantörerna, HelloSign eller andra relevanta tredje parter. Ut- eller inportering av telefonnummer till eller från ett konto kräver att Kunden tillhandahåller specifik och detaljerad information till HelloSign och/eller andra tjänsteleverantörer samt förfaranden som krävs av andra tjänsteleverantörer eller HelloSign för att följa lagar och branschstandard. Därför kan slutförandet av varje begäran om nummerportering bero på faktorer bortom HelloSigns kontroll, inklusive förseningar orsakade av Kunden och/eller andra tjänsteleverantörer.
       c.   Obehörig portering. HelloSign är enligt lag skyldig att uppfylla alla giltiga porteringsförfrågningar. Telefonnummer kan porteras från ett konto på grund av handlingar eller underlåtenheter av tredje part och det kan vara svårt eller omöjligt för HelloSign att: (i) förhindra sådana utporteringar, (ii) återta nummer som har porterats från ett Konto, eller (iii) portera dessa nummer tillbaka till ett konto. HelloSign är inte ansvarig för sådana utporteringar.
       d.   Korrekt porteringsinformation. Kunden intygar och garanterar att all information som tillhandahålls i samband med en begäran att portera ett nummer till eller från HelloFax-tjänsterna (inklusive och utan begränsning all information eller framställning i en fullmakt) av Kunden, eller någon part som handlar på dess vägnar eller anvisningar, är sann, tillförlitlig och aktuell.
  e.   Kundens efterlevnad av porteringslagar. Nummerportering är föremål för telekommunikationslagar och andra lagar och kan vara föremål för tredje parters villkor. Kunden och/eller någon som handlar för kundens räkning får inte: (i) bryta mot gällande lagar eller uppvisa bedrägligt eller missledande beteende i sina porteringsrelaterade förfrågningar eller aktiviteter, (ii) inlåta sig i eller underlätta "slamming" eller portering av faxnummer eller ändra eller försöka ändra någon parts telefontjänstleverantör utan att först erhålla lämpligt och nödvändigt samtycke och behörigheter eller, (iii) bryta mot avtal eller andra skyldigheter gentemot tjänsteleverantörer eller annan tredje part.
  f. Frisläppning av nummer. Om kontot avslutas eller annulleras kan alla nummer som är kopplade till kontot och som inte tidigare porterats till en annan leverantör frisläppas. Annullering av enskilda linjer kan leda till att de tillhörande numren släpps om dessa nummer inte tidigare har porterats till en annan leverantör. Kunden är ensamt ansvarig för att samarbeta med sin nya tredjepartsleverantör för att utportera eventuella nummer innan HelloFax, andra HelloSign-tjänster eller någon enskild linje, avslutas eller annulleras.

HelloFax API

 1. 1.   HelloFax API gör det möjligt för kunder att på ett enkelt sätt kan integrera våra elektroniska faxlösningar med deras applikationer eller webbplats.
 2. 2.   Autentisering. I den utsträckning som Kunden väljer att använda HelloFax API för att aktivera inbäddade funktioner i Kundegendom måste Kunden verifiera identiteten för varje slutanvändare/avsändare via en e-postbekräftelse eller på andra sätt som HelloSign kan godkänna. Kunden är ensam ansvarig, även juridiskt sett, för sådan autentisering och kommer att gottgöra, försvara och hålla HelloSign skadefritt mot alla anspråk anknutna till sådan autentisering.
 3. 3.   API-nycklar. För att kunna använda HelloFax-API: er måste kunden erhålla sina unika API-autentiseringsuppgifter (en "API-nyckel") i registreringsprocessen. Kunden är ensam ansvarig för all aktivitet som är kopplad till API-nyckeln, oavsett om hen har kunskap om sådan aktivitet. Kunden får inte dela din API-nyckel med någon tredje part, den måste förvara API-nyckeln säkert och använda den som Kundens enda sätt att få åtkomst till HelloFax API.
 4. 4.   Transaktioner.
       a.   Begränsningar. Kunden kan göra upp till 200 väntande faxförfrågningar per dag. Kontakta vår försäljningsavdelning om du vill höja gränsen för dina faxförfrågningar.
       b.   Begränsningar i frekvens.HelloSign kan behöva begränsa eller stänga av din användning av HelloFax API när sådan avstängning eller begränsning är nödvändig för att förhindra problem eller skada gentemot andra kunder/individer eller för att bevara HelloSign-tjänsternas säkerhet, stabilitet, tillgänglighet eller integritet.
 5. 5.   Egendom. Endast den Kundegendom som godkänts av HelloSign får åtkomst till och kan använda Tjänsten. HelloSign förbehåller sig rätten att avvisa Kundegendom, oavsett orsak och efter eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till att säkerställa att du följer detta Avtal och Policyn för acceptabel användning. Vidare säkerställer du att Kundegendomen omfattas av villkor för tjänsten eller användningen som överensstämmer med villkoren i detta Avtal.
 6. 6.   API-begränsningar. Du samtycker till att du inte (och heller inte tillåter att någon tredje part) direkt eller indirekt: (a) skapar en API-klient som fungerar väsentligen på samma sätt som HelloFax API:er, (b) använder HelloFax API:er för andra ändamål än Kundegendomen, (c) felaktigt förvränger källan eller ägarskap av HelloFax API:er eller tar bort, döljer eller ändra copyright, varumärkes- eller andra meddelanden om äganderätt, förfalskar eller tar bort upphovsmannens erkännande, juridiska meddelanden eller andra märkningar om ursprung eller källa till HelloFax API:er eller (d) inkräktar på eller stör HelloFax API:er eller servrar eller nätverk som tillhandahåller HelloFax API:er eller Tjänst.
 7. 7.   Kundapplikationer. Kunden kan använda HelloFax API:er för att utveckla applikationer för att användas av Kunden eller Kundens klienter och deras respektive slutanvändare (gemensamt benämnt ”Kundapplikationer”). Kunden är ensam ansvarig för Kundapplikationerna och ska se till att den har: a) försett sina kunder och slutanvändare med de tillämpliga villkoren (inklusive sekretessvillkoren) som gör det möjligt för HelloSign att tillhandahålla Tjänsterna nedan och b) rätt auktoritet och/eller behörighet att dela slutanvändarinformation med HelloSign.