HelloWorks-abonnemang och priser

Välj det HelloWorks-abonnemang som passar dig

Med HelloWorks får du smarta formulär, datamappning och säkerhet i ditt digitala pappersarbete.
Free
Från
0 USD
/månad
Utforska funktionerna utan kostnad
Kom igång
Essentials
Under begränsad tid, från
Från
50 $
20 USD
/månad
Faktureras årligen som 240 USD
Kom igång
Standard
Från
100 USD
/månad
Faktureras årligen som 1200 USD
Kom igång

Kärnfunktioner

Ikon med ett minustecken inuti en cirkelIkon med ett plustecken inuti en cirkel
Transaktioner (per månad)
Sparresymbol
En transaktion räknas som varje gång ett formulär eller arbetsflöde skickas ut till en eller flera deltagare.
Upp till 50
Bockikon
Free
Från 50
Bockikon
Essentials
Från 50
Bockikon
Standard
Användare (per team)
Sparresymbol
Lägg till teammedlemmar för att skapa, hantera, skicka eller komma åt formulär.
Obegränsat
Bockikon
Free
Obegränsat
Bockikon
Essentials
Obegränsat
Bockikon
Standard
Formulär (per team)
Sparresymbol
Alla formulär är avsedda att kunna återanvändas och anpassas med dynamiskt innehåll.
Obegränsat
Bockikon
Free
Obegränsat
Bockikon
Essentials
Obegränsat
Bockikon
Standard
HelloWorks-portalen
Sparresymbol
Skapa, skicka och hantera dina formulär utan kodning.
Bockikon
Free
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
HelloWorks API
Sparresymbol
Alla konton har tillgång till HelloWorks robusta API. Stöd för både ”Test”- och ”Live”-instanser.
Bockikon
Free
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
Delbara länkar
Sparresymbol
Låt alla med den unika länken fylla i dina formulär.
Bockikon
Free
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
Förifyllda data (sammanslagningsfält)
Sparresymbol
Fyll i formulärdata i förväg för att säkerställa korrekta värden och eliminera onödigt arbete.
Bockikon
Free
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
Formulärsmallar
Sparresymbol
Med mallar kan teamet skapa standardformulär som vid behov kan anpassas ytterligare.
Bockikon
Free
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
Formulär-till-PDF-mappning
Sparresymbol
Alla data i ett mobilvänligt formulär kan mappas till en befintlig PDF när det fyllts i.
Bockikon
Free
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard

Formulärskomponenter

Ikon med ett minustecken inuti en cirkelIkon med ett plustecken inuti en cirkel
Bilagor
Sparresymbol
Tillåt filuppladdning i formulär
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
Beräkning
Sparresymbol
Skapa formler med värden som matats in i formulär.
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
Villkorssats
Sparresymbol
Visa formulärsfält villkorsbaserat utifrån tidigare inmatade formulärsdata.
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard

Automatisering

Ikon med ett minustecken inuti en cirkelIkon med ett plustecken inuti en cirkel
Autobygg (sidskanningar)
Sparresymbol
Konvertera automatiskt PDF-formulär till mobilvänliga formulär.
10/team
Bockikon
Free
Från 10/månad
Bockikon
Essentials
Från 100/månad
Bockikon
Standard
Grundläggande varumärke
Sparresymbol
Anpassa teamets formulär med logotyp och primär varumärkesfärg.
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
Massutskick
Sparresymbol
Gör det enklare att skicka ut formulär till stora deltagargrupper.
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
Arbetsflöden med flera formulär
Sparresymbol
Automatisera teamets processer genom att kombinera flera formulär till ett arbetsflöde.
Bockikon
Standard
Villkorsformulär
Sparresymbol
Skapa avancerade arbetsflöden genom att dynamiskt inkludera formulär baserat på formulärsinmatningar.
Kontakta säljavdelningen för ytterligare information
Bockikon
Standard

Administration

Ikon med ett minustecken inuti en cirkelIkon med ett plustecken inuti en cirkel
CSV-nedladdning
Sparresymbol
Ladda ner data från ifyllda formulär i CSV-format att överföra till andra system.
Bockikon
Standard
Teamroller
Sparresymbol
Ange olika behörigheter för varje teammedlem.
Bockikon
Standard

Anpassning

Ikon med ett minustecken inuti en cirkelIkon med ett plustecken inuti en cirkel
Varumärkesprofilering per transaktion
Sparresymbol
Använd vårt API för att varumärkesprofilera varje transaktion.
Kontakta säljavdelningen för ytterligare information
Bockikon
Standard
Inbäddade formulär (delegerad aut)
Sparresymbol
Bädda in formulär i din applikation.
Kontakta säljavdelningen för ytterligare information
Bockikon
Standard
SMS-autentisering
Sparresymbol
Låt formulärsdeltagare autentisera via SMS.
Kontakta säljavdelningen för ytterligare information
Bockikon
Standard

Certifieringar

Ikon med ett minustecken inuti en cirkelIkon med ett plustecken inuti en cirkel
HIPAA
Sparresymbol
HelloWorks kan ge stöd för HIPAA-efterlevnad med ett undertecknat BAA (minsta avtalsvärde krävs).
Bockikon
Standard
ISO 27001
Sparresymbol
HelloWorks är ISO 27001-certifierat och vi arbetar proaktivt mot informationssäkerhetshot.
Bockikon
Free
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
SOC 2 Type II
Sparresymbol
HelloWorks efterlever SOC 2 Typ II .
Bockikon
Free
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard
Amerikanska ESIGN Act från 2000
Sparresymbol
HelloWorks-signaturer är juridiskt bindande under amerikanska ESIGN Act från 2000.
Bockikon
Free
Bockikon
Essentials
Bockikon
Standard

Ge mer kraft åt dina formulär och öka ifyllnadsgraden

Registrera dig utan kostnad
Pilikon