HelloSigns sekretesspolicy

Publicerat: 10 maj 2021

Gäller från och med: 10 maj 2021

Introduktion

Din integritet är viktig, så JN PROJECTS Inc., ett Delaware-företag verksamt under beteckningen HelloSign ("HelloSign"), har skapat följande sekretesspolicy för att informera dig om vilka uppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats, varför vi samlar in dem och hur de används. Denna sekretesspolicy förklarar hur HelloSign samlar in och använder data. Termerna "du", "din", "dina" och "Kund" refererar till kunden/köparen som använder vår webbplats. Termerna "HelloSign", "vi", "oss" och "vår" refererar till HelloSign och dess dotterbolag och filialer. Denna sekretesspolicy regleras av våra Användarvillkor/Tjänstevillkor (gemensamt benämnda "Villkor"). Termerna "Webbplats", "Applikation/App", "Produkt" och "Tjänst" refererar till de webbplatser och tjänster som tillhandahålls av HelloSign. Denna sekretesspolicy gäller inte webbplatser och appar från tredje part som du kan använda, inklusive dem som vi länkar till från våra tjänster. Du bör granska villkoren och policyerna för webbplatser och appar från tredje part innan du klickar på en länk.

HelloSign tillhandahåller tjänster för elektronisk underskrift på begäran, som inkluderar möjligheten att ladda upp, visa, leverera, ta emot och bekräfta dokument för elektronisk underskrift. HelloSign tillhandahåller också HelloWorks-tjänsten, som erbjuder ett enkelt sätt att slutföra komplexa arbetsflöden genom dokumentautomatisering och integrerade tjänster för elektronisk underskrift. Vi har också programmeringsgränssnitt (API:er) som låter dig bygga smidigt inbäddade tjänster för elektroniska underskrifter eller arbetsflödes-/dokumentautomatisering i webbplatser, applikationer och annan egendom. Slutligen tillhandahåller HelloSign också en elektronisk faxservice, vilken inkluderar möjligheten att ladda upp, visa, leverera och ta emot fax utan en traditionell faxmaskin genom vår HelloFax-tjänst.


1. Uppgifter som vi samlar in

Uppgifterna du ger oss. När du registrerar dig för eller använder HelloSign-tjänster samlar vi in de personuppgifter som du tillhandahåller. När du till exempel skapar ett HelloSign-konto kan du ge oss ditt namn, kontonamn, alias, anställningsrelaterad information (i den utsträckning du använder en arbetsgivares företagskonto), e-postadress och lösenord, ditt telefonnummer, din adress och en elektronisk bild av din underskrift ("Kontoinformation").

Du kan ge oss personuppgifter om andra individer när du använder vår Tjänst, till exempel när du skickar eller tar emot en begäran om underskrift/arbetsflödestransaktion, delar information om sådana transaktioner eller ber andra att skriva under dokument elektroniskt ("Ditt innehåll"). Du kan välja att ge oss åtkomst till dina kontakter ("Kontakter") så att du enkelt kan dela och samarbeta med andra, skicka meddelanden och bjuda in andra att använda Tjänsterna. Kontakternas information kan innehålla personuppgifter som ett riktigt namn, alias eller en e-postadress. Om du delar dina kontakter med oss, kommer vi att lagra dessa kontakter på våra servrar så att du kan använda dem.

Information som vi samlar in automatiskt. Vi samlar in information om hur du använder tjänsterna, inklusive åtgärder du vidtar i kontot (som att dela, redigera, visa, skapa och skriva under dokument) ("Användningsinformation"). Vi använder denna information för att tillhandahålla, förbättra och marknadsföra våra tjänster samt skydda HelloSign-användare. Vi samlar också information från och om enheterna du använder för att få åtkomst till tjänsterna. Detta omfattar exempelvis IP-adresser, unika personliga identifierare eller onlineidentifierare, vilken typ av webbläsare och enhet du använder, vilken webbsida du besökte innan du kom till våra webbplatser samt identifierare som är kopplade till dina enheter ("Enhetsinformation"). Dina enheter (beroende på inställningarna) kan också skicka platsinformation till tjänsterna. Vi använder till exempel enhetsinformation för att upptäcka missbruk och åtgärda buggar.

Information som vi samlar in från tredje part. Vi kan dela och/eller samla in ytterligare information om dig från tredje part, framför allt för att hjälpa oss att förstå hur vi kan underhålla och förbättra de tjänster vi erbjuder för att bättre kunna betjäna dig. Vi samlar in information som din inköps- eller konsumtionshistorik eller tendenser, inklusive produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägs ("Kommersiell information"). Till exempel:

 • Analys: Vi använder tjänster som Google Analytics och Heap, som använder cookies och annan spårningsteknik för att samla in användningsdata som gör att vi kan förbättra våra produkter och tjänster.
 • Annonser: Vi använder vissa av Googles annonsfunktioner, inklusive Google Analytics demografi- och intresserapporter och återmarknadsföring. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kan visa HelloSigns annonser på webbplatser över hela internet. Du kan välja bort detta när som helst här (adssettings.google.com/). Vi och tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder förstapartscookies och tredjepartscookies tillsammans för att informera, optimera och visa annonser baserade på någons tidigare besök på vår webbplats.
 • Vi samarbetar med tredje part för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Våra tredjepartspartner kan använda cookies eller liknande tekniker för att erbjuda dig annonser baserade på dina surfaktiviteter och intressen. Om du vill välja bort intressebaserad reklam klickar du på www.aboutads.info/choices [om du bor i Europeiska unionen, klickar du på www.youronlinechoices.eu]. Observera att du kan fortsätta att få generella annonser.
 • Mobil: Vi använder mobilanalysprogramvara för att bättre kunna förstå vår mobilprogramvaras funktionalitet på din telefon. Denna programvara kan spela in information om hur ofta du använder applikationen, händelserna som inträffar i applikationen, aggregerad användning, prestandadata och varifrån applikationen laddades ner. Vi länkar inte den information vi lagrar i analysprogramvaran till några av de personuppgifter som du skickar in i ansökan.

Information som vi samlar in och behandlar för dig. Användningen av information som samlas in via vår tjänst ska begränsas till det syfte för vilket du har anlitat HelloSign. När du använder våra tjänster behandlar och lagrar vi viss information för dig som personuppgiftsbiträde. När en kund till exempel laddar upp dokument för granskning eller underskrift, agerar vi som personuppgiftsbiträde och behandlar information för kundens räkning och i enlighet med kundens instruktioner. I denna situation är kunden personuppgiftsansvarig och ansvarar för de flesta aspekter av behandlingen av informationen. HelloSign är införstådda med att du har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter. HelloSign har ingen direkt anknytning till de personer vars personuppgifter behandlas. En person som söker åtkomst till eller vill korrigera, ändra eller ta bort uppgifter bör ställa sina frågor till HelloSigns kunder (personuppgiftsbiträdet). Om vi blir ombedda att ta bort uppgifter, kommer vi att svara inom en rimlig tidsperiod. Om du har frågor eller funderingar om hur informationen behandlas i dessa fall, inklusive hur du utövar dina rättigheter som registrerad, rekommenderar vi att du kontaktar den berörda kunden.

Cookies och annan teknik. Vi använder teknik som cookies och pixeltaggar (mer information finns här: www.dropbox.com/terms/cookies) för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Cookies hjälper oss till exempel att komma ihåg ditt användarnamn vid nästa besök, att förstå hur du interagerar med våra tjänster och förbättra dem utifrån den informationen. Vi kan också använda tredjepartsleverantörer som använder cookies och annan liknande teknik för att marknadsföra HelloSign-tjänster.

HelloSign och dess partner använder cookies eller liknande teknik för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas. Du kan kontrollera användningen av cookies på den enskilda webbläsarnivån, men om du väljer att inaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa egenskaper eller funktioner på vår webbplats eller våra tjänster. För att hantera Flash-cookies, klicka här (www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html).

Vi känner inte igen eller svarar på webbläsarinitierade DNT-signaler.

2. Hur vi använder dina uppgifter

Vi kan använda informationen vi samlar in via våra produkter av flera anledningar, bland annat för att:

 • tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra produkter och tjänster,
 • ställa in dina konton,
 • skicka dig information om din användning av tjänsten, inklusive köp eller andra händelser,
 • förstå hur du använder våra produkter och anpassa din upplevelse,
 • skicka marknadsföringskommunikation till dig (i enlighet med dina prenumerationsinställningar),
 • registrera information om din begäran om elektroniska underskrifter, arbetsflöden och andra transaktioner (till exempel när de öppnades, undertecknades och när/var detta skedde),
 • tillhandahålla kundsupport,
 • svara på dina frågor och begäranden,
 • hantera ärenden eller problem med våra produkter och tjänster,
 • förhindra missbruk av produkter och tjänster som vi erbjuder och
 • utföra andra lagliga aktiviteter som vi informerar våra användare och kunder om.

Vi kan också kombinera informationen vi samlar in (eller som på annat sätt erbjuds oss) genom aggregering och andra metoder, för att begränsa identifieringen av en viss individ för att hjälpa oss med våra affärsmål (till exempel forskning och marknadsföring).

Vi ger användare möjligheten att använda vissa av våra tjänster utan kostnad. Det är tack vare att vissa användare uppgraderar till någon av våra betaltjänster som vi kan erbjuda dessa kostnadsfria tjänster. Registrerar du dig för våra kostnadsfria tjänster kommer vi med jämna mellanrum att skicka information om uppgraderingar till dig. Användare som får detta marknadsföringsmaterial kan när som helst välja bort det. Om du inte vill ta emot en viss typ av marknadsföringsmaterial från oss ska du klicka på länken "avsluta prenumerationen" i motsvarande e-postmeddelanden, eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan (om du använder kontaktinformationen, ange fullständigt namn, e-postadress och annan relevant information som kan krävas för att vi ska kunna svara på din begäran).Observera att en sådant avböjande av marknadsföringsmaterial inte påverkar några meddelanden om transaktioner eller åtgärder som vi kan behöva skicka till dig.

Ibland kontaktar vi personer som inte har något HelloSign-konto. För mottagare i EU inhämtar vi eller tredje part ett godkännande innan vi kontaktar dig. Om du får ett e-postmeddelande och inte längre vill bli kontaktad av HelloSign kan du avregistrera dig och ta bort dig själv från vår kontaktlista via meddelandet.

Grunder för behandling av dina uppgifter. Vi samlar in och använder de personuppgifter som beskrivs ovan för att kunna erbjuda dig tjänsterna på ett tillförlitligt och säkert sätt. Vi samlar även in och använder personuppgifter för våra legitima affärsbehov. I den mån vi behandlar dina personuppgifter för andra syften ber vi i förväg om ditt godkännande eller kräver att våra partner inhämtar ett sådant godkännande.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information om de lagliga grunderna för behandling av dina uppgifter, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken "Så kontaktar du oss" nedan.

3. Hur vi kan dela dina uppgifter

Vi säljer inte din information. Vi kan dela din personliga identifierbara uppgifter i enlighet med beskrivningen nedan:

 • Leverantörer och andra tredjepartsaktörer: Vi kan dela dina uppgifter med tredje part som vi använder för affärssyften för att hjälpa oss att tillhandahålla och stödja våra tjänster. Dessa parter tillhandahåller tjänster som autentisering, fakturering och inkasso, kundsupport eller datalagring. Vi ingår juridiskt bindande avtal med dessa tredjepartsleverantörer som skyddar dina personuppgifter och förbjuder sådana leverantörer att använda din information för sina egna syften. Dessa tredje parter (https://www.hellosign.com/subprocessors) får åtkomst till dina uppgifter för att utföra uppdrag för vår räkning, och vi förblir ansvariga för deras hantering av dina uppgifter enligt våra instruktioner.
 • HelloSign har samlat in och lämnat ut följande kategorier av personuppgifter, som beskrivits ovan, till leverantörer och tredjepartsaktörer under de föregående 12 månaderna:
 • Kontoinformation: inkluderar dina identifierande uppgifter som kan vara riktigt namn, alias, unik personlig identifierare eller online-identifierare. Den kan inkludera annan personlig information som postadress, internetprotokolladress, e-postadress, kontonamn eller liknande identifierare.
 • Kommersiell information: till exempel din inköps- eller konsumtionshistorik eller tendenser, inklusive produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts.
 • Ditt innehåll: vad du och dina användare väljer att mata in i fälten i HelloSign- och HelloWorks-formulären som du skapar och/eller fyller i.
 • Kontakter: innehåller information om kontakter som du har valt att ge oss åtkomst till, som riktigt namn, alias eller e-postadress.
 • Användningsinformation: innehåller information om din användning av tjänsterna. Eftersom HelloSign tillhandahåller onlinetjänster kan detta inkludera internetinformation eller annan elektronisk nätverksinformation, till exempel information om din interaktion med webbplatser, applikationer eller annonser.
 • Enhetsinformation: information om de specifika enheter du använder för att få åtkomst till tjänsterna, vilket kan inkludera användningsinformation eller enhetsspecifik information, till exempel en online-identifierare eller internetprotokolladress, eller geoplatsdata.
 • Cookies och annan teknik: teknik som cookies och pixeltaggar. Denna typ av teknik kan leda till insamling av online-identifierare, internetprotokolladress eller andra liknande identifierare samt information om användning.
 • Andra Dropbox-företag: HelloSign delar infrastruktur, system och teknik med andra företag som ägs eller drivs av Dropbox, Inc. ("Dropbox-företag") för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra tjänster som tillhandahålls av Dropbox-företag. Vi behandlar din information över samtliga Dropbox-företag för dessa ändamål, i enlighet med tillämplig lagstiftning och deras villkor och policyer.
 • Efterlevnad med lag, trygghet, säkerhet och affärstransaktioner: Vi kan lämna ut dina uppgifter till tredje part om vi bedömer att sådant utlämnande är nödvändigt för att: (a) följa tillämplig lag, förordning, rättsligt förfarande eller adekvat statlig förfrågan, (b) skydda en person mot dödsfall eller allvarlig kroppsskada, (c) förebygga bedrägeri eller missbruk av HelloSign eller våra användare, (d) skydda HelloSigns rättigheter, egendom, säkerhet eller intresse, eller (e) utföra en åtgärd som vidtas i allmänhetens intresse.
 • Till andra personer med ditt samtycke (till exempel för att utföra dina faxförfrågningar eller begäranden om underskrift).
 • Andra användare: Våra tjänster visar information som namn, profilbild, enhet, e-postadress och användarinformation för andra användare som du samarbetar med eller väljer att dela med. När du registrerar ditt HelloSign-konto med en e-postadress i en domän som ägs av din arbetsgivare eller organisation kan det hända att vi hjälper andra användare och administratörer att hitta dig och teamet genom att göra en del av dina grunduppgifter – som namn, teamnamn, profilbild och e-postadress – synliga för andra användare i samma domän. Detta hjälper dig att synka med team du kan gå med i och hjälper andra användare att dela filer och mappar med dig.
 • Om du väljer att registrera dig för HelloSign-uppdateringar eller marknadsföring kommer vi att skicka e-post till dig med uppdateringar och erbjudanden eller informera dig om andra tjänster och funktioner.

4. Lagring av uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter under den period som krävs för de syften som anges i denna sekretesspolicy om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts i lag, av lagliga, skattemässiga eller reglerande skäl eller andra lagliga syften.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller om detta inte är möjligt (till exempel eftersom dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopierade arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter och skydda dem från ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

5. Hur vi skyddar dina uppgifter

Dina personuppgifters säkerhet är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda de personuppgifter som skickas till oss, både under överföring och när de har mottagits. Om du har några frågor om dina personuppgifters säkerhet kan du kontakta oss på privacy@dropbox.com.

6. Dina val angående dina uppgifter

På din skriftliga begäran (det räcker med e-post) ger HelloSign dig information om huruvida vi har några av dina personuppgifter, det affärsmässiga eller kommersiella syftet för insamlingen av dem, vilka typer av källor vi har fått dem från och vilka typer av tredje parter vi har delat dem med. Du kan skicka in en begäran om datatillgång, begära att dina personuppgifter tas bort eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att svara på din begäran inom en rimlig tidsram. Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar någon av dessa rättigheter.

7. Barns integritet

Denna webbplats och våra Tjänster riktar sig inte till och är inte avsedda att användas minderåriga personer. Vi samlar inte medvetet in eller begär information från minderåriga. Vi tillåter inte medvetet minderåriga att använda våra Tjänster. Alla personer som tillhandahåller sin information till HelloSign via kontoinloggningssidan för nya kunder, registreringssidan eller någon annan del av HelloSign-webbplatsen, intygar för HelloSign att de är myndiga (18 år eller äldre eller på annat sätt myndiga i den jurisdiktion där de är bosatta) och behöriga att godkänna dessa Villkor. Vi raderar all information som vi upptäcker samlats in från en minderårig utan tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan om du tror att du kan ha tillhandahållit en minderårig persons information till HelloSign utan tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare.

8. VAR VI KAN LAGRA, BEHANDLA ELLER ÖVERFÖRA DINA UPPGIFTER

Allmänt. Genom att använda HelloSign-tjänsterna är du införstådd med och samtycker till att: (i) din information behandlas i enlighet med beskrivningen i denna sekretesspolicy, och (ii) din information överförs till oss och våra anläggningar i USA eller någon annanstans, inklusive sådana från tredje part som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Världen över. I syfte att förse dig med tjänsterna kan vi lagra, bearbeta och överföra data i USA och på platser runtom i världen, också utanför det land där du bor. Data kan även lagras lokalt på de enheter du använder för att komma åt tjänsterna.

Dataöverföringar.Vid överföringen av data från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz använder sig HelloSign av flera olika juridiska mekanismer, inklusive kontrakt med våra kunder och dotterbolag, standardavtalsklausuler och EU-kommissionens beslut om lämplighet om vissa länder, i tillämpliga fall.

Privacy Shield mellan EU och USA och Privacy Shield mellan Schweiz och USA. HelloSign följer ramverken för Privacy Shield mellan EU och USA och Privacy Shield mellan Schweiz och USA som fastställts av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz till USA även om HelloSign inte förlitar sig på ramar från Privacy Shield mellan EU och USA som en rättslig grund för överföring av personuppgifter. HelloSign har certifierat till handelsdepartementet att tjänsten följer Privacy Shield-principerna med avseende på sådan data. Du kan även läsa mer om Privacy Shield på www.privacyshield.gov.

HelloSign fungerar under överinseende av amerikanska Federal Trade Commission. JAMS är en fristående organisation i USA som ansvarar för att granska och lösa klagomål om vår efterlevnad av Privacy Shield – utan kostnad för dig. Vi ber dig att först lämna in sådana klagomål direkt till oss via privacy@dropbox.com. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta JAMS på www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. I den händelse ditt ärende inte åtgärdas av JAMS kan du ha rätt till bindande medling enligt Privacy Shield och dess principer.

Vår EES-representant. Dropbox International har utsetts till HelloSigns representant inom EES för dataskyddsfrågor, i enlighet med artikel 27 i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Dropbox International kan kontaktas i frågor som rör behandling av personuppgifter. För att göra en sådan förfrågan, kontakta Dropbox International genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@dropbox.com. Om de inte kan svara på din fråga har du rätt att när som helst ta upp frågor eller klagomål med din lokala dataskyddsmyndighet.

9. Ändringar av denna policy

Om vi väsentligen ändrar våra policyer och rutiner för sekretess publicerar vi dessa ändringar för att hålla dig informerad om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi kan tillgängliggöra den. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida. Om vi väsentligen ändrar policyn uppdaterar vi "datum för ikraftträdande" längst upp på denna sida. Vi kan också meddela dig om ändringen via e-post eller genom att publicera ett väl synligt meddelande på denna webbplats eller i tjänsten.

10. Så kontaktar du oss

För frågor eller problem angående insamling, användning eller tillgängliggörande av dina uppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@dropbox.com.