A user dragging a dropping an auto-fill box into a digital agreement document
Hubspot-logo

Nå avslut snabbare med HelloSign for HubSpot

Lägg mer tid på att skapa tillväxt i ditt företag och mindre tid på att få avtal undertecknade.

Genom att klicka på denna länk godkänner jag HelloSigns villkor och sekretesspolicy
Det här får du
Snabba på försäljningscykeln med ett strömlinjeformat arbetsflöde

Snabba på försäljningscykeln med ett strömlinjeformat arbetsflöde

Bygg säljavtal och skicka dem för underskrift utan att någonsin lämna HubSpot.

En integrerad strategi som håller säljteamet uppdaterat kring pågående affärer

En integrerad strategi som håller säljteamet uppdaterat kring pågående affärer

Arbeta supersmidigt med teamet utan att oroa dig för extra arbete eller fel som sätter käppar i hjulen under försäljningscykeln.

Eliminera friktionen och håll fokus på kärnbehoven i din verksamhet

Eliminera friktionen och håll fokus på kärnbehoven i din verksamhet

Let HelloSign for HubSpot automate all of your organization's manual agreement workflows.

Så signerar du ett dokument i 
HubSpot
 med HelloSign
Du behöver aldrig mer oroa dig för att en säljavtalsprocess ska sakta ner verksamheten
Du behöver aldrig mer oroa dig för att en säljavtalsprocess ska sakta ner verksamheten
Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Du behöver aldrig mer oroa dig för att en säljavtalsprocess ska sakta ner verksamheten
“Having HelloSign integrated into HubSpot gives our dealmakers access to contracts that they can send when the deal is hot, and HelloSign lets artists sign immediately.”
Rebecca Graff
Chief Operating Officer at Symphonic

Frågor om denna integrering? Vi har svaren.

Påbörja din kostnadsfria provperiod
HelloSign + Dropbox

Skriv under och lagra alla dokument med HelloSign i Dropbox

Skicka, skriv under och lagra enkelt och säkert dina viktigaste avtal i ett sömlöst arbetsflöde utan att behöva lämna Dropbox.
Påbörja kostnadsfri testperiod med ditt Dropbox-konto
Skärmbild av funktionen "Skicka ut för underskrift" i Dropbox
En blå låda med ett lås uppe till höger och en signatur nere till vänster

Håll verksamheten i gång med säkra papperslösa underskrifter

Spara tid och håll verksamheten igång med elektroniska underskrifter som kan slutföras snabbt, säkert och på distans.
En blå ruta med ett datorfönster öppet och Dropbox-logotypen inuti

Det enklaste sättet att få juridiskt bindande e-signaturer i Dropbox

Skicka begäran om underskrifter och skriv under elektroniskt på ett enkelt sätt för alla dokument från början till slut, utan att lämna Dropbox.
En blå ruta med mapp med en underskrift ovanpå och ett dokument med en synkroniseringssymbol inuti

Automatisera ditt arbetsflöde för dina viktigaste avtal

Du och ditt team kan automatiskt organisera, lagra säkert och enkelt komma åt underskrivna dokument på ett ställe.

Skicka, skriv under och lagra – allt i Dropbox.

Lägg bara till undertecknare med e-postadress för att skicka ut för begäran om underskrift.
Skärmbild av Dropbox-undertecknarupplevelsen
Skärmbild av Dropbox-förberedelsedokumentet för underskriftsupplevelsen
Förbered ditt dokument enkelt genom att placera fält för att ange de avsnitt som behöver skrivas under, dateras och mer.
Välj Dropbox-mapp för att ditt underskrivna dokument ska sparas automatiskt och lagras på ett säkert sätt.
Skärmbild av att lagra den underskrivna kopian i en Dropbox-mapp
Skärmbild av en HelloSign-granskningslogg
Spåra ditt dokument i Dropbox med meddelanden om viktiga aktiviteter och händelserna i det underskrivna dokumentet med en tillagd granskningslogg.
Dropbox-logotypen (överst till vänster), bild av en skrivbordsmapp (nederst till vänster) och en serie underskrifter (höger)
”Vi är jätteglada över att kunna sammanföra kraften i HelloSign och Dropbox för att förenkla och automatisera viktiga affärsflöden”
Kevin Chung, Head of Product Partnerships på Dropbox
Illustration av en kvinna som pratar med headset och har en pratbubbla i handen
Frågor om HelloSign i Dropbox?
Vi har svaren.
Läs våra vanliga frågor
HelloSign logo and HubSpot logo

Nå avslut snabbare med HelloSign for HubSpot

Lägg mer tid på att skapa tillväxt i ditt företag och mindre tid på att få avtal undertecknade.
Prova nu
En användare som klickar på Skicka för signatur-alternativet i Dela-rullgardinsmenyn i Dropbox-gränssnittet
Blixtikon

Speed up your sales cycle with a streamlined workflow

Bygg säljavtal och skicka dem för underskrift utan att någonsin lämna HubSpot.

Icon of two stars, one smaller than the other

En integrerad strategi som håller säljteamet uppdaterat kring pågående affärer

Arbeta supersmidigt med teamet utan att oroa dig för extra arbete eller fel som sätter käppar i hjulen under försäljningscykeln.

Check mark within a circle

Eliminate friction and stay focused on the core needs of your business

Let HelloSign for HubSpot automate all of your organization's manual agreement workflows.

Send, save, and track all of your contracts directly in HubSpot

Sending is faster and more efficient with templates

Create a template directly in HubSpot for contracts that are regularly used and sent. Data from HubSpot is autofilled in the template so you can quickly send contracts to customers for signature.

Höger pilikonHöger pilikon
A document that has been populated with pink, yellow, and blue form fill boxes

Automatisera hela säljarbetsflödet på ett och samma ställe

Slipp hoppa mellan olika gränssnitt eller oroa dig för fel som sätter käppar i hjulen. Bygg, skicka och spara avtal direkt i HubSpot

Höger pilikonHöger pilikon
A user selecting “create deal template” under the “Actions” dropdown menu on a HubSpot contact page

Enkel spårning och organisering av dokument

Se i HubSpot när ditt dokument skickas, visas eller undertecknas. Färdiga avtal sparas automatiskt tillbaka till HubSpot för supersmidig organisation.

Höger pilikonHöger pilikon
A dropdown showing two boxes, one with a consulting agreement file that is marked as “viewed” and one NDA file that is marked as “signed”
Du behöver aldrig mer oroa dig för att en säljavtalsprocess ska sakta ner verksamheten
One integrated workflow to keep your sales team moving.
A legal document icon with a lock symbol at the bottom

Säkert och tryggt

An audit trail comes affixed to each signature request, and documents are stored and encrypted at rest using AES 256-bit encryption.

A legal document icon with a lock symbol at the bottom

Säkert och tryggt

An audit trail comes affixed to each signature request, and documents are stored and encrypted at rest using AES 256-bit encryption.

A pink form fill box labeled “Start date”

HubSpot-egenskaper

Fyll i data automatiskt från HubSpot-egenskaper, direkt i dina dokument för snabb, felfri och enkel avtalsbyggnad.

A pink form fill box labeled “Start date”

HubSpot-egenskaper

Fyll i data automatiskt från HubSpot-egenskaper, direkt i dina dokument för snabb, felfri och enkel avtalsbyggnad.

A signed sales contract icon with a green checkmark at the bottom

Document save-back

Signed contracts are automatically saved back to HubSpot, eliminating tedious manual work for you.

A signed sales contract icon with a green checkmark at the bottom

Document save-back

Signed contracts are automatically saved back to HubSpot, eliminating tedious manual work for you.

Lösningar som leder till mätbara resultat

80 % snabbare än pappersavtal

Med HelloSign undertecknas avtal upp till 80 % snabbare än med traditionella pappersbaserade dokument.

Förbättra offertresultaten med 45 %

Säljteam som använder e-signaturer förbättrar sina offertresultat med 45 % jämfört med säljteam som inte gör det.

Faster time to signature

Entrust reduced their two-week signature process to one day

Framröstad som den mest användarvänliga lösningen av G2

Tre år i rad!

Förbättra avslutsfrekvensen

Förbättra avsevärt ifyllnadsgraden för dokument med automatiska påminnelser och avancerade signeringsalternativ.

Nå avslut 33 % snabbare

Amenify received documents 33% faster using HelloSign.

Spelaknapp
729874802
symphonic logo
“Having HelloSign integrated into HubSpot gives our dealmakers access to contracts that they can send when the deal is hot, and HelloSign lets artists sign immediately.”
Visa fallstudie
Rebecca Graff,
Chief Operating Officer at Symphonic

Vanliga frågor

Frågor om HelloSign for 

HubSpot

? Vi har svaren.

Läs våra vanliga frågor
What is HelloSign for HubSpot?
Sparresymbol

HelloSign for HubSpot is an eSignature integration built for growing businesses so they can work efficiently, stay organized, and eliminate errors throughout the entire sales cycle.

Which HelloSign plan do I need to access the integration?
Sparresymbol

HelloSign for HubSpot is available to customers with any of our Web App paid plans: Essentials, Standard, and Premium. The integration is also available with our API plans.

Do I need to pay additional fees to access the integration?
Sparresymbol

As long as you’re on a HelloSign paid plan, you have access to the HelloSign for HubSpot integration.

How do I access the integration?
Sparresymbol

Visit our HelloSign for HubSpot Marketplace listing, where you’ll be able to install it.

Get selling. Get closing. Get HelloSign for HubSpot.
Påbörja din kostnadsfria provperiod
Höger pilikon
HelloSign + Microsoft Word

Ta med enkelheten från e-signaturer med HelloSign till dina Microsoft Word-dokument.

Underteckna och skicka enkelt Microsoft Word-dokument för elektronisk signatur med HelloSign utan att behöva lämna Word.
Skärmbild av funktionen "Skicka ut för underskrift" i Dropbox
En blå ruta med en klocka inuti

Spara tid och stanna kvar i Word

Signera och skicka signaturförfrågningar direkt från det dokumenten, utan att lämna Microsoft Word.
En blå ruta, en signatur och en serie kryssrutor och inmatningsfält

Enkelt och användarvänligt

Få dokument e-signerade med några få klick – tilldela enkelt underskrivare, förbered ditt dokument med signaturfält och skicka det för signatur.
En blå ruta med mapp med en underskrift ovanpå och ett dokument med en synkroniseringssymbol inuti

Mer transparens med HelloSign

En granskningslogg är kopplad till varje enskild signaturbegäran och säkerställer att alla åtgärder i spåras och tidsstämplas noggrant. Den ger klara bevis på åtkomst, granskning och underskrift.

Skicka signaturbegäranden och signera – direkt i Microsoft Word.

Hitta och installera HelloSign for Word via Office-tilläggen i Microsoft-menyfliken
Börja använda e-signaturflödet genom att välja ”HelloSign” i Microsoft-menyfliken för att signera själv eller begära en signatur
Börja använda e-signaturflödet genom att välja ”HelloSign” i Microsoft-menyfliken för att signera själv eller begära en signatur
Lägg bara till undertecknarnamn och e-postadresser för signaturbegäranden
Lägg bara till undertecknarnamn och e-postadresser för signaturbegäranden
Förbered enkelt ditt dokument genom att placera fält för att specificera de delar som måste signeras och dateras innan du skickar ut det för signatur
Förbered enkelt ditt dokument genom att placera fält för att specificera de delar som måste signeras och dateras innan du skickar ut det för signatur

Vanliga frågor

Vad är HelloSign?

Med HelloSign kan du begära och lägga till juridiskt bindande signaturer elektroniskt till valfritt dokument, från anställningskontrakt till lån och sekretessavtal. HelloSign finns i ett intuitivt webbgränssnitt, ett utvecklarvänligt API eller som Salesforce-tillägg. HelloSign finns i ett intuitivt webbgränssnitt, ett utvecklarvänligt API eller som Salesforce-tillägg.

Hur fungerar HelloSign och Microsoft Word tillsammans?

HelloSign-integreringen för Microsoft Word effektiviserar förmågan att själv signera och skicka dokumentet du arbetar med för elektronisk signatur, direkt från Word.
Läs mer

Hur kan jag lägga till HelloSign till Microsoft?

Det är enkelt att lägga till HelloSign till Microsoft Word. Navigera till Microsoft-menyfliken, sök efter ”HelloSign” under ”Hämta tillägg” och klicka på ”Lägg till” för att installera.
Läs mer

Hur registrerar jag mig eller loggar in på HelloSign från Microsoft Word?

När HelloSign har installerats i Microsoft Word uppmanas du i Word att registrera dig för ett HelloSign-konto eller logga in.

  • Du kan logga in med dina befintliga HelloSign-inloggningsuppifter för att börja använda HelloSign direkt i Word.
  • Om du är ny HelloSign-användare och behöver skapa ett konto kan du registrera dig här och använda dina nya HelloSign-inloggningsuppgifter för att logga in på HelloSign via Microsoft Word.
Inte vad du letade efter?
HelloSign- och Salesforce-logotyper

Integrera e-signaturer i era Salesforce-arbetsflöden på några dagar och inte några veckor.

Kontakta oss
Bild på HelloSign-integreringen i Salesforce-appen

Läs mer om
 HelloSign for Salesforce

En stiliserad ikon av ett formulär med en signatur och ett par kryssrutor

Ge team möjlighet att skicka iväg avtal för signatur

Upptäck hur team anpassar sig till distansarbete och växande komplexitet genom att förenkla och snabba på avtalsarbetsflödena med inbäddade e-signaturer och mallar via HelloSign i Salesforce.
En stiliserad ikon av en klocka

Snabba på teamets säljprocess

Låt ditt säljteam fokusera på det som är viktigt – avslut. Ta reda på varför säljteam integrerar e-signatur- och CRM-arbetsflöden för att driva tillväxt utan att behöva lämna Salesforce.
En stiliserad ikon med tre objekt i en lista, med en markör som väljer det mellersta

Förenkla era avtalsarbetsflödena

Ta reda på hur team arbetar snabbt och smidigt genom att eliminera manuella processer och utnyttja arbetsflödesautomatisering och kontraktshantering i Salesforce. Lär dig fem sätt att öka teamets produktivitet och skala upp verksamheten med HelloSign.

Nå avslut ännu snabbare med e-signaturer i HelloSigns Salesforce-integrering

Bild på HelloSign-integreringen i Salesforce-appenBild på HelloSign-integreringen i Salesforce-appen

Enkla e-signaturer inbäddat i Salesforce

Optimera säljprocessen och få avtal undertecknade utan att lämna Salesforce.
En bild på HelloSign-integreringen tillgänglig på Salesforce-marknadsplatsen

Snabb och enkel implementering

Implementera upp till 2 gånger snabbare än andra e-signaturlösningar för att hålla företaget och teamet i rörelse.
En bild på HelloSign-integreringen tillgänglig på Salesforce-marknadsplatsen
En bild på HelloSign-mallfunktionen i SalesforceEn bild på HelloSign-mallfunktionen i Salesforce

Återanvändbara Salesforce-mallar sparar tid

Skapa säljavtal snabbt och spara dem som e-signaturmallar i Salesforce för att kunna återanvända nästa gång du behöver dem.

Pålitlig support ingår utan extra kostnad

Alla HelloSign-kunder får support från vårt prisbelönta team med verkliga levande människor.
En stiliserad illustration av en HelloSign-supportmedarbetare
659134721

Get selling. Get closing. Get HelloSign for HubSpot.
En illustration av Vivials logotyp med en graf som sträcker sig uppåt och stiliserade signaturer som omger den
”Övergången till HelloSign for Salesforce var supersmidig. Våra hundratals användare märkte inte ens övergången och vi har haft mycket få supportförfrågningar jämfört med den tidigare applikationen.”
Shelley Glueckert, ansvarig för Salesforce-automatisering på Vivial
En illustration av en bärbar dator, en kopp kaffe och ett frågetecken i en pratbubbla

Frågor om HelloSign for Salesforce Vi har svaren.

Läs våra vanliga frågor
HelloSign- och Salesforce-logotyper

Nå avslut snabbare med HelloSign for HubSpot

Prova nu
A user dragging a dropping an auto-fill box into a digital agreement document

Snabba på försäljningscykeln med ett strömlinjeformat arbetsflöde

Bygg säljavtal och skicka dem för underskrift utan att någonsin lämna HubSpot.

En integrerad strategi som håller säljteamet uppdaterat kring pågående affärer

Arbeta supersmidigt med teamet utan att oroa dig för extra arbete eller fel som sätter käppar i hjulen under försäljningscykeln.

Eliminera friktionen och håll fokus på kärnbehoven i din verksamhet

Let HelloSign for HubSpot automate all of your organization's manual agreement workflows.

Send, save, and track all of your contracts directly in HubSpot

HelloSign logo and HubSpot logo
One integrated workflow to keep your sales team moving.
HelloSign logo and HubSpot logo

Pålitlig support ingår utan extra kostnad

Alla HelloSign-kunder får support från vårt prisbelönta team med verkliga levande människor.
En stiliserad illustration av en HelloSign-supportmedarbetare
659134721

Påbörja din kostnadsfria provperiod

En illustration av Vivials logotyp med en graf som sträcker sig uppåt och stiliserade signaturer som omger den
”Övergången till HelloSign for Salesforce var supersmidig. Våra hundratals användare märkte inte ens övergången och vi har haft mycket få supportförfrågningar jämfört med den tidigare applikationen.”
Shelley Glueckert, ansvarig för Salesforce-automatisering på Vivial