HelloSign | Features | Qualified Electronic Signatures

Qualified Electronic Signatures från HelloSign

Genomför den säkraste formen av e-signaturer under eIDAS med Qualified Electronic Signatures (QES) från HelloSign.
En produktbild av en svart kvinna och man i ett videosamtal som verifierar ID för en Qualified Electronic Signature
Steg 1

Sammanställ och skicka

Som HelloSign-kund kommer du att sammanställa och skicka dina QES-förfrågningar som vanligt, med ytterligare ett steg. När du lägger till dem som ska underteckna väljer du ”Aktivera QES-signatur”. Detta lägger till QES-kraven i din begäran och kommer att kräva att din undertecknare verifierar sin identitet hos vår partner IDnow.
En produktbild över HelloSign-processen för förberedelser och avsändning. Formuläret visar mottagande parts och tillgängliggörande parts fält som användarna kan lägga till signaturer i.
Steg 2

Undertecknaren granskar

Din undertecknare får ett e-postmeddelande från HelloSign om att QES-autentisering krävs. När hen klickar på ”Granska och underteckna” skickas undertecknaren till HelloSign för att granska och fylla i de obligatoriska fälten. När fälten är klara klickar din undertecknare på ”Slutför med IDnow” och tas till IDnow för verifiering.
En produktbild av HelloSign där undertecknaren granskar ett dokument som är redo att signeras.
Steg 3

ID-verifiering

Utan att undertecknaren behöver lämna HelloSign-signeringssidan öppnas ett nytt fönster som leder till IDnow för ID-verifiering. Detta ID-verifieringssteg är en viktig anledning till att QES har samma juridiska styrka som en personlig signatur. Här kommer en betrodd IDnow-medarbetare att genomföra ett videosamtal med din undertecknare för att validera hens identitet.
En produktbild av en vit man och en asiatisk kvinna i ett videosamtal som verifierar ID för en Qualified Electronic Signature
Steg 4

Kvalificerad e-signatur

När undertecknaren har verifierats kommer signaturen att bekräftas via SMS. Därefter kommer vår Trusted Service Provider (TSP) ”Namirial” (från EU:s Trusted List) att generera och tillämpa ett digitalt certifikat för undertecknarens signatur. Som avsändare får du en signerad kopia på avtalet. Dags att fira!
En produktbild av ett dokument som har signerats med den Qualified Electronic Signature-funktionen. Signaturen visas som en certifiering som lyder ”signerad av Justin Anderson” med datumet.
IDnow-logo
Säkerhet
IDnow är ett företag med bas i Tyskland som har nått en ny standard inom ID-onlineverifiering.
G2 Europe-logo
Förtroende
HelloSign är erkänt som en av de mest betrodda e-signaturleverantörerna i Europa.
eIDAS-logo
Legalitet
QES från HelloSign efterlever eIDAS och är lika juridiskt bindande som papper och penna.
Digitalisera dina avtal med Qualified Electronic Signatures från HelloSign