Så förenklar vårdföretaget VolitionRx jakten på bättre cancerdiagnoser med HelloSign + Dropbox

VolitionRx är ett multinationellt vårdföretag som är hemmahörande i Austin, Texas med etableringsorter i Storbritannien, Belgien, Kalifornien och Singapore. Företaget utvecklar blodbaserade cancertester som upptäcker närvaron av onormala celler mycket tidigare än vanliga screeningprogram.

Bild på man i vårdtunika som tittar på en datorskärm
757717846?h=72ba06c48c

VolitionRx

 uses 

HelloSign

Bild som visar några nedladdningsbara dokument
Delad bild. Närbild på en hylla med alfabetiskt indelade patientjournaler till vänster, produktbild till höger.
Delad bild. Bild på tre kvinnor som arbetar tillsammans på en mottagning till vänster, produktbild till höger.
Bild som visar några nedladdningsbara dokument
Bild på HelloSign-produkten
Bild på HelloSign-produkten
01

Potential för säkerhetsrisker

Att skriva ut och dela avtal innehållande ekonomiskt och medicinskt känsliga data innebar att signaturprocessen gick långsamt och inte var så säker som den kunde vara.

02

Smidiga e-signaturer

Dokument kan redigeras, delas, signeras och lagras digitalt när som helst och var som helst, vilket sparar administrationstid för personalen.

03

Förenklade arbetsflöden

Med HelloSign och Dropbox kan personalen skicka dokument för signatur med några få klick och se till att allt sparas säkert i Dropbox.

Ett djupare dyk med

VolitionRx

Utmaningen
Möjligheten

Signerar, sorterar och delar juridiskt bindande kontrakt

Pandemin under 2020 har förändrat vårt sätt att arbeta. Regler för social distansering innebar att många företag tvingades att gå över till distansarbete nästan från en dag till en annan, men för bioteknikföretaget VolitionRx var det inte lika enkelt.


Trots att man redan använde Dropbox Business för att koppla samman sina 60 anställda, i Europa, Asien och Amerika, behövde VolitionRx hitta ett sätt att hålla sitt nästan 2000 kvadratmeter stora laboratorium öppet. Man behövde hålla kontakt med företagets personal som arbetade hemifrån och uppfylla lagstadgade krav medan anställda arbetade hemifrån genom hela pandemin.


Precis som alla företag inom hälsovårdsindustrin, tar VolitionRx datasäkerhet på stort allvar. Att skapa och validera nukleosomikbaserade cancertester kräver massor av känsliga medicinska data som måste skyddas och valideras varje gång de används eller delas. Som ett börsnoterat företag på NYSE, måste anställda på VolitionRx dessutom regelbundet underteckna ett antal avtal om god sed, för hand.

Resultatet? Anställda som arbetade hemifrån kämpade med att dela, signera, sortera och spara juridiskt bindande kontrakt – inte minst grupperna för personal- och lagstiftningsfrågor med ansvar för att se till att pappersarbetet hölls ajour under pandemin.

Daniel Halter, Group IT Manager på VolitionRx, ville att minska mängden papperarbete, och vände sig till HelloSign för att digitalisera signaturprocessen.

“Vi behövde en lösning för digitala signaturer, som var repeterbar och skalbar. Den skulle kunna användas i olika tidszoner och på olika språk, och inte förlita sig på lokala IT-system som är svåra att underhålla.”

“HelloSign är plats- och enhetsagnostisk och skalbar. För ett IT-team är detta drömmen: alla får samma erfarenhet, och underhållet är enkelt. Det innebär att vi inte behöver ändra hur vi arbetar medan vi växer – HelloSign och Dropbox Business växer och skalas upp med oss.”

Daniel Halter, koncernchef för IT på VolitionRx
Bild på en kvinna i en vårdtunika som sitter på en stol och skriver på en bärbar dator
Lösningen

Möjliggör hastighet och säkerhet med HelloSign och Dropbox

Eftersom man redan använde Dropbox Business för att ansluta laboratoriemedarbetare och anställda som arbetar på distans, var integrering av HelloSign ett lätt beslut, säger Daniel. “Ju mindre man avviker från den anställdes siktfält, desto effektivare blir ett verktyg. Att använda HelloSign direkt via Dropbox betyder att du inte behöver växla mellan appar, det påverkar inte arbetsflödena och det är mycket mer användarvänligt. Hela processen är rationaliserad och integrerad.”


Anställda på VolitionRx använder nu HelloSign för att dela och signera alla formulär med medicinska uppgifter, avtal om god sed och interna dokument. Med signerade dokument som sparas automatiskt i Dropbox, är verifieringskedjor lätta att följa och delning av dokument med externa tillsynsorgan förenklas.

Det nya molnbaserade arbetsflödet är plats- och enhetsagnostiskt, och gör det enkelt för anställda att använda, när och var som helst, och gör det enkelt för IT-personal att underhålla. Med lite eller ingen utbildning har integreringen av HelloSign i befintliga arbetsflöden gått snabbt och varit kostnadseffektivt för VolitionRx.

Att använda HelloSign direkt via Dropbox betyder att du inte behöver växla mellan appar, det påverkar inte arbetsflödena och det är mycket mer användarvänligt. Detta förbättrar inte bara säkerheten för oss som IT-team, det gör arbetsflödena snabbare och minskar den tid som anställda slösar på administrativa uppgifter!”
Resultaten

Enligt Daniel innebär integreringen av HelloSign i Dropbox Business att upptagningen bland de anställda har varit hög, med bara lite eller ingen utbildning. Daniel känner fördelarna i sin roll också. “HelloSign är plats- och enhetsagnostisk och skalbar. För ett IT-team är detta drömmen: alla får samma erfarenhet, och underhållet är enkelt. Det innebär att vi inte behöver ändra hur vi arbetar medan vi växer – HelloSign och Dropbox Business växer och skalas upp med oss.”

Efter att ha börjat med bara ett användningsfall i personalteamet, har verktyget expanderat organiskt genom företaget, och Daniel ser ännu fler möjligheter att använda HelloSign i framtiden.

 

För andra IT-team som vill förenkla sina arbetsflöden och se till att distansarbetande personal kan samarbeta, har Daniel följande råd:

“Människor vill arbeta med dig om du lyssnar på dem och erbjuder enkla lösningar som underlättar deras arbete. Det är precis vad HelloSign och Dropbox Business kan hjälpa dig med.”
Framtiden

Vad händer härnäst för VolitionRx?

“Vi vill att alla i företaget ska använda HelloSign i framtiden, särskilt de team som fortfarande använder pappersbaserade processer, till exempel juridiska. Detta kommer inte bara att förbättra IT-teamets säkerhet, övergången från en fysisk till en molnbaserad e-signaturprocess kommer också att påskynda arbetsflödena och minska den tid personalen slösar på administrativa uppgifter!”


Vill du uppnå samma resultat som VolitionRx?

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Vår e-signaturlösning har två år i rad röstats fram som den mest användarvänliga i G2 och kan göra dina viktigaste arbetsflöden snabbare, enklare och säkrare. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod i dag för att börja digitalisera din verksamhet.

Hämta fallstudie
VolitionRx använder HelloSign + Dropbox för att begränsa tiden för administration så att arbetslagen kan fokusera på det som är viktigt.
VolitionRx använder HelloSign + Dropbox för att begränsa tiden för administration så att arbetslagen kan fokusera på det som är viktigt.
Bild på en siluett av en stad på natten
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon