Vehiculum

VEHICULUM digitaliserar fordonsleasing över hela Tyskland

VEHICULUM levererar en mycket enkel och leverantörsoberoende leasingjämförelseplattform. Den hjälper företag och företagskunder att hitta rätt fordon till bästa möjliga leasingpris. De arrangerar för närvarande hyresavtal till ett värde av cirka 150 miljoner euro och samarbetar med fler än 100 återförsäljare i hela Tyskland, inklusive stora märken som Audi, BMW, Volvo och Ford.

Illustration med ett kort som kör på en väg och ett dokument med en signatur

Så använder sig Vehiculum av Dropbox Sign API

01
02
03

A deeper dive with Vehiculum

Utmaningen
Möjligheten

Leasing är det främsta sättet för människor och företag att skaffa fordon på den tyska marknaden, men processen har historiskt varit analog, frånkopplad, tidskrävande och pappersintensiv. VEHICULUM såg en möjlighet till nyetablering och skapade en webbplattform för att ansluta återförsäljare till företagskunder, vilket gjorde hela fordonsparken – liksom rabatter och erbjudanden på fordon – synlig i hela Tyskland.

Hela processen för leasingtransaktioner krävde dock fortfarande ett arbetsflöde med utskrift, underskrift, skanning och fax, och godkännandeprocessen för banklån var helt separerad.

Vi fyller i fält för kunden med den information han eller hon tidigare angivit i vår beställningsprocess. Det enda kunden behöver göra är att skriva under på vissa platser i dokumentet. Det är allt.

Florian Nitschmann
Software Engineer
Lösningen

Den optimala lösningen var att digitalisera datainmatningen så att återförsäljare och banker omedelbart skulle kunna använda informationen som kunderna angav på VEHICULUM-webbplatsen, och med detta minska riskerna för kundbortfall och intäktsförluster.

“The most important technical requirement for a digital signature solution was a simple, easy integration into our platform and process, starting from managing the templates to easily exchanging data with dealers and banks. As you can imagine, bank forms change from time to time, so it was important for us that we could exchange fields in our forms quickly.”


- Florian Nitschmann, software engineer

Resultaten

80 % av fordonstillverkarna integrerade

Using HelloSign, once a leasing application is completed, it is sent electronically to the customer, dealer, and bank. VEHICULUM currently has about 18 HelloSign templates in production use and they have integrated approximately 80% of German vehicle dealers into the digital signature process. “We have covered all of the manufacturers for big groups. So, for example, Audi, Volkswagen, BMW, Mini, Volvo, Skoda and SEAT are completely integrated,” says Florian.

Varje säljare behandlar 1 500 förfrågningar per månad och sparar säljteamet 250 timmar

Innan HelloSign integrerades i VEHICULUM:s process tillbringade deras säljare vanligtvis upp till 10 minuter på att kommunicera med en kund för att påminna kunden om fält som fortfarande behövde fyllas i och underskrifter som saknades. Med hjälp av HelloSign-API:ts inbyggda meddelandefunktion har nu säljarna en intern kanal för att se hur pass mycket av ett dokument som har fyllts i. Säljteamet behandlar upp till 1 500 förfrågningar per månad, så genom att spara tio minuter per förfrågan sparar de upp till 250 timmar per månad som de kan lägga på affärsutveckling och andra affärer.

Framtiden

Kort implementeringstid

Florians team utvärderade Adobe Sign men upptäckte gränser. Till skillnad från andra konkurrenskraftiga lösningar fick Florians team åtkomst till HelloSigns test-API direkt från Hellosigns webbplats, vilket underlättade utvecklingen av prototyper. De valde lösningen efter att ha testat den i bara några dagar.

HelloSign erbjuder SDK på de språk som VEHICULUM huvudsakligen använder, till exempel Ruby för backend och JavaScript för inbäddade funktioner. Tillgången till SDK-verktyg gjorde implementeringen riktigt snabb: från test till full produktion tog det ungefär två månader. För att påskynda åtkomst till data för återförsäljare och bankpartner lagras ifyllda formulär och kunddata i Amazon Web Services S3 och Cloudinary.

Förbättrade relationer med kunder och bankpartner

VEHICULUM sparar kunder i genomsnitt 4 000 euro per leasingavtal. Med den nya digitala signaturprocessen sparar kunderna mellan tio och femton minuter på att fylla i sina leasingavtal eftersom de inte längre behöver ladda ner och skriva ut formuläret, fylla i det och sedan skanna och ladda upp det för att skicka det till återförsäljaren och banken.

“We have a full set of pre-filled fields for each form, and we pre-fill all those fields for the customer with the information he or she previously entered in our order process. The only thing the customer needs to do is just sign at certain places in the document. That’s it,” says Florian.

Vad kommer härnäst för VEHICULUM?

VEHICULUM erbjuder och förvaltar sin egna fordonsförsäkringar. ”Eftersom vi har full kontroll över försäkringsformuläret vill vi integrera det i den digitala kundupplevelsen och låta försäkringsformuläret fyllas i med de uppgifter som tidigare matas in. Förutom detta är vårt största mål att digitalisera hela processen. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden kunna låta kunder skriva under sitt slutliga leasingavtal.” – Florian Nitschmann, programvaruingenjör

Fråga oss om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign’s API team to see how we can streamline your business.

Vill du uppnå samma resultat som VEHICULUM?
Vill du uppnå samma resultat som VEHICULUM?
Hur tänker du använda Dropbox Sign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder