Software Outfitters ökar ifyllnaden av lånedokument med 80 %

En datorskärm och mobiltelefonillustration

Software Outfitters-kundberättelse | HelloSign

01
02
03

Ett djupare dyk med

Software Outfitters

Utmaningen
Möjligheten

Software Outfitters blev tidigt framgångsrika med en lyckad applikation för låneansökningsprocesser hos finansföretag. Under många år byggde processen på ett arbetsflöde med utskrifter, signaturer, inskanning och fax, vilket var tidskrävande och ineffektivt. ”När e-signaturer blev en giltig och accepterad metod för inhämtning av juridiskt bindande signaturer gick vi i den riktningen med våra lånedokument”, berättar Rob Harsh, VD på Software Outfitters.

Teamet valde Adobe Sign API och använde denna lösning i några år innan den blev ineffektiv kostnadsmässigt. Rob berättar: ”Adobe Sign var extremt dyrt. Det blev dyrare efterhand som vi växte med enorma transaktions- och grundkostnader. Vi blev tvungna att hitta något annat.”

”Det var enkelt att byta API från Adobe Sign till HelloSign. Det vara bara att ändra syntax och testa. Transformationen gick extremt snabbt, med konvertering och utrullning på mindre än en vecka.”

Rob Harsh, VD
Lösningen

År 2016 utvärderade Software Outfitters HelloSign API och märkte snabbt av några viktiga faktorer som stack ut. ”HelloSign-supporten var fantastisk. De höll mig underrättade om utvecklingsstatus och hjälpte till att identifiera rätt funktioner för oss att implementera”, berättar Rob.


Dessutom kunde Robs team, tack vare den rena dokumentationen, börja testa API:t omedelbart. Den enkla integreringen av HelloSign API:t i Software Outfitters kundportal gjorde det mycket enklare för kunderna att konvertera lån från ansökan till slutförande på ett snabbare sätt.


Resultaten

80 % snabbare låneansökningsifyllnad

”Låntagare måste signera dokument samma dag. Om de inte signerar måste vi utfärda ett nytt lån, eftersom amorteringstabellen på lånedokumentet förändras”, berättar Rob. När vi förlitade oss på arbetsflödet med utskrifter och fax kunde det enligt Rob ”... ta flera timmar innan faxet kom tillbaka, om det över huvud taget gjorde det.

Implementeringen av e-signaturer har förbättrat detta avsevärt. ”Med HelloSign API integrerat i vår kundportal signerar låntagare vanligtvis sina dokument inom 30 minuter, vilket gör att dokumenten kan färdigställas över 80 procent snabbare”, berättar Rob.

Möjliggör efterlevnad för kunder i över 50 % av USA

Software Outfitters måste följa Consumer Financial Protection Bureaus regler och efterleva komplexa och unika lånekrav i alla delstater de har verksamhet i. Dessutom måste de följa federala lagar för nationella kunder.

Som Rob säger: ”Varje delstat i USA kan ha unika dokument och regler för lån, och dessa dokument kan ha allt ifrån 10 till 30 sidor och kräva olika signaturer på olika platser.”


För att uppfylla olika regelkrav utnyttjar Software Outfitters HelloSigns anpassningsmöjligheter och granskningsloggar. ”På grund av de komplicerade nationella och delstatliga reglerna behövde vi en partner med efterlevnad överallt där vi har verksamhet. HelloSign gör det möjligt för oss att leverera en helt säker lösning för låneansökningar med efterlevnad som våra kunder litar på,” säger Rob.

Framtiden

‍ <1 vecka för att konvertera från Adobe Sign utan negativa effekter för kunderna

Processen att konvertera från Adobe Sign till HelloSign var mycket smidig. Rob berättar: ”Det var enkelt att byta API från Adobe Sign till HelloSign. Det vara bara att ändra syntax och testa. HelloSigns API har inbyggda bugghanteringsverktyg vilket gjorde det enkelt för mitt team att bygga med API:t på rätt sätt utan en massa gissningar och test. Transformationen gick extremt snabbt, med konvertering och utrullning på mindre än en vecka.”

Vad kommer härnäst för Software Outfitters?

För att bygga vidare på framgångarna vill Rob och hans team i framtiden integrera vissa av e-signaturfunktionerna i sina utbildningssystem som integrerar och länkar samma flera datakällor på ett unikt sätt så att utbildare, skolor och skoldistrikt kan fatta bättre admin- och ledningsbeslut.


”I utbildningsväsendet finns mycket delstatliga regler för sekretess kring studenternas personuppgifter, i likhet med hälsouppgifter. Jag tror att e-signaturer kan vara ett perfekt verktyg för skoldistrikt eftersom flera av dem redan använder elektroniska dokumentfunktioner”
, säger Rob.

Vill du uppnå samma resultat som Software Outfitters? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Läs mer om vårt branschledande API genom att ta del av vår utvecklardokumentation eller bygga och testa kostnadsfritt via ett gratis utvecklarkonto. Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken HelloSign-produkt som är bäst för dig, boka en demo med HelloSigns API-team för att se hur vi kan effektivisera din verksamhet.

Hämta fallstudie
Vill du uppnå samma resultat som Software Outfitters?
Vill du uppnå samma resultat som Software Outfitters?
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder

Software Outfitters ökar ifyllnaden av lånedokument med 80 %

Konverterar enkelt från Adobe Sign, levererar anpassningsbara dokument med efterlevnad

En datorskärm och mobiltelefonillustration

Konverterar enkelt från Adobe Sign, levererar anpassningsbara dokument med efterlevnad

Rutig triangelRutig triangel

Utmaning

Software Outfitters blev tidigt framgångsrika med en lyckad applikation för låneansökningsprocesser hos finansföretag. Under många år byggde processen på ett arbetsflöde med utskrifter, signaturer, inskanning och fax, vilket var tidskrävande och ineffektivt. ”När e-signaturer blev en giltig och accepterad metod för inhämtning av juridiskt bindande signaturer gick vi i den riktningen med våra lånedokument”, berättar Rob Harsh, VD på Software Outfitters.

Teamet valde Adobe Sign API och använde denna lösning i några år innan den blev ineffektiv kostnadsmässigt. Rob berättar: ”Adobe Sign var extremt dyrt. Det blev dyrare efterhand som vi växte med enorma transaktions- och grundkostnader. Vi blev tvungna att hitta något annat.”

Rutig triangelSignaturikon

Lätt

  • att förklara
  • att förstå och använda
  • att administrera
80 %

snabbare ifyllnad av lånedokument

Rutig triangelKlockikon

Snabb

  • dokumentsignering är snabbare
  • svarstider är kortare
  • arbetsflödet för signering är mer transparent
<7

dagar för övergången från Adobe Sign till HelloSign

”Det var enkelt att byta API från Adobe Sign till HelloSign. Det vara bara att ändra syntax och testa. Transformationen gick extremt snabbt, med konvertering och utrullning på mindre än en vecka.”

Rob Harsh, VD

Lösning

År 2016 utvärderade Software Outfitters HelloSign API och märkte snabbt av några viktiga faktorer som stack ut. ”HelloSign-supporten var fantastisk. De höll mig underrättade om utvecklingsstatus och hjälpte till att identifiera rätt funktioner för oss att implementera”, berättar Rob.


Dessutom kunde Robs team, tack vare den rena dokumentationen, börja testa API:t omedelbart. Den enkla integreringen av HelloSign API:t i Software Outfitters kundportal gjorde det mycket enklare för kunderna att konvertera lån från ansökan till slutförande på ett snabbare sätt.


Rutig triangelRutig triangel
Gif som visar Pigeon Loans arbetsflöde med integrering av HelloSigns API

Fördelar

80 % snabbare låneansökningsifyllnad

”Låntagare måste signera dokument samma dag. Om de inte signerar måste vi utfärda ett nytt lån, eftersom amorteringstabellen på lånedokumentet förändras”, berättar Rob. När vi förlitade oss på arbetsflödet med utskrifter och fax kunde det enligt Rob ”... ta flera timmar innan faxet kom tillbaka, om det över huvud taget gjorde det.

Implementeringen av e-signaturer har förbättrat detta avsevärt. ”Med HelloSign API integrerat i vår kundportal signerar låntagare vanligtvis sina dokument inom 30 minuter, vilket gör att dokumenten kan färdigställas över 80 procent snabbare”, berättar Rob.

Möjliggör efterlevnad för kunder i över 50 % av USA

Software Outfitters måste följa Consumer Financial Protection Bureaus regler och efterleva komplexa och unika lånekrav i alla delstater de har verksamhet i. Dessutom måste de följa federala lagar för nationella kunder.

Som Rob säger: ”Varje delstat i USA kan ha unika dokument och regler för lån, och dessa dokument kan ha allt ifrån 10 till 30 sidor och kräva olika signaturer på olika platser.”


För att uppfylla olika regelkrav utnyttjar Software Outfitters HelloSigns anpassningsmöjligheter och granskningsloggar. ”På grund av de komplicerade nationella och delstatliga reglerna behövde vi en partner med efterlevnad överallt där vi har verksamhet. HelloSign gör det möjligt för oss att leverera en helt säker lösning för låneansökningar med efterlevnad som våra kunder litar på,” säger Rob.

Rutig triangelPlatsnålsikon

Software Outfitters har mer än trettio års erfarenhet av att bygga anpassade programvaruapplikationer åt kunder i USA. De levererar låneansökningsprogramvara specifikt för internetbaserade finansbolag, och tillhandahåller webbverktyg som hjälper utbildare och skoldistrikt fatta bättre och snabbare beslut.

Rutig triangelDiagramikon

Grundat: 1985

11 : tjänsteerbjudanden

1000-tals: Låneansökningar hanterade varje vecka

‍ <1 vecka för att konvertera från Adobe Sign utan negativa effekter för kunderna

Processen att konvertera från Adobe Sign till HelloSign var mycket smidig. Rob berättar: ”Det var enkelt att byta API från Adobe Sign till HelloSign. Det vara bara att ändra syntax och testa. HelloSigns API har inbyggda bugghanteringsverktyg vilket gjorde det enkelt för mitt team att bygga med API:t på rätt sätt utan en massa gissningar och test. Transformationen gick extremt snabbt, med konvertering och utrullning på mindre än en vecka.”

Vad kommer härnäst för Software Outfitters?

För att bygga vidare på framgångarna vill Rob och hans team i framtiden integrera vissa av e-signaturfunktionerna i sina utbildningssystem som integrerar och länkar samma flera datakällor på ett unikt sätt så att utbildare, skolor och skoldistrikt kan fatta bättre admin- och ledningsbeslut.


”I utbildningsväsendet finns mycket delstatliga regler för sekretess kring studenternas personuppgifter, i likhet med hälsouppgifter. Jag tror att e-signaturer kan vara ett perfekt verktyg för skoldistrikt eftersom flera av dem redan använder elektroniska dokumentfunktioner”
, säger Rob.

Vill du uppnå samma resultat som Software Outfitters? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Läs mer om vårt branschledande API genom att ta del av vår utvecklardokumentation eller bygga och testa kostnadsfritt via ett gratis utvecklarkonto. Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken HelloSign-produkt som är bäst för dig, boka en demo med HelloSigns API-team för att se hur vi kan effektivisera din verksamhet.

Vill du uppnå samma resultat som Software Outfitters?