Pigeon Loans implementerar HelloSign API på mindre än 3 timmar

Pigeon Loans är en person-till-person-utlåningsplattform som underlättar lån mellan familj, vänner och nära och kära. Plattformen ger användarna möjlighet att i ett användarvänligt gränssnitt skapa juridiska avtal, göra onlinebetalningar, lagra lånedokumentation, göra automatiska bankuttag och internationella transaktioner.

Illustration med duvor runt en signaturgrafik
757717846?h=72ba06c48c

Pigeon Loans

 uses 

HelloSign API

01
02
03

Ett djupare dyk med

Pigeon Loans

Utmaningen
Möjligheten

En traditionell person-till-person-låneprocess är ofta tidskrävande, ineffektiv och rörig. Den kräver manuella kalkylblad och betalningspåminnelser och förvaring av undertecknade dokument och avtal. Detta gör processen fragmenterad, förvirrande och inte nödvändigtvis juridiskt bindande. Brian Bristol och Anna Matilde Tanga såg en unik möjlighet att tillhandahålla en innovativ produkt som skulle hantera dessa problem och skapade Pigeon Loans, världens första globala låneplattform dedikerad till att underlätta och möjliggöra lån mellan vänner, familjer och människor du litar på.

While building Pigeon Loans, Brian knew he needed to include electronic signatures in their loan process so that the entire experience could create legally supported loans and be as seamless as possible for their users. Searching the market and comparing eSignature API solutions, HelloSign’s stood out to Brian. Being a software engineer with years of experience using APIs, HelloSign’s developer documentation and framework was extremely easy to pick up and learn right out of the box. Plus, the ability to embed the signing process into Pigeon Loans was a crucial differentiator from other vendors.

He explains, “DocuSign’s solution is clunky and it only works within the DocuSign environment. In order to sign, you’re redirected to their website which makes the whole signing process fragmented. This takes the signer away from the Pigeon Loans website and brand, which makes the signing experience feel broken.”


Brian blev imponerad av den grundliga API-dokumentationen och den rena inbäddningsfunktionen och tog kontakt med HelloSigns säljteam för att påbörja köp- och implementeringsprocessen.

”Jag har implementerat andra API:er och det tar vanligtvis ungefär en vecka. HelloSign bygger på så modern teknik att jag tillsammans med tydlig och lättbegriplig dokumentation klarade det på mindre än tre timmar. Det var rekord för mig.”

Brian Bristol
Lösningen

Hela inköps- och integreringsprocessen tog mindre än en dag från början till slut. Brian bestämde sig för HelloSign API på morgonen, arbetade med säljaren och började gräva igenom API-dokumentationen och onlineresurserna. På bara 2–3 timmar var han klar med implementeringen. Samarbetet mellan båda parter resulterade i en så snabb process, från början till slut, att den tog Brian själv mindre än 1 dag att slutföra.

“I looked at HelloSign’s API to test it out and reached out to your sales team. It was as simple as a short conversation, and I began implementing that same day. It was absolutely amazing to have that coalition between myself, your sales rep, and your engineers.” - Brian Bristol, CTO and Co-Founder explains. “I’ve implemented other APIs and it usually takes about a week. HelloSign is using such forward-looking technology, along with clear and easy to understand documentation that I was able to do it in less than 3 hours. This was a record for me.”

Not only were the accessible documentation and seamless signing a champion for Brian, but it was important for him to find an API that could scale and have a clean interface at a fair cost. Brian says, “We’re scaling up tremendously in terms of volume, so we knew HelloSign could support us in handling larger amounts of future eSignature requests. HelloSign has the design, ease of implementation and a nice price point. These 3 factors were perfect for Pigeon Loans.”

While Pigeon Loans is a technology forward company, they also needed to partner with an eSignature solution that their Legal team would be confident in as well.

”När man letar efter en e-signaturleverantör finns det två faktorer som är avgörande för att kunna få konsumenternas förtroende. Vi behöver en användarupplevelse med en användarvänlig, ren och professionell lånesigneringsprocess. Vi behöver också den juridiska aspekten med en e-signaturleverantör som är noggrant granskad av våra advokater med avseende på lagringsprocesser och juridiskt bindande signeringsprocesser som håller i domstol. Med HelloSign kunde vi bockade i båda dessa rutor.”

Resultaten

1 tekniker < 3 timmar för att implementera HelloSign API

Utvecklardokumentationen i kombination med onlinevideorna gjorde det möjligt för Brian att implementera HelloSigns API för Pigeon Loans på egen hand på rekordtid. Dokumentationen är byggd av utvecklare, för utvecklare, och detta var ett stort försäljningsargument i jämförelse med andra e-signaturleverantörer.

“HelloSign has really good documentation for someone with an engineering and technical background. This was a top priority when searching for an eSignature solution,” says Brian.

Låneprocessen förkortad från 2 veckor till 8 minuter

Tiden det tog att genomföra den traditionella låneprocessen har minskat kraftigt från i genomsnitt 2 veckor till endast 8 minuter, eftersom Pigeon Loans och HelloSigns e-signatur-API nu fungerar supersmidigt tillsammans för att tillhandahålla alla utlåningsfunktioner på en och samma användarvänliga plats.

Vad kommer härnäst för Pigeon Loans?

Pigeon Loans har skapat den första globala låneplattformen någonsin för lån mellan nära och kära. Tekniken som Brian och Anna har byggt är nu patentsökt och de är optimistiska inför utsikterna om ett beviljat patent i framtiden. De har mycket större planer än att bara vara ett utlåningsverktyg och försöker utveckla Pigeon Loans till ett verktyg för finansiellt välmående som hjälper långivare att få pengarna tillbaka varje gång de hjälper nära och kära ekonomiskt, och dessutom stötta låntagaren i arbetet att bygga upp sitt ekonomiska välbefinnande. Pigeon Loans är säkra på att HelloSign API kan hjälpa dem att förverkliga planer om uppskalning och tillväxt i en nära framtid.

“I’m confident that as we scale HelloSign can support us. Simply because of HelloSign’s technology and the engineers who are experts at what they do. As we continue to grow, we can grow together, and scale as a company and as a product.” -Brian Bristol, CTO and Co-Founder.

Pigeon Loans lanserades nyligen på Product Hunt. Läs mer om deras vision och bli en del av den växande vågen av vanliga människor som lånar ut pengar till varandra över hela världen.

Framtiden

Vill du uppnå samma resultat som Pigeon Loans? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Läs mer om vårt branschledande API genom att ta del av vår utvecklardokumentation eller bygga och testa kostnadsfritt via ett gratis utvecklarkonto. Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken HelloSign-produkt som är bäst för dig, boka en demo med HelloSigns API-team för att se hur vi kan effektivisera din verksamhet.

Hämta fallstudie
Vill du uppnå samma resultat som Pigeon Loans?
Vill du uppnå samma resultat som Pigeon Loans?
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder