Instacart levererar en helt mobilanpassad onboardingupplevelse

W-9-formulär tryckt på en stor papperspåse med matvaror som sticker upp överst på bilden

Instacart-kundberättelse | HelloSign

01
02
03

Ett djupare dyk med

Instacart

Utmaningen
Möjligheten

Vid varje given tidpunkt kontrakterar Instacart över tiotusen ”Personal Shoppers” som hanterar shopping, förpackning och leverans av livsmedel till Instacarts kunder. Inledningsvis förlitade sig Instacart på traditionella fysiska signaturer för att introducera nya shoppare. Men ansökningsprocessen för ny personal var besvärlig.

”Med det gamla systemet var friktionen i registrerings- och onboardingprocessen stor. Vi hade personal på kontoret som skulle skanna alla dokument samt hantera processen för att få pappersarbetet klart. Vi förlorade kvalificerade tjänsteleverantörer innan de ens hade hanterat sin första beställning. Det var inte en hållbar modell eftersom vi försökte skala upp verksamheten”, säger Instacarts grundare Max Mullen.

Eftersom flera dokument ingår i onboardingprocessen (och många dokument behöver samma information som till exempel ”namn”) var sökande som använde mobila enheter dessutom mer benägna att falla bort. Onboardingdokumenten var också i PDF-format vilket gjorde det särskilt svårt att navigera i dem från en telefon.

”HelloWorks har förbättrat slutförandefrekvensen vid Shopper-registrering avsevärt jämfört med vårt tidigare PDF- och mejlbaserade system. Eftersom pappersarbetet kan utföras i appen har onboardingupplevelsen blivit mycket smidigare för den som ansöker om att bli Shopper.”

- Bill Babeaux, Product Manager
Lösningen

Från början insåg Instacart hur viktig onboardingprocessen var och påbörjade en noggrann undersökning för att hitta rätt e-signatur-API. Instacarts medgrundare Max Mullen förklarar: ”Vi visste exakt vad vi letade efter hos ett e-signatur-API. För det första behövde det vara ett rent och modernt API. Många e-signatur-API som finns tillgängliga i dag är föråldrade och skulle helt enkelt inte fungera för oss. För det andra behövde vi kunna integrera API:t smidigt i vår produkt för att kunna tillhandahålla en användarupplevelse så nära vårt varumärke som möjligt. Vi sökte ett API som byggts av ett team som uppskattade användarupplevelsen lika mycket som vi gör.”

”I slutändan valde vi HelloSign eftersom vi fick den bästa kombinationen av funktioner, pris och användarupplevelse,” berättar Max. Efter den lyckade implementeringen av HelloSign API var Instacart nöjda med uppgraderingen till papperslös onboarding, men de sökte fortfarande en mer strömlinjeformad onboardingstrategi för att hålla inflödet av shoppare igång på ett bra sätt.

Instacarts produktchef Bill Babeaux berättar varför de valde HelloWorks: ”Att integrera pappersarbetet i appen genom HelloWorks är en avgörande del i ett stort projekt med flera team som gör att Instacart kan introducera nya shoppeare utan ständig manuell hantering.”

Resultaten

270 % snabbare ifyllnad

Med HelloWorks har Instacart sett en dramatisk ökning i ifyllnadshastigheten och tre gånger fler människor som påbörjade registreringsprocessen började faktiskt också handla på Instacart-plattformen. ”HelloWorks har låtit Instacart skapa en supersmidig onboardingupplevelse för våra kunder. Alla steg som en shoppare måste gå igenom finns nu i appen, vilket inte hade varit möjligt utan HelloWorks-lösningen”, säger Bill Babeaux, Product Manager på Instacart

Snabb API-implementering ger snabbare resultat

Att välja ett modernt API med ren dokumentation och självbetjäningsregistrering hjälpte Instacart att komma igång snabbt. Deras utvecklare märkte att kodningen och implementeringen med HelloSign API var extremt smidig, tog mindre av deras tid och inte medförde några utmaningar. Denna snabba implementering gjorde det möjligt för dem att mycket snabbare skala upp introduktionsprocessen för shoppare. ”Projektet skapades och lanserades på mindre än en vecka. Det tog en utvecklare mindre än två dagars arbete att integrera API:t”, säger Max Mullen, Instacarts medgrundare

Framtiden

Supersmidig onboarding – inga utskrifter eller skanningar

Med HelloSign API har Instacart digitaliserat enskilda dokument som tidigare krävde utskrift och skanning. API:t ger Instacart möjlighet att ta shopparinformationen som tillhandahålls under registreringsprocessen och använda den för att automatiskt fylla i alla nödvändiga papper, generera en uppsättning personliga PDF-filer och sedan skicka ut de färdiga dokumenten så att shopparen kan signera elektroniskt. Med fält som ”namn” och ”adress” ifyllda automatiskt elimineras extraarbete och annan friktion som tidigare fick den sökande att hoppa av.

Validerade, heltäckande och mobilanpassade arbetsflöden

HelloWorks ger Instacart möjlighet att leverera en adaptiv upplevelse för shoppare som använder mobila enheter. De har eliminerat överflödig datainmatning eftersom alla data nu automatiskt leds till rätt ställen. Onboardingprocessen är nu ett heltäckande arbetsflöde snarare än en serie oberoende dokument. 

 

Data som matas in går omedelbart till Instacart-databasen istället för att låsas fast i den färdiga PDF-filen. Med de stora volymerna shoppare som Instacart registrerar kunde HelloWorks spara in mer än 50 timmar i veckan åt Instacart-teamet. Detta var exakt vad Instacart behövde för att på ett automatiskt och framgångsrikt sätt leda ny personal genom onboardingen. ”Att integrera pappersarbetet i appen genom HelloWorks är en avgörande del av ett stort projekt med flera team som gör att Instacart kan registrera shoppare utan ständig manuell hantering”, förklarar Instacarts produktchef Bill Babeaux.

Tre mobilskärmar som visar ett HelloWorks-användarflöde

Vad händer härnäst för Instacart?

”Som ett resultat av vårt samarbete med HelloWorks är Instacarts introduktionsprocess för shoppare nu betydligt mer effektiv, vilket är ett fantastiskt utfall för företagets ansträngningar att nå 80 % av hushållen i USA i slutet av 2018.” - Bill Babeaux, produktchef på Instacart

Fråga oss om HelloWorks!

HelloWorks ökar avsevärt hastigheten, precisionen och ifyllnadsgraden för dokument (avtal, formulär, kontrakt, etc.). Intelligenta mobilanpassade formulär, och inte PDF-filer, vägleder användare genom dokumentarbetsflöden utan orelaterade frågor eller behov att ange samma information (som ”namn”) gång på gång. Det bästa av allt är att data från ifyllda formulär läggs in automatiskt i tredjepartssystem.

Hämta fallstudie
Vill du uppnå samma resultat som Instacart?
Vill du uppnå samma resultat som Instacart?
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder

Instacart levererar en helt mobilanpassad onboardingupplevelse

Påskyndar entreprenörsansökningar, minskar bortfall, eliminerar utskrifter och skanning.

W-9-formulär tryckt på en stor papperspåse med matvaror som sticker upp överst på bilden

Påskyndar entreprenörsansökningar, minskar bortfall, eliminerar utskrifter och skanning.

Rutig triangelRutig triangel

Utmaning

Vid varje given tidpunkt kontrakterar Instacart över tiotusen ”Personal Shoppers” som hanterar shopping, förpackning och leverans av livsmedel till Instacarts kunder. Inledningsvis förlitade sig Instacart på traditionella fysiska signaturer för att introducera nya shoppare. Men ansökningsprocessen för ny personal var besvärlig.

”Med det gamla systemet var friktionen i registrerings- och onboardingprocessen stor. Vi hade personal på kontoret som skulle skanna alla dokument samt hantera processen för att få pappersarbetet klart. Vi förlorade kvalificerade tjänsteleverantörer innan de ens hade hanterat sin första beställning. Det var inte en hållbar modell eftersom vi försökte skala upp verksamheten”, säger Instacarts grundare Max Mullen.

Eftersom flera dokument ingår i onboardingprocessen (och många dokument behöver samma information som till exempel ”namn”) var sökande som använde mobila enheter dessutom mer benägna att falla bort. Onboardingdokumenten var också i PDF-format vilket gjorde det särskilt svårt att navigera i dem från en telefon.

Rutig triangelIkon med ett dokument som snabbt rör sig åt höger

Lätt

  • att förklara
  • att förstå och använda
  • att administrera
270 %

snabbare ifyllnad av ansökningar

Rutig triangelBlå cirkel med klockvisare inuti

Snabb

  • dokumentsignering är snabbare
  • svarstider är kortare
  • arbetsflödet för signering är mer transparent
50+

Timmar som sparas in varje vecka vid onboarding av shoppare

”HelloWorks har förbättrat slutförandefrekvensen vid Shopper-registrering avsevärt jämfört med vårt tidigare PDF- och mejlbaserade system. Eftersom pappersarbetet kan utföras i appen har onboardingupplevelsen blivit mycket smidigare för den som ansöker om att bli Shopper.”

- Bill Babeaux, Product Manager

Lösning

Från början insåg Instacart hur viktig onboardingprocessen var och påbörjade en noggrann undersökning för att hitta rätt e-signatur-API. Instacarts medgrundare Max Mullen förklarar: ”Vi visste exakt vad vi letade efter hos ett e-signatur-API. För det första behövde det vara ett rent och modernt API. Många e-signatur-API som finns tillgängliga i dag är föråldrade och skulle helt enkelt inte fungera för oss. För det andra behövde vi kunna integrera API:t smidigt i vår produkt för att kunna tillhandahålla en användarupplevelse så nära vårt varumärke som möjligt. Vi sökte ett API som byggts av ett team som uppskattade användarupplevelsen lika mycket som vi gör.”

”I slutändan valde vi HelloSign eftersom vi fick den bästa kombinationen av funktioner, pris och användarupplevelse,” berättar Max. Efter den lyckade implementeringen av HelloSign API var Instacart nöjda med uppgraderingen till papperslös onboarding, men de sökte fortfarande en mer strömlinjeformad onboardingstrategi för att hålla inflödet av shoppare igång på ett bra sätt.

Instacarts produktchef Bill Babeaux berättar varför de valde HelloWorks: ”Att integrera pappersarbetet i appen genom HelloWorks är en avgörande del i ett stort projekt med flera team som gör att Instacart kan introducera nya shoppeare utan ständig manuell hantering.”

Rutig triangelRutig triangel
Gif som visar Pigeon Loans arbetsflöde med integrering av HelloSigns API

Fördelar

270 % snabbare ifyllnad

Med HelloWorks har Instacart sett en dramatisk ökning i ifyllnadshastigheten och tre gånger fler människor som påbörjade registreringsprocessen började faktiskt också handla på Instacart-plattformen. ”HelloWorks har låtit Instacart skapa en supersmidig onboardingupplevelse för våra kunder. Alla steg som en shoppare måste gå igenom finns nu i appen, vilket inte hade varit möjligt utan HelloWorks-lösningen”, säger Bill Babeaux, Product Manager på Instacart

Snabb API-implementering ger snabbare resultat

Att välja ett modernt API med ren dokumentation och självbetjäningsregistrering hjälpte Instacart att komma igång snabbt. Deras utvecklare märkte att kodningen och implementeringen med HelloSign API var extremt smidig, tog mindre av deras tid och inte medförde några utmaningar. Denna snabba implementering gjorde det möjligt för dem att mycket snabbare skala upp introduktionsprocessen för shoppare. ”Projektet skapades och lanserades på mindre än en vecka. Det tog en utvecklare mindre än två dagars arbete att integrera API:t”, säger Max Mullen, Instacarts medgrundare

Rutig triangelKalender med markerad datumillustration

Instacart erbjuder starkt personanpassade dagliga livsmedelsleveranser som tillgodoser de individuella behoven hos varje kund. De tillhandahåller för närvarande sina tjänster till 47 delstater i USA.

Rutig triangelVagnsillustration

Lanserades: 2012

Huvudkontor: San Francisco

Produkter på Instacart.com: 100 000+

”Personal shoppers”: >10 000 vid given tidpunkt

Supersmidig onboarding – inga utskrifter eller skanningar

Med HelloSign API har Instacart digitaliserat enskilda dokument som tidigare krävde utskrift och skanning. API:t ger Instacart möjlighet att ta shopparinformationen som tillhandahålls under registreringsprocessen och använda den för att automatiskt fylla i alla nödvändiga papper, generera en uppsättning personliga PDF-filer och sedan skicka ut de färdiga dokumenten så att shopparen kan signera elektroniskt. Med fält som ”namn” och ”adress” ifyllda automatiskt elimineras extraarbete och annan friktion som tidigare fick den sökande att hoppa av.

Validerade, heltäckande och mobilanpassade arbetsflöden

HelloWorks ger Instacart möjlighet att leverera en adaptiv upplevelse för shoppare som använder mobila enheter. De har eliminerat överflödig datainmatning eftersom alla data nu automatiskt leds till rätt ställen. Onboardingprocessen är nu ett heltäckande arbetsflöde snarare än en serie oberoende dokument. 

 

Data som matas in går omedelbart till Instacart-databasen istället för att låsas fast i den färdiga PDF-filen. Med de stora volymerna shoppare som Instacart registrerar kunde HelloWorks spara in mer än 50 timmar i veckan åt Instacart-teamet. Detta var exakt vad Instacart behövde för att på ett automatiskt och framgångsrikt sätt leda ny personal genom onboardingen. ”Att integrera pappersarbetet i appen genom HelloWorks är en avgörande del av ett stort projekt med flera team som gör att Instacart kan registrera shoppare utan ständig manuell hantering”, förklarar Instacarts produktchef Bill Babeaux.

Tre mobilskärmar som visar ett HelloWorks-användarflöde

Vad händer härnäst för Instacart?

”Som ett resultat av vårt samarbete med HelloWorks är Instacarts introduktionsprocess för shoppare nu betydligt mer effektiv, vilket är ett fantastiskt utfall för företagets ansträngningar att nå 80 % av hushållen i USA i slutet av 2018.” - Bill Babeaux, produktchef på Instacart

Fråga oss om HelloWorks!

HelloWorks ökar avsevärt hastigheten, precisionen och ifyllnadsgraden för dokument (avtal, formulär, kontrakt, etc.). Intelligenta mobilanpassade formulär, och inte PDF-filer, vägleder användare genom dokumentarbetsflöden utan orelaterade frågor eller behov att ange samma information (som ”namn”) gång på gång. Det bästa av allt är att data från ifyllda formulär läggs in automatiskt i tredjepartssystem.

Vill du uppnå samma resultat som Instacart?