Fountain transformerar High Volume-rekrytering i 78 länder runt om i världen

Illustration av en lastbil och ett I-9-formulär

Fountain-kundberättelse | HelloSign

01
02
03

Ett djupare dyk med

Fountain

Utmaningen
Möjligheten

Dokumentsignaturer är en viktig del vid rekrytering och introduktion av nya medarbetare, från anställningsavtal till skatteformulär till sekretessavtal. I den digitala tidsåldern måste det vara lika enkelt att göra dessa dokument tillgängliga som att söka jobb, vilket i dag ofta sker med några svep på en smartphone. En mobilanpassad e-signaturplattform kan göra det möjligt för arbetsgivare att effektivisera och förenkla detta steg och snabbt transportera kandidater genom anställningsprocessen. 


Vissa e-signaturtjänster dirigerar bort kandidater från arbetsgivarens plattform till en tredjepartsplattform för signatur, en process som kan innebära att en separat länk skickas via e-post till kandidater för att öppna ett nytt webbläsarfönster med e-signaturtjänstens varumärkesupplevelse, inte arbetsgivarens. Detta kan skapa förvirring och merarbete i ansökningsprocessen, och kan till och med leda till att många ansökningsprocesser avbryts.


För att ta bort dessa barriärer och erbjuda kunderna en mer teknikvänlig lösning som matchar förmågor och livsstil hos dagens arbetskraft sökte Fountain ett e-signatur-API som kunde integreras smidigt i en mobilanpassad plattform och ge företag möjlighet att ansluta till talangpooler och rekrytera snabbare.

”På Fountain strävar vi efter att tillhandahålla en supersmidig varumärkesupplevelse på företagswebbplatser och i anpassade jobbkataloger. Automatisk dokumentsignering fungerar till stöd för detta, vilket gör det möjligt för kandidater att söka jobb på språng och röra sig snabbt mot en anställning.”

- Sean Behr, VD för Fountain.
Lösningen

Fountain samarbetade med e-signaturtjänsten HelloSign för att integrera dokumentsignering i sin uppsättning automatiska High Volume-rekryteringsfunktioner.


HelloSigns kompatibla API integreras smidigt med Fountains mobilanpassade plattform. När sökande fyller i digitala ansökningar dyker dokumentsignatursteget upp automatiskt och sökande kan skriva under med fingret när som helst och var som helst.


Genom att lägga till HelloSigns e-signaturfunktionalitet i Fountains heltäckande rekryteringsplattform förenklas och påskyndas ansökningsprocessen så att Fountain-kunder kan flytta de bästa talangerna genom sin pipeline snabbare.


”Fountains dokumentsigneringsprocess är supersmidig och gör den sökandes registreringsprocess mycket enkel”, säger Zach Cohen, Operations Manager på Veho, en Fountain-kund. ”Utan den skulle vi behöva arbeta med en annan part och hitta ett sätt för sökande att dirigeras in i och ut ur Fountain-tratten, vilket skulle medföra onödigt extraarbete.”

Resultaten

Genom att integrera en e-signaturfunktion lägger sökande i genomsnitt 6 minuter mindre på att signera dokument, jämfört med i genomsnitt 43 minuter med andra signaturmetoder. Att minska den genomsnittliga tiden det tar att gå igenom detta steg minskar i slutändan rekryteringstiden.

Detta e-signatursteg gör också att sökande slipper växla mellan olika gränssnitt eller öppna nya webbläsare för att hitta och signera dokument. Istället kan de ge signaturer i ett sammanhållet ansökningssystem, så att Fountain-kunder kan upprätthålla arbetsgivarvarumärkets integritet vilket påverkar antalet slutförda ansökningar positivt. 

”På Fountain strävar vi efter att tillhandahålla en supersmidig varumärkesupplevelse på företagswebbplatser och i anpassade jobbkataloger”, säger Sean Behr, VD på Fountain. ”Automatisk dokumentsignering fungerar till stöd för detta och gör det möjligt för kandidater att söka jobb på språng och röra sig snabbt mot en anställning.”

Som en del av Fountain-gränssnittet har HelloSign kunnat växa och skalas upp parallellt och hanterar nu mer än 1 miljon ansökningar per månad.

Vill du uppnå samma resultat som Fountain? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Läs mer om vårt branschledande API genom att ta del av vår utvecklardokumentation eller bygga och testa kostnadsfritt via ett gratis utvecklarkonto. Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken HelloSign-produkt som är bäst för dig, boka en demo med HelloSigns API-team för att se hur vi kan effektivisera din verksamhet.

Framtiden
Hämta fallstudie
Vill du uppnå samma resultat som Fountain?
Vill du uppnå samma resultat som Fountain?
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder

Fountain transformerar High Volume-rekrytering i 78 länder runt om i världen

Fountains integrerade sökandespårningssystem ger ett talangekosystem som effektiviserar High Volume-rekryteringen.

Illustration av en lastbil och ett I-9-formulär

Fountains integrerade sökandespårningssystem ger ett talangekosystem som effektiviserar High Volume-rekryteringen.

Rutig triangelRutig triangel

Utmaning

Dokumentsignaturer är en viktig del vid rekrytering och introduktion av nya medarbetare, från anställningsavtal till skatteformulär till sekretessavtal. I den digitala tidsåldern måste det vara lika enkelt att göra dessa dokument tillgängliga som att söka jobb, vilket i dag ofta sker med några svep på en smartphone. En mobilanpassad e-signaturplattform kan göra det möjligt för arbetsgivare att effektivisera och förenkla detta steg och snabbt transportera kandidater genom anställningsprocessen. 


Vissa e-signaturtjänster dirigerar bort kandidater från arbetsgivarens plattform till en tredjepartsplattform för signatur, en process som kan innebära att en separat länk skickas via e-post till kandidater för att öppna ett nytt webbläsarfönster med e-signaturtjänstens varumärkesupplevelse, inte arbetsgivarens. Detta kan skapa förvirring och merarbete i ansökningsprocessen, och kan till och med leda till att många ansökningsprocesser avbryts.


För att ta bort dessa barriärer och erbjuda kunderna en mer teknikvänlig lösning som matchar förmågor och livsstil hos dagens arbetskraft sökte Fountain ett e-signatur-API som kunde integreras smidigt i en mobilanpassad plattform och ge företag möjlighet att ansluta till talangpooler och rekrytera snabbare.

Rutig triangelDiagramikon

Lätt

  • att förklara
  • att förstå och använda
  • att administrera
10-faldig

tillväxt på betjänade marknader uppnått av största kunden på mindre än ett år

Rutig triangelLövikon

Snabb

  • dokumentsignering är snabbare
  • svarstider är kortare
  • arbetsflödet för signering är mer transparent
164 000

Sökande som anställs varje månad genom Fountain

”På Fountain strävar vi efter att tillhandahålla en supersmidig varumärkesupplevelse på företagswebbplatser och i anpassade jobbkataloger. Automatisk dokumentsignering fungerar till stöd för detta, vilket gör det möjligt för kandidater att söka jobb på språng och röra sig snabbt mot en anställning.”

- Sean Behr, VD för Fountain.

Lösning

Fountain samarbetade med e-signaturtjänsten HelloSign för att integrera dokumentsignering i sin uppsättning automatiska High Volume-rekryteringsfunktioner.


HelloSigns kompatibla API integreras smidigt med Fountains mobilanpassade plattform. När sökande fyller i digitala ansökningar dyker dokumentsignatursteget upp automatiskt och sökande kan skriva under med fingret när som helst och var som helst.


Genom att lägga till HelloSigns e-signaturfunktionalitet i Fountains heltäckande rekryteringsplattform förenklas och påskyndas ansökningsprocessen så att Fountain-kunder kan flytta de bästa talangerna genom sin pipeline snabbare.


”Fountains dokumentsigneringsprocess är supersmidig och gör den sökandes registreringsprocess mycket enkel”, säger Zach Cohen, Operations Manager på Veho, en Fountain-kund. ”Utan den skulle vi behöva arbeta med en annan part och hitta ett sätt för sökande att dirigeras in i och ut ur Fountain-tratten, vilket skulle medföra onödigt extraarbete.”

Rutig triangelRutig triangel
Gif som visar Pigeon Loans arbetsflöde med integrering av HelloSigns API

Fördelar

Genom att integrera en e-signaturfunktion lägger sökande i genomsnitt 6 minuter mindre på att signera dokument, jämfört med i genomsnitt 43 minuter med andra signaturmetoder. Att minska den genomsnittliga tiden det tar att gå igenom detta steg minskar i slutändan rekryteringstiden.

Detta e-signatursteg gör också att sökande slipper växla mellan olika gränssnitt eller öppna nya webbläsare för att hitta och signera dokument. Istället kan de ge signaturer i ett sammanhållet ansökningssystem, så att Fountain-kunder kan upprätthålla arbetsgivarvarumärkets integritet vilket påverkar antalet slutförda ansökningar positivt. 

”På Fountain strävar vi efter att tillhandahålla en supersmidig varumärkesupplevelse på företagswebbplatser och i anpassade jobbkataloger”, säger Sean Behr, VD på Fountain. ”Automatisk dokumentsignering fungerar till stöd för detta och gör det möjligt för kandidater att söka jobb på språng och röra sig snabbt mot en anställning.”

Som en del av Fountain-gränssnittet har HelloSign kunnat växa och skalas upp parallellt och hanterar nu mer än 1 miljon ansökningar per månad.

Vill du uppnå samma resultat som Fountain? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Läs mer om vårt branschledande API genom att ta del av vår utvecklardokumentation eller bygga och testa kostnadsfritt via ett gratis utvecklarkonto. Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken HelloSign-produkt som är bäst för dig, boka en demo med HelloSigns API-team för att se hur vi kan effektivisera din verksamhet.

Rutig triangelUppåtriktad pilikon

Fountains heltäckande High Volume-anställningsplattform ger världens ledande varumärken möjlighet att effektivisera och skala upp sin rekryteringsfunktion. Denna mobilanpassade plattform håller kandidaterna engagerade och transporterar de bästa talangerna genom pipelinen, vilket minskar rekryteringstiden. Fountain gör det möjligt för arbetsgivare globalt att fatta datadrivna beslut och attrahera de bästa kandidaterna.

Rutig triangelPlatsnålsikon

Lanserades: 2014

Huvudkontor : San Francisco

Nästan 1 miljon : Sökande som betjänas varje månad

164 000: anställningar genomförda per månad i genomsnitt

Vill du uppnå samma resultat som Fountain?