Så förvandlar DealMaker™ och HelloSign kapitalmarknaderna

Illustration med ett grönt diagram som går upp och en kalender under

Så förvandlar DealMaker™ och HelloSign kapitalmarknaderna | HelloSign

01
02
03

Ett djupare dyk med

Dealmaker

Utmaningen
Möjligheten

Medgrundarna Mat Goldstein och Rebecca Kacaba arbetade under många år på kapitalmarknaden och hade stor erfarenhet av investeringstransaktioner. Innan de startade DealMaker lade de tusentals timmar på att hantera det manuella arbetsflödet för traditionella privata placeringstransaktioner. En enda transaktion kunde kräva uppemot 70 timmars manuellt komplext arbete, inklusive en specialist som granskade, korrigerade och återcirkulerade dokumentet. Mat och Rebecca identifierade en fragmenterad process som var extremt tidskrävande och full av fel och grundade DealMaker, en digital transaktionshanteringsplattform som levererar en transformativ lösning till globala kapitalmarknader. DealMaker automatiserar cirkulationen, hanteringen och spårningen av dokument och fonder för privata placeringar och påskyndar på så vis finansieringsprocesser med betydligt bättre investerarupplevelser som resultat.

”DealMaker-lösningen är en branschlösning. Innan vi kom gjorde användare affärer i ett manuellt arbetsflöde som var dyrt, felbenäget och resulterade i massor av huvudvärk. Vi gick in på marknaden för att eliminera denna friktion och låta våra kunder nå längre med digital teknik. Resultatet är en mycket bättre övergripande upplevelse.” - Mat Goldstein, medgrundare och Chief Revenue Officer

När de skapade DealMaker visste Mat och Rebecca att e-signaturer skulle vara en integrerad del för en friktionsfri upplevelse. De behövde en e-signaturlösning som kunde integreras smidigt i DealMaker-plattformen och ge användarna en strömlinjeformad, transparent signeringsupplevelse.

”Att bädda in e-signaturer i vår plattform har varit avgörande för att kunna leverera en verkligt transformativ digital lösning till kapitalmarknaderna. Integreringen av HelloSign har accelererat vår verksamhet kraftigt.”

- Mat Goldstein, medgrundare och CRO
Lösningen

Mat och Rebecca genomförde en omfattande leverantörsanalys för att avgöra vilken lösning som skulle ge den mest kraftfulla e-signaturtekniken på DealMaker-plattformen. När de jämförde olika lösningar vann HelloSign tack vare några viktiga skillnader.

”Vi valde HelloSign eftersom våra kunder förlitar sig på en betrodd auktoritet som tillhandahåller marknadens bästa informationssäkerhet, en detaljerad och manipulationssäker gransknings- och autentiseringslogg och insyn i e-signaturprocessen.” - Rebecca Kacaba, CEO och medgrundare

Utöver förtroende och säkerhet på toppnivå berodde beslutet att välja HelloSign till stor del på möjligheten att tillhandahålla en strömlinjeformad och heltäckande process.

”HelloSign integrerades elegant i vår plattform och till skillnad från andra leverantörer krävde lösningen inte att användare lämnade vår plattform, öppnade nya konton eller loggade in separat. HelloSigns API hjälpte oss att leverera det vi lovat i form av snabbhet, effektivitet och användarvänlighet.” - Mat Goldstein, medgrundare och Chief Revenue Officer

Resultaten

Tid till finansiering = minskad med 70 %

Tillsammans har HelloSign och DealMaker haft en positiv inverkan med en ny och helt digital upplevelse i kapitalanskaffningsprocessen. Med DealMaker och e-signaturer från HelloSign når emittenter avslut 70 % snabbare än med penna och papper.

Alla vinner med digitala lösningar

Med e-signaturer från HelloSign har DealMaker förändrat kapitalanskaffningsprocessen, och det finns ingen återvändo. Jämfört med den traditionella processen har DealMaker och HelloSign gjort det möjligt för användare att korta ner en 72-timmarsprocess till bara 30 minuter, vilket ger ett enormt värde för alla parter som är involverade i kapitalanskaffningsprocessen.

Vad kommer härnäst för DealMaker?

DealMaker är den främsta plattformen för digital transaktionshantering och levererar lösningar för accelererad kapitalanskaffning, fondbildning och KYC. I deras avtalsportal drar användarna nytta av bättre rapportering och engagemang och detaljerad resultatanalys – kort sagt ett heltäckande CRM-system för kapitalmarknadstransaktioner. Tillsammans med HelloSign erbjuder DealMaker en kraftfull lösning till globala kapitalmarknader.

Framtiden

Vill du uppnå samma resultat som DealMaker? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. HelloSign är ett Dropbox-företag och miljontals användare runt om i världen förlitar sig på våra lösningar. Vår e-signaturprodukt är ledande på marknaden med ett prisbelönt API. Vill du ha mer information kan du prata med vårt säljteam eller boka en demo i dag.

Hämta fallstudie
Fråga oss om HelloSign!
Fråga oss om HelloSign!
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder

Så förvandlar DealMaker™ och HelloSign kapitalmarknaderna

Illustration med ett grönt diagram som går upp och en kalender under

Rutig triangelRutig triangel

Utmaning

Medgrundarna Mat Goldstein och Rebecca Kacaba arbetade under många år på kapitalmarknaden och hade stor erfarenhet av investeringstransaktioner. Innan de startade DealMaker lade de tusentals timmar på att hantera det manuella arbetsflödet för traditionella privata placeringstransaktioner. En enda transaktion kunde kräva uppemot 70 timmars manuellt komplext arbete, inklusive en specialist som granskade, korrigerade och återcirkulerade dokumentet. Mat och Rebecca identifierade en fragmenterad process som var extremt tidskrävande och full av fel och grundade DealMaker, en digital transaktionshanteringsplattform som levererar en transformativ lösning till globala kapitalmarknader. DealMaker automatiserar cirkulationen, hanteringen och spårningen av dokument och fonder för privata placeringar och påskyndar på så vis finansieringsprocesser med betydligt bättre investerarupplevelser som resultat.

”DealMaker-lösningen är en branschlösning. Innan vi kom gjorde användare affärer i ett manuellt arbetsflöde som var dyrt, felbenäget och resulterade i massor av huvudvärk. Vi gick in på marknaden för att eliminera denna friktion och låta våra kunder nå längre med digital teknik. Resultatet är en mycket bättre övergripande upplevelse.” - Mat Goldstein, medgrundare och Chief Revenue Officer

När de skapade DealMaker visste Mat och Rebecca att e-signaturer skulle vara en integrerad del för en friktionsfri upplevelse. De behövde en e-signaturlösning som kunde integreras smidigt i DealMaker-plattformen och ge användarna en strömlinjeformad, transparent signeringsupplevelse.

Rutig triangelUppåtriktad pilikon

Lätt

  • att förklara
  • att förstå och använda
  • att administrera
70 %

Betydande tids- och kostnadsbesparingar

Rutig triangelUppåtriktad pilikon

Snabb

  • dokumentsignering är snabbare
  • svarstider är kortare
  • arbetsflödet för signering är mer transparent
72 timmar till 30 min

Genomsnittlig transaktionstid minskad genom eliminering av utskrift, signering, skanning och granskning.

”Att bädda in e-signaturer i vår plattform har varit avgörande för att kunna leverera en verkligt transformativ digital lösning till kapitalmarknaderna. Integreringen av HelloSign har accelererat vår verksamhet kraftigt.”

- Mat Goldstein, medgrundare och CRO

Lösning

Mat och Rebecca genomförde en omfattande leverantörsanalys för att avgöra vilken lösning som skulle ge den mest kraftfulla e-signaturtekniken på DealMaker-plattformen. När de jämförde olika lösningar vann HelloSign tack vare några viktiga skillnader.

”Vi valde HelloSign eftersom våra kunder förlitar sig på en betrodd auktoritet som tillhandahåller marknadens bästa informationssäkerhet, en detaljerad och manipulationssäker gransknings- och autentiseringslogg och insyn i e-signaturprocessen.” - Rebecca Kacaba, CEO och medgrundare

Utöver förtroende och säkerhet på toppnivå berodde beslutet att välja HelloSign till stor del på möjligheten att tillhandahålla en strömlinjeformad och heltäckande process.

”HelloSign integrerades elegant i vår plattform och till skillnad från andra leverantörer krävde lösningen inte att användare lämnade vår plattform, öppnade nya konton eller loggade in separat. HelloSigns API hjälpte oss att leverera det vi lovat i form av snabbhet, effektivitet och användarvänlighet.” - Mat Goldstein, medgrundare och Chief Revenue Officer

Rutig triangelRutig triangel
Gif som visar Pigeon Loans arbetsflöde med integrering av HelloSigns API

Fördelar

Tid till finansiering = minskad med 70 %

Tillsammans har HelloSign och DealMaker haft en positiv inverkan med en ny och helt digital upplevelse i kapitalanskaffningsprocessen. Med DealMaker och e-signaturer från HelloSign når emittenter avslut 70 % snabbare än med penna och papper.

Alla vinner med digitala lösningar

Med e-signaturer från HelloSign har DealMaker förändrat kapitalanskaffningsprocessen, och det finns ingen återvändo. Jämfört med den traditionella processen har DealMaker och HelloSign gjort det möjligt för användare att korta ner en 72-timmarsprocess till bara 30 minuter, vilket ger ett enormt värde för alla parter som är involverade i kapitalanskaffningsprocessen.

Vad kommer härnäst för DealMaker?

DealMaker är den främsta plattformen för digital transaktionshantering och levererar lösningar för accelererad kapitalanskaffning, fondbildning och KYC. I deras avtalsportal drar användarna nytta av bättre rapportering och engagemang och detaljerad resultatanalys – kort sagt ett heltäckande CRM-system för kapitalmarknadstransaktioner. Tillsammans med HelloSign erbjuder DealMaker en kraftfull lösning till globala kapitalmarknader.

Rutig triangelDiagramikon

DealMaker är en molnbaserad plattform som eliminerar friktion på kapitalmarknaderna. DealMaker-tekniken har utformats av erfarna värdepappersjurister och utvecklats av ett mjukvaruteam i världsklass, och ger en supersmidig investerarupplevelse som eliminerar huvudvärk och transaktionskrångel.

Rutig triangelPlatsnålsikon

Grundat: 2015

Global räckvidd: Tiotusentals investerare från 89 länder på 6 kontinenter

Huvudkontor: Toronto, Kanada

Vill du uppnå samma resultat som DealMaker? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. HelloSign är ett Dropbox-företag och miljontals användare runt om i världen förlitar sig på våra lösningar. Vår e-signaturprodukt är ledande på marknaden med ett prisbelönt API. Vill du ha mer information kan du prata med vårt säljteam eller boka en demo i dag.

Fråga oss om HelloSign!