Så förvandlar DealMaker™ och HelloSign kapitalmarknaderna

DealMaker är en molnbaserad plattform som eliminerar friktion på kapitalmarknaderna. DealMaker-tekniken har utformats av erfarna värdepappersjurister och utvecklats av ett mjukvaruteam i världsklass, och ger en supersmidig investerarupplevelse som eliminerar huvudvärk och transaktionskrångel.

Illustration med ett grönt diagram som går upp och en kalender under
757717846?h=72ba06c48c

Dealmaker

 uses 

HelloSign

01
02
03

Ett djupare dyk med

Dealmaker

Utmaningen
Möjligheten

Medgrundarna Mat Goldstein och Rebecca Kacaba arbetade under många år på kapitalmarknaden och hade stor erfarenhet av investeringstransaktioner. Innan de startade DealMaker lade de tusentals timmar på att hantera det manuella arbetsflödet för traditionella privata placeringstransaktioner. En enda transaktion kunde kräva uppemot 70 timmars manuellt komplext arbete, inklusive en specialist som granskade, korrigerade och återcirkulerade dokumentet. Mat och Rebecca identifierade en fragmenterad process som var extremt tidskrävande och full av fel och grundade DealMaker, en digital transaktionshanteringsplattform som levererar en transformativ lösning till globala kapitalmarknader. DealMaker automatiserar cirkulationen, hanteringen och spårningen av dokument och fonder för privata placeringar och påskyndar på så vis finansieringsprocesser med betydligt bättre investerarupplevelser som resultat.

“DealMaker's solution is an industry solution. Before we came along, users were doing business using a manual workflow that was costly, error-prone and resulted in tons of headaches. We entered the market to eliminate this friction and allow our customers to achieve more using digital technology.  The result is they have a much better experience overall.” - Mat Goldstein, Co-Founder and Chief Revenue Officer

När de skapade DealMaker visste Mat och Rebecca att e-signaturer skulle vara en integrerad del för en friktionsfri upplevelse. De behövde en e-signaturlösning som kunde integreras smidigt i DealMaker-plattformen och ge användarna en strömlinjeformad, transparent signeringsupplevelse.

”Att bädda in e-signaturer i vår plattform har varit avgörande för att kunna leverera en verkligt transformativ digital lösning till kapitalmarknaderna. Integreringen av HelloSign har accelererat vår verksamhet kraftigt.”

Mat Goldstein
Lösningen

Mat och Rebecca genomförde en omfattande leverantörsanalys för att avgöra vilken lösning som skulle ge den mest kraftfulla e-signaturtekniken på DealMaker-plattformen. När de jämförde olika lösningar vann HelloSign tack vare några viktiga skillnader.

“We chose HelloSign because our customers rely on a trusted authority to provide top of the market information security, a detailed tamper-proof audit and authentication trail, and visibility into the eSignature process.” - Rebecca Kacaba, CEO and Co-Founder

Utöver förtroende och säkerhet på toppnivå berodde beslutet att välja HelloSign till stor del på möjligheten att tillhandahålla en strömlinjeformad och heltäckande process.

“HelloSign embedded beautifully into our platform and unlike other vendors, it didn’t require users to leave our platform, open new accounts or separately log in. HelloSign’s API helped us deliver on our mission of speed, efficiency and ease of use.” - Mat Goldstein, Co-Founder and Chief Revenue Officer

Resultaten

Tid till finansiering = minskad med 70 %

Tillsammans har HelloSign och DealMaker haft en positiv inverkan med en ny och helt digital upplevelse i kapitalanskaffningsprocessen. Med DealMaker och e-signaturer från HelloSign når emittenter avslut 70 % snabbare än med penna och papper.

Alla vinner med digitala lösningar

Med e-signaturer från HelloSign har DealMaker förändrat kapitalanskaffningsprocessen, och det finns ingen återvändo. Jämfört med den traditionella processen har DealMaker och HelloSign gjort det möjligt för användare att korta ner en 72-timmarsprocess till bara 30 minuter, vilket ger ett enormt värde för alla parter som är involverade i kapitalanskaffningsprocessen.

Vad kommer härnäst för DealMaker?

DealMaker är den främsta plattformen för digital transaktionshantering och levererar lösningar för accelererad kapitalanskaffning, fondbildning och KYC. I deras avtalsportal drar användarna nytta av bättre rapportering och engagemang och detaljerad resultatanalys – kort sagt ett heltäckande CRM-system för kapitalmarknadstransaktioner. Tillsammans med HelloSign erbjuder DealMaker en kraftfull lösning till globala kapitalmarknader.

Framtiden

Vill du uppnå samma resultat som DealMaker? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. HelloSign är ett Dropbox-företag och miljontals användare runt om i världen förlitar sig på våra lösningar. Vår e-signaturprodukt är ledande på marknaden med ett prisbelönt API. Vill du ha mer information kan du prata med vårt säljteam eller boka en demo i dag.

Hämta fallstudie
Fråga oss om HelloSign!
Fråga oss om HelloSign!
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder