Collier.Simon använder HelloSign + Dropbox för att driva det kreativa arbetet framåt

Collier.Simon är en kreativ byrå som levererar marknadsförings- och reklamlösningar med ett enda fokus – att skapa resultat åt sina kunder.

Två kollegor med bärbara datorer samarbetar i ett kreativt projekt åt kunden.
646574385
757717846?h=72ba06c48c

Collier.Simon

 uses 

HelloSign + Dropbox

Collier.Simon använder HelloSign och Dropbox för att färdigställa avtal som arbetsbeskrivningar, sekretessavtal, erbjudandebrev och talangfriskrivningsklausuler.
Collier.Simon kan snabbt och enkelt skicka ut förslag för signatur utan att någonsin lämna Dropbox-arbetsflödet.
HelloSign spårar enkelt alla avtal genom att tydligt visa vad som är ute för signatur och om undertecknaren har skrivit på.
01

Effektiviserar signaturerna och organisationen för viktiga dokument

HelloSign ger Collier.Simon möjlighet att snabbt få e-signaturer på en mängd olika dokument, från nyanställningspapper till nya kundavtal, för att nämna några.

02

Sparar tid med e-signaturer direkt där de arbetar

Collier.Simon kan snabbt skicka dokument för signatur utan att lämna Dropbox-arbetsflödet, vilket sparar tid och håller alla dokument organiserade.

03

Alla deras filer, på en och samma plats

Med HelloSign + Dropbox kan Collier.Simon hantera sitt e-signaturarbetsflöde där de hanterar alla andra filer, från kreativa genomgångar till färdiga leveranser.

Ett djupare dyk med

Collier.Simon

Utmaningen
Möjligheten

Skapar mer tid åt det arbete som är viktigt

I dagens snabba marknadsföringslandskap är det avgörande att hitta sätt att strömlinjeforma processer för att frigöra mer tid och resurser för det som är viktigast – förstklassigt arbete. Detta förstärks vid talangrekrytering och onboarding, och med arbetsbeskrivningar, kontrakt och avtal.

Distansarbete kommer fortsatt att vara en verklighet, och byråer får därmed en utökad kompetenspool att rekrytera ur. Men de möter också ännu större konkurrens. Att skapa ett snabbt och effektivt sätt att identifiera, rekrytera och onboarda ny personal blir därför avgörande. 

Samma utmaning gäller när det gäller att hitta nya kunder och nya projekt – byråer kan inte låta administrativa uppgifter och pappersarbete bromsa dem.

Collier.Simon har liksom många växande byråer sett en ökning av antalet dokument som måste skickas, undertecknas och lagras, och antalet personer som är involverade i denna process. Därför behövde de en lösning som gjorde att deras process kunde upprätthålla det snabba momentum som kunderna förväntar sig, även med fler aktörer och komplexiteter inblandade. Det var avgörande för dem att hitta ett användarvänligt e-signaturverktyg som också gav ett enkelt sätt att hålla ett växande antal dokument organiserade.

”Mängden tid HelloSign och Dropbox har sparat vårt företag är otrolig. Vi kan frigöra hundratals timmar på pappersarbete och filhantering vilket gör att vi kan komma igång med det kreativa arbetet snabbare.”

Matt Seigel, president, Collier.Simon
Företagets president Matt Seigel förklarar hur HelloSign och Dropbox har sparat byrån hundratals timmar i pappersarbete och arkivering.
Lösningen

Strömlinjeforma signaturer för snabbhet och effektivitet

Som Dropbox-användare sedan länge lockades teamet på Collier.Simon naturligtvis till en e-signaturlösning som gjorde det möjligt för dem att behålla sitt nuvarande arbetsflöde med Dropbox för delning och samarbete kring filer och dokument.

De utforskade andra lösningar, men märkte att HelloSign var det mest användarvänliga systemet, vilket gav bättre användningstal över hela byrån. Dess smidiga integrering med Dropbox var också en stor faktor som sparade tid och säkerställde organisering av viktiga dokument. Matt Seigel, president, berättar:

”Nu när vi kör allt på Dropbox och HelloSign lägger vi mycket mindre tid på administrativa uppgifter och mer tid på att skapa resultat åt våra kunder.”
Resultaten

Snabbare rekrytering och mer effektiv onboarding av anställda

Genom att använda HelloSign och Dropbox kunde Collier.Simon påskynda sina signaturer avsevärt vid rekrytering och onboarding. Dessutom har det förbättrade flödet och organisationen gjort det lättare att lägga till fler personer i anställningsprocessen samtidigt som effektiviteten har ökat.

Tidsbesparingar på samarbete innebär snabb effekt för kunderna

Genom att använda Dropbox och HelloSign för att hantera och leverera alla filer kan Collier.Simon komma igång och leverera kreativt innehåll upp till 20 % snabbare, vilket får arbetet ut på marknaden snabbare, vilket i sin tur ger affärseffekter snabbare åt kunderna. Rachael Erdmann, VD, berättar:

”Genom att använda Dropbox och HelloSign kan vi hantera våra filer och dokument på ett och samma ställe vilket gör att vi kan hålla oss mer organiserade och effektiva i våra vardagsprocesser.”

Få arbetsbeskrivningar signerade och projekt initierade snabbare

Dagens marknad rör sig snabbt, och deadlines kommer inte att flyttas bara för att pappersarbetet är försenat. Collier.Simon har kunnat få kundernas arbetsbeskrivningar och masterserviceavtal signerade snabbare så att projekten kunnat starta mycket tidigare. Sammantaget har trassel i pappersarbetet blivit ett minne blott.

Framtiden

Samarbete i stor skala, utan uppoffringar

Med en strömlinjeformad process på plats kan Collier.Simon skala upp sina team och dokumentarbetsflöden trygga i förvissningen att de kan röra sig snabbt utan att offra kvalitet eller organisation. De ökar för närvarande användningen av Dropbox Paper i samarbetet kring dokumentgenerering och Dropbox Replay för videosamarbetet, vilket ger dem samma effektivitet som de vant sig vid i sina andra Dropbox-arbetsflöden.

Vill du uppnå samma resultat som Collier.Simon?

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Vår e-signaturlösning har två år i rad röstats fram som den mest användarvänliga lösningen i G2 och kan göra dina viktigaste arbetsflöden snabbare, enklare och säkrare.

Hämta fallstudie
Collier.Simon använder HelloSign + Dropbox för att rekrytera nya talanger och kunder mer effektivt.
Collier.Simon använder HelloSign + Dropbox för att rekrytera nya talanger och kunder mer effektivt.
Byråmedarbetare sitter vid ett långbord och diskuterar ett projekt.
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon