CGIA adopts eSignature with HelloSign and Improves Sales with a 17% Faster Time to Close

Illustration med bil, signatur och båt över vatten och moln

How 

CGIA

 uses 

HelloSign

01

Med HelloSign kan vi nå avslut ungefär 17 procent snabbare jämfört med den manuella signaturprocessen.

02

Med DocuSign fick vi dubbla kostnadsökningar som inte var kopplade till användning eller funktioner. Det var otillfredsställande med tanke på allt arbete vi lagt ner för att få det att fungera.” Gruppen som hanterade försäkringar tillbringade ungefär 20 procent av sina dagar, säg två till tre timmar, 240 dagar om året, med att sortera dokument. Genom att eliminera den manuella sorteringen och få elektroniska signaturer i realtid sparar vi över 700 arbetstimmar per år.

03

HelloSigns smidiga signaturupplevelse har låtit oss leverera försäkringsbevis i realtid och vi har minskat tiden det tar att nå avslut i en försäljning. HelloSign har blivit en nödvändighet för våra företag eftersom onlinehandeln kräver krångelfria inköp.

Ett djupare dyk med

CGIA

Utmaningen
Möjligheten

Carnegie General Insurance Agency (CGIA) har handgriplig erfarenhet av alla delar av bilförsäkringsbranschen, inklusive skadehantering, produktutveckling och programanalys. I arbetet med producenter – oberoende försäkringsbolag – var deras försäkringsprocess generellt beroende av ett arbetsflöde med utskrift, signatur, inskanning och fax för att färdigställa försäkringen.


”Producenternas arbetsflöde påverkades avsevärt av de två eller tre dagarna det tog att få rättsligt bindande signaturer på nyansökningar och få in dem i vårt CMS (Content Management System),” berättar Bob Negrey, CGIA:s VP för informationsteknik.

”Vi var tvungna att automatisera denna process för att kunna leverera förstklassig kundservice till försäkringstagare, producenter och transportörer.”

För att snabba på producenternas arbetsflöde valde Bobs team att år 2013 integrera DocuSign i sin EZ PASS-produkt för elektroniska ansökningar.


”Vi integrerade DocuSign på cirka sex månader, men vi var missnöjda med den tidskrävande och krångliga förnyelseprocessen varje år. Med DocuSign fick vi dubbla kostnadsökningar som inte var kopplade till användning eller funktioner”, berättar Bob. ”Det var en besvikelse med tanke på all tid vi lagt ner för att få det att funka.”Vi integrerade DocuSign på cirka sex månader, men vi var missnöjda med den tidskrävande och krångliga förnyelseprocessen varje år. Med DocuSign fick vi dubbla kostnadsökningar som inte var kopplade till användning eller funktioner.

Bob Negrey
VP of Information Technology
Lösningen

År 2016 utvärderade CGIA Adobe Sign och RightSignature, men identifierade snabbt HelloSign som den perfekta långsiktiga partnern som gav dem möjlighet att förbättra kundservicekvaliteten och snabba på juridiskt bindande transaktioner.


”Det jag gillar mest med HelloSign är att verktyget ger en jämförbar funktionalitetsnivå, är mer prisvärt jämfört med DocuSign och andra e-signaturlösningar och ger en förbättrad mobil slutanvändarupplevelse”, säger Bob.


Övergången från DocuSign till HelloSign var enkel. ”Migreringen från DocuSign till förproduktionstester med HelloSign tog två månader. Det var helsmidigt för våra producenter och försäkringstagarna. De visste inte om att vi bytte leverantör”, säger Bob.


Han tillägger: ”Jämfört med DocuSign är HelloSign-förnyelseprocessen enkel. HelloSign håller sig uppdaterade inom tekniktrender vilket är en förmån som också kommer CGIA till del. Faktum är att HelloSigns moderna strategi har hjälpt CGIA att också gå framåt i några av de interna teknikambitionerna.”


Resultaten

Levererar färdiga försäkringar 17 procent snabbare, minskar tiden till avslut

HelloSign har möjliggjort CGIA:s digitala transformation vilket har fått positiva effekter på försäljningen. Miguel Huizar, producent för CGIA berättar: ”Med HelloSign kan vi nå avslut ungefär 17 procent snabbare jämfört med den manuella signaturprocessen.”


”HelloSigns smidiga signaturupplevelse har låtit oss leverera försäkringsbevis i realtid och vi har minskat tiden det tar att nå avslut i en försäljning. HelloSign har blivit en nödvändighet för våra företag eftersom onlinehandeln kräver krångelfria inköp.”


Optimerade arbetsflöden sparar 700 timmar om året

HelloSign API integrerar med två CGIA-applikationer – Carnegie EZ PASS och deras avståendeformulär för oförsäkrade trafikanter, och skickar automatiskt elektroniskt undertecknade dokument till deras backend-CMS. Före integreringen med HelloSign API krävde den traditionella ansökningsprocessen ungefär 2–3 timmars manuell hanteringstid per dag för att få in försäkringstagarens signerade dokument till CMS.


Bob berättar: ”Gruppen som hanterade försäkringar tillbringade ungefär 20 procent av sina dagar, säg två till tre timmar, 240 dagar om året, med att sortera dokument. Genom att eliminera den manuella sorteringen och få elektroniska signaturer i realtid sparar vi över 700 arbetstimmar per år.”


Framtiden

Ger kraft åt digital företagsomvandling och servicekvalitet

Under 30 år i branschen har CGIA alltid utnyttjat tekniken och har tagit stora steg för att utveckla en framgångsrik digital affärsmodell. Redan år 2018 var företaget ett av få försäkringsbolag som utnyttjade e-signaturer på sin marknad, vilket har ökat konkurrenskraften och gett deras producentnätverk möjlighet att identifiera nya möjligheter.


Jämfört med den traditionella processen har CGIA:s digitala transformationsresa gett dem möjlighet att minska en 2–3 dagar lång process till bara några minuter, vilket förbättrat tjänsten de levererar för både producenter och försäkringstagare.

Vad kommer härnäst för CGIA?

”Det effektiva producentarbetsflöde som vi har möjliggjort med HelloSign ger oss en solid grund för att transformera andra områden i vår verksamhet till digitala processer. Vi planerar att också implementera e-signaturer för underskrifter och skadehantering, samt vid registrering av partner och kunder”, säger Bob.


Vill du uppnå samma resultat som CGIA? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Läs mer om vårt branschledande API genom att ta del av vår utvecklardokumentation eller bygga och testa kostnadsfritt via ett gratis utvecklarkonto. Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken HelloSign-produkt som är bäst för dig, boka en demo med HelloSigns API-team för att se hur vi kan effektivisera din verksamhet.

Fråga oss om HelloSign!
Fråga oss om HelloSign!
How will you use Dropbox Sign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder