Amenify når avslut 33 % snabbare med HelloSign for Salesforce

Illustration med en hund som drömmer om en park, en e-signatur, kvast och nyckel

Amenify-kundberättelse | HelloSign

01
02
03

Ett djupare dyk med

Amenify

Utmaningen
Möjligheten

Amenify är ett företagsnätverk som skapades för att förenkla avtalshanteringen mellan flerfamiljsfastigheter och tjänsteleverantörer för hemmet. Men att hantera avtal med flera parter i deras relationsdatabas var utmanande eftersom branschomsättningen krävde ständiga uppdateringar av avtalen, och ändringar i variabler som adress, priser, leveranser och fakturering. För att kunna skala upp kundportföljerna behövde de en digital transaktionshanteringslösning som möjliggjorde dynamiska uppdateringar av avtal.


”I början av 2018 hade vi bara en handfull fastigheter som var igång på vår plattform, och vi insåg snabbt att kundregistreringen och avtalshanteringen var en flaskhals”, berättar Amenifys VD Everett Lynn.

Det brukade ta ungefär fyra veckor för att få intäktsgenererande dokument undertecknade och färdigställda. Med HelloSign for Salesforce CPQ får vi signerade dokument tillbaka 33 % snabbare

Everett Lynn, CEO
Lösningen

Amenify behövde e-signaturprogramvara som kunde integreras i Salesforce CPQ och låta dem skapa, redigera och ta bort avtalsmallar utan att behöva lämna Salesforce eller växla mellan flera programvarulösningar.


”Vi använde DocuSign manuellt för e-signaturer, men för att skapa mallar måste du lämna Salesforce och gå till docusign.com”,berättar Everett.


Den röriga upplevelsen var långt ifrån perfekt och gav varken säljare eller undertecknare någon bra upplevelse. Lösningen på denna utmaning hittade de i HelloSign.


”Vi kunde se att HelloSign lättare integrerades i vår teknikpark. HelloSign är skapat för mobilen i första hand, och eftersom våra fastighetschefer och tjänsteleverantörer måste kunna underteckna avtal och tillägg på telefonerna dygnet runt, hela veckan, kändes det som en mer lämplig lösning”, säger Everett.


Med HelloSign for Salesforce kan Amenify skicka övergripande tjänsteavtal för e-signatur till fastighetsägare och sitt tjänsteleverantörsnätverk i hemmen med bara några klick. De behöver inte längre växla mellan sitt CRM-system (Customer Relationship Management) och e-signaturlösningen.

Resultaten

Når avslut 33 % snabbare

”Det brukade ta ungefär fyra veckor för att få intäktsgenererande dokument undertecknade och färdigställda. Genom att skicka ut avtal för e-signatur från Salesforce med HelloSign for Salesforce CPQ får vi tillbaka undertecknade dokument 33 procent snabbare”, berättar Everett.


Med de inbyggda rapporteringsfunktionerna kan Amenify se avslutsstatus mycket tydligare eftersom de har översikt över hur många dokument som väntar på signatur. På så vis kan de avsevärt minska antalet dagar som en försäljning väntar på avslut.


25 % kortare tid till registrerad intäkt

”Avtalen granskas nu lättare från vår interna databas, vilket effektiviserar vår fakturering. Vi hanterar kontofordringar 25 procent snabbare än tidigare eftersom vi snabbt kan få fram ett avtal och följa upp med kunden.


”Möjligheten att hämta in intäkten snabbare möjliggjordes av det faktum att vi konfigurerade våra masterserviceavtal med Salesforce CPQ och HelloSign”, lägger Everett till.

Framtiden

Tiden till marknaden kortas med 2 månader

”Innan vi integrerade HelloSign for Salesforce CPQ i Amenify-plattformen behövde vi manuellt uppdatera avtalsvariabler. Kombinationen av Salesforce CPQ och HelloSign automatiserar denna process och ger oss möjlighet att få avtal uppdaterade och undertecknade två månader snabbare än förr. Vi eliminerar manuell datainmatning och minimerar risken för fel”, säger Everett.


HelloSigns-funktionerna som ger Amenify möjlighet att automatiskt fylla i stora dokument (förifyllning av dokument med Salesforce-data med mallar och sammanslagningsfält) är en stor faktor bakom den korta tiden till marknaden.

Sexfaldig tillväxt i betjänade marknader

”HelloSign for Salesforce CPQ är en fantastiskt snabb lösning, vilket hjälper Amenify. Vi växer så snabbt att vi inte skulle kunna fullgöra vårt arbete på hundratals fastigheter i varje kundportfölj utan denna lösning.


”Vi gick från att vara igång på en eller två marknader till att vara igång på 15 marknader”, berättar Everett.

Vad kommer härnäst för Amenify?

”Vi har knivskarpt fokus på att förbättra våra kund- och boendeupplevelser med hjälp av teknik, vilket kommer att ge oss möjlighet att skala upp nationellt i år. HelloSign for Salesforce CPQ kommer att ge oss möjlighet att leverera till nationella portföljer med tusentals fastigheter som registrerat sig för Amenify.


Avtalen vi undertecknar med partner över hela landet kommer att hjälpa oss bygga ut en exceptionell boendeupplevelse genom att förvandla människors hem till något de älskar – en personlig miljö med tjänster som kommer till dem”, avslutar Everett.

Vill du uppnå samma resultat som Amenify? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Läs mer om vårt branschledande API genom att ta del av vår utvecklardokumentation eller bygga och testa kostnadsfritt via ett gratis utvecklarkonto. Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken HelloSign-produkt som är bäst för dig, boka en demo med HelloSigns API-team för att se hur vi kan effektivisera din verksamhet.

Hämta fallstudie
Fråga oss om HelloSign!
Fråga oss om HelloSign!
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder

Amenify når avslut 33 % snabbare med HelloSign for Salesforce

Kortare tid till intäkt, avsevärd marknadsexpansion

Illustration med en hund som drömmer om en park, en e-signatur, kvast och nyckel

Kortare tid till intäkt, avsevärd marknadsexpansion

Rutig triangelRutig triangel

Utmaning

Amenify är ett företagsnätverk som skapades för att förenkla avtalshanteringen mellan flerfamiljsfastigheter och tjänsteleverantörer för hemmet. Men att hantera avtal med flera parter i deras relationsdatabas var utmanande eftersom branschomsättningen krävde ständiga uppdateringar av avtalen, och ändringar i variabler som adress, priser, leveranser och fakturering. För att kunna skala upp kundportföljerna behövde de en digital transaktionshanteringslösning som möjliggjorde dynamiska uppdateringar av avtal.


”I början av 2018 hade vi bara en handfull fastigheter som var igång på vår plattform, och vi insåg snabbt att kundregistreringen och avtalshanteringen var en flaskhals”, berättar Amenifys VD Everett Lynn.

Rutig triangelKlockikon

Lätt

  • att förklara
  • att förstå och använda
  • att administrera
33 %

kortare tid till avslut med HelloSign for Salesforce CPQ

Rutig triangelUppåtriktad pilikon

Snabb

  • dokumentsignering är snabbare
  • svarstider är kortare
  • arbetsflödet för signering är mer transparent
25 %

Kortare tid till registrerad intäkt

Det brukade ta ungefär fyra veckor för att få intäktsgenererande dokument undertecknade och färdigställda. Med HelloSign for Salesforce CPQ får vi signerade dokument tillbaka 33 % snabbare

Everett Lynn, CEO

Lösning

Amenify behövde e-signaturprogramvara som kunde integreras i Salesforce CPQ och låta dem skapa, redigera och ta bort avtalsmallar utan att behöva lämna Salesforce eller växla mellan flera programvarulösningar.


”Vi använde DocuSign manuellt för e-signaturer, men för att skapa mallar måste du lämna Salesforce och gå till docusign.com”,berättar Everett.


Den röriga upplevelsen var långt ifrån perfekt och gav varken säljare eller undertecknare någon bra upplevelse. Lösningen på denna utmaning hittade de i HelloSign.


”Vi kunde se att HelloSign lättare integrerades i vår teknikpark. HelloSign är skapat för mobilen i första hand, och eftersom våra fastighetschefer och tjänsteleverantörer måste kunna underteckna avtal och tillägg på telefonerna dygnet runt, hela veckan, kändes det som en mer lämplig lösning”, säger Everett.


Med HelloSign for Salesforce kan Amenify skicka övergripande tjänsteavtal för e-signatur till fastighetsägare och sitt tjänsteleverantörsnätverk i hemmen med bara några klick. De behöver inte längre växla mellan sitt CRM-system (Customer Relationship Management) och e-signaturlösningen.

Rutig triangelRutig triangel
Gif som visar Pigeon Loans arbetsflöde med integrering av HelloSigns API

Fördelar

Når avslut 33 % snabbare

”Det brukade ta ungefär fyra veckor för att få intäktsgenererande dokument undertecknade och färdigställda. Genom att skicka ut avtal för e-signatur från Salesforce med HelloSign for Salesforce CPQ får vi tillbaka undertecknade dokument 33 procent snabbare”, berättar Everett.


Med de inbyggda rapporteringsfunktionerna kan Amenify se avslutsstatus mycket tydligare eftersom de har översikt över hur många dokument som väntar på signatur. På så vis kan de avsevärt minska antalet dagar som en försäljning väntar på avslut.


25 % kortare tid till registrerad intäkt

”Avtalen granskas nu lättare från vår interna databas, vilket effektiviserar vår fakturering. Vi hanterar kontofordringar 25 procent snabbare än tidigare eftersom vi snabbt kan få fram ett avtal och följa upp med kunden.


”Möjligheten att hämta in intäkten snabbare möjliggjordes av det faktum att vi konfigurerade våra masterserviceavtal med Salesforce CPQ och HelloSign”, lägger Everett till.

Rutig triangelPlatsnålsikon

Amenify är en plattform som hanterar fastighetstjänster för flerfamiljsportföljer över hela USA. De arbetar med ledande lokala och nationella partner för att leverera förstklassiga tjänster till hemmet, som städning, husdjurstjänster, hälsotjänster och varumärkespartnerskap som låser upp värden i fastighetsbranschen.

Rutig triangelDiagramikon

Lanserar: 2016

1 000+: Fastigheter med avtal 

24x7: Avtal kan undertecknas när som helst, var som helst

15: Marknader som betjänas sedan HelloSign for Salesforce integrerades

Tiden till marknaden kortas med 2 månader

”Innan vi integrerade HelloSign for Salesforce CPQ i Amenify-plattformen behövde vi manuellt uppdatera avtalsvariabler. Kombinationen av Salesforce CPQ och HelloSign automatiserar denna process och ger oss möjlighet att få avtal uppdaterade och undertecknade två månader snabbare än förr. Vi eliminerar manuell datainmatning och minimerar risken för fel”, säger Everett.


HelloSigns-funktionerna som ger Amenify möjlighet att automatiskt fylla i stora dokument (förifyllning av dokument med Salesforce-data med mallar och sammanslagningsfält) är en stor faktor bakom den korta tiden till marknaden.

Sexfaldig tillväxt i betjänade marknader

”HelloSign for Salesforce CPQ är en fantastiskt snabb lösning, vilket hjälper Amenify. Vi växer så snabbt att vi inte skulle kunna fullgöra vårt arbete på hundratals fastigheter i varje kundportfölj utan denna lösning.


”Vi gick från att vara igång på en eller två marknader till att vara igång på 15 marknader”, berättar Everett.

Vad kommer härnäst för Amenify?

”Vi har knivskarpt fokus på att förbättra våra kund- och boendeupplevelser med hjälp av teknik, vilket kommer att ge oss möjlighet att skala upp nationellt i år. HelloSign for Salesforce CPQ kommer att ge oss möjlighet att leverera till nationella portföljer med tusentals fastigheter som registrerat sig för Amenify.


Avtalen vi undertecknar med partner över hela landet kommer att hjälpa oss bygga ut en exceptionell boendeupplevelse genom att förvandla människors hem till något de älskar – en personlig miljö med tjänster som kommer till dem”, avslutar Everett.

Vill du uppnå samma resultat som Amenify? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Läs mer om vårt branschledande API genom att ta del av vår utvecklardokumentation eller bygga och testa kostnadsfritt via ett gratis utvecklarkonto. Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken HelloSign-produkt som är bäst för dig, boka en demo med HelloSigns API-team för att se hur vi kan effektivisera din verksamhet.

Fråga oss om HelloSign!