Amenify når avslut 33 % snabbare med HelloSign for Salesforce

Amenify är en plattform som hanterar fastighetstjänster för flerfamiljsportföljer över hela USA. De arbetar med ledande lokala och nationella partner för att leverera förstklassiga tjänster till hemmet, som städning, husdjurstjänster, hälsotjänster och varumärkespartnerskap som låser upp värden i fastighetsbranschen.

Illustration med en hund som drömmer om en park, en e-signatur, kvast och nyckel
757717846?h=72ba06c48c

Amenify

 uses 

HelloSign for Salesforce

01
02
03

Ett djupare dyk med

Amenify

Utmaningen
Möjligheten

Amenify är ett företagsnätverk som skapades för att förenkla avtalshanteringen mellan flerfamiljsfastigheter och tjänsteleverantörer för hemmet. Men att hantera avtal med flera parter i deras relationsdatabas var utmanande eftersom branschomsättningen krävde ständiga uppdateringar av avtalen, och ändringar i variabler som adress, priser, leveranser och fakturering. För att kunna skala upp kundportföljerna behövde de en digital transaktionshanteringslösning som möjliggjorde dynamiska uppdateringar av avtal.


“At the beginning of 2018 we only had a handful of properties that were live in our platform, and we quickly realized that client onboarding and contract management was a bottleneck,” shared Amenify CEO Everett Lynn.

"It used to take about four weeks to get revenue-generating documents signed and completed. Now using HelloSign for Salesforce CPQ we get signed documents back 33% faster"

Everett Lynn
Lösningen

Amenify behövde e-signaturprogramvara som kunde integreras i Salesforce CPQ och låta dem skapa, redigera och ta bort avtalsmallar utan att behöva lämna Salesforce eller växla mellan flera programvarulösningar.


“We were manually using DocuSign for eSignatures, but template creation takes you out of Salesforce to docusign.com,” says Everett.


Den röriga upplevelsen var långt ifrån perfekt och gav varken säljare eller undertecknare någon bra upplevelse. Lösningen på denna utmaning hittade de i HelloSign.


“We saw that HelloSign integrated more easily into our technology stack. HelloSign is “mobile-first” and because we need to enable property managers and service providers to sign contracts and addendums on their phone 24x7, we found it to be a better fit,” says Everett.


Med HelloSign for Salesforce kan Amenify skicka övergripande tjänsteavtal för e-signatur till fastighetsägare och sitt tjänsteleverantörsnätverk i hemmen med bara några klick. De behöver inte längre växla mellan sitt CRM-system (Customer Relationship Management) och e-signaturlösningen.

Resultaten

Når avslut 33 % snabbare

“It used to take about four weeks to get revenue-generating documents signed and completed. Now by sending the contracts out for eSignature from Salesforce using HelloSign for Salesforce CPQ we get signed documents back 33% faster,” says Everett.


Med de inbyggda rapporteringsfunktionerna kan Amenify se avslutsstatus mycket tydligare eftersom de har översikt över hur många dokument som väntar på signatur. På så vis kan de avsevärt minska antalet dagar som en försäljning väntar på avslut.


25 % kortare tid till registrerad intäkt

”Avtalen granskas nu lättare från vår interna databas, vilket effektiviserar vår fakturering. Vi hanterar kontofordringar 25 procent snabbare än tidigare eftersom vi snabbt kan få fram ett avtal och följa upp med kunden.


“The ability to collect income faster was enabled by the fact that we set up our master service agreement contracts with Salesforce CPQ and HelloSign,” adds Everett.

Framtiden

Tiden till marknaden kortas med 2 månader

“Before integrating HelloSign for Salesforce CPQ into the Amenify platform, internal resources would have to manually update contract variables. The combination of Salesforce CPQ and HelloSign automates this process, and allows us to get contracts updated and signed two months faster than before. It eliminates manual data entry and risk of errors,” says Everett.


HelloSigns-funktionerna som ger Amenify möjlighet att automatiskt fylla i stora dokument (förifyllning av dokument med Salesforce-data med mallar och sammanslagningsfält) är en stor faktor bakom den korta tiden till marknaden.

Sexfaldig tillväxt i betjänade marknader

“HelloSign for Salesforce CPQ is great at speed, which helps Amenify. We’re growing so rapidly that we wouldn't be able to fulfill on the hundreds of properties in each client's portfolio without it.


“We went from being live in one or two markets to being live in 15 markets,” says Everett.

Vad kommer härnäst för Amenify?

”Vi har knivskarpt fokus på att förbättra våra kund- och boendeupplevelser med hjälp av teknik, vilket kommer att ge oss möjlighet att skala upp nationellt i år. HelloSign for Salesforce CPQ kommer att ge oss möjlighet att leverera till nationella portföljer med tusentals fastigheter som registrerat sig för Amenify.


The contracts that we're signing with partners nationwide will help us build out an exceptional resident experience by turning people’s homes into something they love - a personalized environment where services come to them,” adds Everett.


Vill du uppnå samma resultat som Amenify? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Hämta fallstudie
Fråga oss om HelloSign!
Fråga oss om HelloSign!
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder