AdvicePay Speeds User Contract Management by 50% with HelloSign

AdvicePay är en molnplattform som tillhandahåller fakturerings- och betalningslösningar för betalning av finansiella planeringstjänster för enskilda planerare samt små och stora företag. Det är den första och enda RIA-kompatibla betalningsprocessorn för finansiella planerare som erbjuder flexibel integrering av fakturerings- och betalningsfunktioner, datasäkerhet, betalningsbehandling och mycket annat, med försäkran om efterlevnad av SEC-regler och statliga förordningar.

Illustration med ett dokument, ett kuvert och en skärm
757717846?h=72ba06c48c

Advice Pay

 uses 

HelloSign

01
02
03

Ett djupare dyk med

Advice Pay

Utmaningen
Möjligheten

AdvicePay grundades av de nationellt respekterade finansiella rådgivarna Alan Moore och Michael Kitces, som länge har förkunnat den innovativa serviceavgiftsmodellen som framtiden för ekonomisk planering. Att skapa en fakturerings- och betalningsplattform som stödjer denna tillväxtstrategi var en naturlig utveckling för dem och för branschen.


I den tidiga versionen av deras applikation kunde AdvicePay-användare (rådgivare) endast skicka fakturor till kunder och inkassera. De var tvungna att använda ett annat program för dokumentunderskrift, vilket innebar att deras kunder också var tvungna att använda mer än ett system för att arbeta med en rådgivare. Detta var tidskrävande och kunde leda till datafel som försenade betalningar eller krävde återbetalning till kunder om uppgifterna i kontrakt och fakturor inte stämde överens, vilket resulterade i en besvärlig process för användarregistrering.

En naturlig utveckling var att integrera digital transaktionshantering (DTM) i AdvicePay-plattformen för att koppla fakturor till kontrakt. Detta var viktigt för att förbättra upplevelsen vid integrering av kunder för enskilda finansrådgivare och för att hjälpa AdvicePay att tillgodose behoven hos den snabbt växande skaran av företagskunder.


As Joe Timmer, Lead Developer, says, “We selected DocuSign for eSignatures in July 2018 to facilitate invoice and contract integration, but spent three months trying to get it launched. We wanted a single, authenticated eSignature account to be able to control security and keep the user experience within our application. Ultimately, we discovered what we considered to be a major security flaw in DocuSign’s embedded flows, which allowed our customers to see other customers’ data.


Vi rapporterade det till DocuSign-supporten, men efter några veckor svarade de att det var utformat så, och att det borde ha dokumenterats. Sedan stängde de vårt ärende. Det var oroande eftersom vi investerade starkt i tekniken som en viktig del av vår lösning.”


”Vi har uppfyllt vårt mål att lägga till e-signaturer med ett eller två klick och eliminerat ett externt arbetsflöde för våra användare. Istället för att behöva spendera dubbelt eller tre gånger så mycket tid på att skapa och matcha fakturor och kontrakt, sker det nu automatiskt. Detta har minskat tiden det tar för rådgivare att hantera kontrakt med 50 procent.”


Joe Timmer
Lösningen

In late October 2018 Joe’s team contacted HelloSign. Within two weeks they tested, built, and launched the API. “With HelloSign I immediately felt there was an understanding of what I was saying and what our goals were. During testing, when we engaged HelloSign Support with questions, we got feedback within an hour and it was always aligned with what we were trying to do.


Tack vare HelloSigns inbäddade lösning kan vi nu leverera en supersmidig användarupplevelse som kopplar fakturor med tillhörande kontrakt. Universalmärkningen gör att vi kan äga e-signaturupplevelsen, hämta in den från våra användare och se till att de aldrig behöver lämna AdvicePay för att göra affärer.


Unlike DocuSign, HelloSign gives us as many merge fields as we want and enables us to control and design and the embedded experience. Our developers can create templates with various fields like signatures, initials, textboxes, checkboxes, and HelloSign’s pre-filled fields merge that data onto the invoice and automatically sync it with the contract. This is exactly what we wanted to deliver for advisors and firms of all sizes,” adds Joe.

Resultaten

100 % synkronisering av fakturor och kontrakt förbättrar rådgivarens resultat

”När en användare skapar en faktura i AdvicePay skapar vår applikation automatiskt ett kontrakt i HelloSign och för över fakturabeloppet och andra nyckeldatafält till kontraktet så att dokumenten är 100 % synkroniserade.


Now, users don’t touch the contract because it’s 100% controlled via the HelloSign API from data in our system. They never have to leave AdvicePay and they can manage, track, and download all their contracts from our application. The invoice-contract data match helps them align accounts payable with accounts receivable, which can dramatically improve their bottom line,” says Joe.

Rådgivare påskyndar hanteringen av kontrakt med 50 %

With HelloSign embedded into the AdvicePay application, users simply select one of the HelloSign templates to create the contract. As Joe says, “We’ve met our goal of adding eSignatures in one to two clicks, and eliminated an external workflow for our users.


Instead of having to spend double or triple the time to create and match invoices and contracts, it’s now done automatically, which has definitely sped the time to manage contracts for advisors by 50%.”

Framtiden

Expansion på fintechmarknaden

DTM integration is enabling AdvicePay’s expansion in the enterprise market. As Joe says, “We had been working with one of the largest broker-dealers for about a year. When they learned that we had integrated eSignatures with HelloSign into our workflow, they were ready to make a deal and signed quickly thereafter.

Vi slöt nyligen samarbetsavtal med TD Ameritrade och några andra stora firmor. Företag som dessa – med 100 till 1 000 rådgivare – använder kontrakt i princip i allt arbete.

E-signaturer har varit vändpunkten som gjort det möjligt för AdvicePay att utveckla våra affärsmål och expandera på företagsmarknaden”.

30 % ökning av resultat för AdvicePays företagskunder

Den stora förtjänsten för företagskunder är kostnadsbesparingar i datahantering och administrationstid, där det senare direkt påverkar deras resultat. Med synkroniseringen kan AdvicePay erbjuda fakturor och kontrakt, samt möjlighet för rådgivare att se kontrakt och betalningsstatus på plattformen. Företagen spenderar nu färre timmar på administrativa uppgifter med viktiga dokument.

För de företagskunder som också betalade för abonnemang för elektroniska dokument har integreringen med HelloSign även eliminerat dessa kostnader.


“HelloSign allows our platform to eliminate mismatches between invoices and contracts, which helps our enterprise customers recoup admin time that used to be spent managing and resolving those inconsistencies. It’s enabling enterprise firms boost their bottom line by 30%,” adds Joe.

Vad kommer härnäst för AdvicePay?

AdvicePay har skapat en integrerad, kompatibel och friktionsfri applikation och har börjat göra stora framsteg på företagsmarknaden. De har siktat in sig på att utöka tjänsteutbudet för att nå en bredare publik.


“We’re adding more enterprise level eSignature workflows to allow our users to also facilitate assets under management billing as well as fee-based. We feel confident our partnership with HelloSign will help us accomplish this,” says Joe.

Vill du uppnå samma resultat som AdvicePay? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Hämta fallstudie
Fråga oss om HelloSign!
Fråga oss om HelloSign!
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder