AdvicePay Speeds User Contract Management by 50% with HelloSign

Illustration med ett dokument, ett kuvert och en skärm

AdvicePay-kundberättelse | HelloSign

01
02
03

Ett djupare dyk med

Advice Pay

Utmaningen
Möjligheten

AdvicePay grundades av de nationellt respekterade finansiella rådgivarna Alan Moore och Michael Kitces, som länge har förkunnat den innovativa serviceavgiftsmodellen som framtiden för ekonomisk planering. Att skapa en fakturerings- och betalningsplattform som stödjer denna tillväxtstrategi var en naturlig utveckling för dem och för branschen.


I den tidiga versionen av deras applikation kunde AdvicePay-användare (rådgivare) endast skicka fakturor till kunder och inkassera. De var tvungna att använda ett annat program för dokumentunderskrift, vilket innebar att deras kunder också var tvungna att använda mer än ett system för att arbeta med en rådgivare. Detta var tidskrävande och kunde leda till datafel som försenade betalningar eller krävde återbetalning till kunder om uppgifterna i kontrakt och fakturor inte stämde överens, vilket resulterade i en besvärlig process för användarregistrering.

En naturlig utveckling var att integrera digital transaktionshantering (DTM) i AdvicePay-plattformen för att koppla fakturor till kontrakt. Detta var viktigt för att förbättra upplevelsen vid integrering av kunder för enskilda finansrådgivare och för att hjälpa AdvicePay att tillgodose behoven hos den snabbt växande skaran av företagskunder.


Som Joe Timmer, Lead Developer, säger: ”Vi valde DocuSign för e-signaturer i juli 2018 för att underlätta integreringen mellan fakturor och kontrakt, men lade tre månader på att försöka starta upp. Vi ville att ett enda autentiserat e-signaturkonto skulle kunna kontrollera säkerheten och samtidigt behålla användarupplevelsen i vår applikation. I slutändan upptäckte vi vad vi ansåg vara en stor säkerhetsbrist i DocuSigns inbäddade flöden, vilket gjorde det möjligt för våra kunder att se andra kunders data.”


Vi rapporterade det till DocuSign-supporten, men efter några veckor svarade de att det var utformat så, och att det borde ha dokumenterats. Sedan stängde de vårt ärende. Det var oroande eftersom vi investerade starkt i tekniken som en viktig del av vår lösning.”


”Vi har uppfyllt vårt mål att lägga till e-signaturer med ett eller två klick och eliminerat ett externt arbetsflöde för våra användare. Istället för att behöva spendera dubbelt eller tre gånger så mycket tid på att skapa och matcha fakturor och kontrakt, sker det nu automatiskt. Detta har minskat tiden det tar för rådgivare att hantera kontrakt med 50 procent.”


Joe Timmer, Lead Developer
Lösningen

I slutet av oktober 2018 kontaktade Joes team HelloSign. På två veckor testade, skapade och startade de upp API:n. ”Med HelloSign kände jag omedelbart att det fanns en förståelse för vad jag sa och vad våra mål var. När vi under testfasen ställde frågor till HelloSign-supporten fick vi feedback inom en timme och svaren var alltid i linje med vad vi försökte göra.


Tack vare HelloSigns inbäddade lösning kan vi nu leverera en supersmidig användarupplevelse som kopplar fakturor med tillhörande kontrakt. Universalmärkningen gör att vi kan äga e-signaturupplevelsen, hämta in den från våra användare och se till att de aldrig behöver lämna AdvicePay för att göra affärer.


”Till skillnad från DocuSign ger HelloSign oss så många sammanslagningsfält vi vill, så att vi kan kontrollera utformningen och den inbäddade upplevelsen. Våra utvecklare kan skapa mallar med olika fält som signaturer, initialer, textlådor och kryssrutor. HelloSigns förfyllda fält sammanfogar dessa data på fakturan och synkroniserar dem automatiskt med kontraktet. Det här är precis vad vi ville erbjuda rådgivare och företag i alla storlekar”, tillägger Joe.

Resultaten

100 % synkronisering av fakturor och kontrakt förbättrar rådgivarens resultat

”När en användare skapar en faktura i AdvicePay skapar vår applikation automatiskt ett kontrakt i HelloSign och för över fakturabeloppet och andra nyckeldatafält till kontraktet så att dokumenten är 100 % synkroniserade.


”Nu rör inte användare kontraktet eftersom det kontrolleras till 100 % via HelloSign-API:n med uppgifterna i vårt system. De behöver aldrig lämna AdvicePay och kan hantera, spåra och ladda ner alla sina kontrakt från vår applikation. Möjligheten att matcha uppgifterna i fakturor och kontrakt hjälper dem att samordna leverantörsskulder med kundfordringar, vilket kan förbättra deras resultat på ett dramatiskt sätt”, säger Joe.

Rådgivare påskyndar hanteringen av kontrakt med 50 %

Med HelloSign inbäddat i AdvicePay-applikationen väljer användare helt enkelt en av HelloSign-mallarna för att skapa kontraktet. Som Joe säger: ”Vi har uppfyllt vårt mål att lägga till e-signatur med ett eller två klick och eliminerat ett externt arbetsflöde för våra användare.


Istället för att behöva spendera dubbelt eller tre gånger så mycket tid på att skapa och matcha fakturor och kontrakt sker det nu automatiskt, vilket definitivt påskyndar rådgivarnas hantering av kontrakt med 50 %.

Framtiden

Expansion på fintechmarknaden

Integreringen av DTM gör det möjligt för AdvicePay att expandera på företagsmarknaden. Som Joe säger: ”Vi hade samarbetat med en av de största mäklarna/handlarna i ungefär ett år. När de fick veta att vi hade integrerat e-signaturer med HelloSign i vårt arbetsflöde var de redo att sluta avtal och undertecknade snabbt därefter.

Vi slöt nyligen samarbetsavtal med TD Ameritrade och några andra stora firmor. Företag som dessa – med 100 till 1 000 rådgivare – använder kontrakt i princip i allt arbete.

E-signaturer har varit vändpunkten som gjort det möjligt för AdvicePay att utveckla våra affärsmål och expandera på företagsmarknaden”.

30 % ökning av resultat för AdvicePays företagskunder

Den stora förtjänsten för företagskunder är kostnadsbesparingar i datahantering och administrationstid, där det senare direkt påverkar deras resultat. Med synkroniseringen kan AdvicePay erbjuda fakturor och kontrakt, samt möjlighet för rådgivare att se kontrakt och betalningsstatus på plattformen. Företagen spenderar nu färre timmar på administrativa uppgifter med viktiga dokument.

För de företagskunder som också betalade för abonnemang för elektroniska dokument har integreringen med HelloSign även eliminerat dessa kostnader.


”Med HelloSign kan vår plattform eliminera bristfällig matchning mellan fakturor och kontrakt, vilket hjälper våra företagskunder att återta administrationstid som användes för att hantera och lösa dessa avvikelser. På så sätt kan företagskunder förbättra sina resultat med 30 %”, tillägger Joe.

Vad kommer härnäst för AdvicePay?

AdvicePay har skapat en integrerad, kompatibel och friktionsfri applikation och har börjat göra stora framsteg på företagsmarknaden. De har siktat in sig på att utöka tjänsteutbudet för att nå en bredare publik.


Vi lägger till fler arbetsflöden för e-signaturer på företagsnivå så att våra användare också kan utnyttja fakturering både avtals- och avgiftsbaserat. Vi är övertygade om att vårt partnerskap med HelloSign kommer att hjälpa oss att uppnå detta”, säger Joe.

Vill du uppnå samma resultat som AdvicePay? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Hämta fallstudie
Fråga oss om HelloSign!
Fråga oss om HelloSign!
Hur ska du använda HelloSign?
Kontakta oss
Höger pilikon

Andra kunder

AdvicePay Speeds User Contract Management by 50% with HelloSign

Erbjuder en supersmidig användarupplevelse, eliminerar manuella arbetsflöden, expanderar till företag

Illustration med ett dokument, ett kuvert och en skärm

Erbjuder en supersmidig användarupplevelse, eliminerar manuella arbetsflöden, expanderar till företag

Rutig triangelRutig triangel

Utmaning

AdvicePay grundades av de nationellt respekterade finansiella rådgivarna Alan Moore och Michael Kitces, som länge har förkunnat den innovativa serviceavgiftsmodellen som framtiden för ekonomisk planering. Att skapa en fakturerings- och betalningsplattform som stödjer denna tillväxtstrategi var en naturlig utveckling för dem och för branschen.


I den tidiga versionen av deras applikation kunde AdvicePay-användare (rådgivare) endast skicka fakturor till kunder och inkassera. De var tvungna att använda ett annat program för dokumentunderskrift, vilket innebar att deras kunder också var tvungna att använda mer än ett system för att arbeta med en rådgivare. Detta var tidskrävande och kunde leda till datafel som försenade betalningar eller krävde återbetalning till kunder om uppgifterna i kontrakt och fakturor inte stämde överens, vilket resulterade i en besvärlig process för användarregistrering.

En naturlig utveckling var att integrera digital transaktionshantering (DTM) i AdvicePay-plattformen för att koppla fakturor till kontrakt. Detta var viktigt för att förbättra upplevelsen vid integrering av kunder för enskilda finansrådgivare och för att hjälpa AdvicePay att tillgodose behoven hos den snabbt växande skaran av företagskunder.


Som Joe Timmer, Lead Developer, säger: ”Vi valde DocuSign för e-signaturer i juli 2018 för att underlätta integreringen mellan fakturor och kontrakt, men lade tre månader på att försöka starta upp. Vi ville att ett enda autentiserat e-signaturkonto skulle kunna kontrollera säkerheten och samtidigt behålla användarupplevelsen i vår applikation. I slutändan upptäckte vi vad vi ansåg vara en stor säkerhetsbrist i DocuSigns inbäddade flöden, vilket gjorde det möjligt för våra kunder att se andra kunders data.”


Vi rapporterade det till DocuSign-supporten, men efter några veckor svarade de att det var utformat så, och att det borde ha dokumenterats. Sedan stängde de vårt ärende. Det var oroande eftersom vi investerade starkt i tekniken som en viktig del av vår lösning.”


Rutig triangelSignaturikon

Lätt

  • att förklara
  • att förstå och använda
  • att administrera
100 %

Onlinesynkronisering av fakturor och kontrakt förbättrar användarupplevelsen

Rutig triangelKlockikon

Snabb

  • dokumentsignering är snabbare
  • svarstider är kortare
  • arbetsflödet för signering är mer transparent
50 %

Snabbare hantering av kontrakt för användare

”Vi har uppfyllt vårt mål att lägga till e-signaturer med ett eller två klick och eliminerat ett externt arbetsflöde för våra användare. Istället för att behöva spendera dubbelt eller tre gånger så mycket tid på att skapa och matcha fakturor och kontrakt, sker det nu automatiskt. Detta har minskat tiden det tar för rådgivare att hantera kontrakt med 50 procent.”


Joe Timmer, Lead Developer

Lösning

I slutet av oktober 2018 kontaktade Joes team HelloSign. På två veckor testade, skapade och startade de upp API:n. ”Med HelloSign kände jag omedelbart att det fanns en förståelse för vad jag sa och vad våra mål var. När vi under testfasen ställde frågor till HelloSign-supporten fick vi feedback inom en timme och svaren var alltid i linje med vad vi försökte göra.


Tack vare HelloSigns inbäddade lösning kan vi nu leverera en supersmidig användarupplevelse som kopplar fakturor med tillhörande kontrakt. Universalmärkningen gör att vi kan äga e-signaturupplevelsen, hämta in den från våra användare och se till att de aldrig behöver lämna AdvicePay för att göra affärer.


”Till skillnad från DocuSign ger HelloSign oss så många sammanslagningsfält vi vill, så att vi kan kontrollera utformningen och den inbäddade upplevelsen. Våra utvecklare kan skapa mallar med olika fält som signaturer, initialer, textlådor och kryssrutor. HelloSigns förfyllda fält sammanfogar dessa data på fakturan och synkroniserar dem automatiskt med kontraktet. Det här är precis vad vi ville erbjuda rådgivare och företag i alla storlekar”, tillägger Joe.

Rutig triangelRutig triangel
Gif som visar Pigeon Loans arbetsflöde med integrering av HelloSigns API

Fördelar

100 % synkronisering av fakturor och kontrakt förbättrar rådgivarens resultat

”När en användare skapar en faktura i AdvicePay skapar vår applikation automatiskt ett kontrakt i HelloSign och för över fakturabeloppet och andra nyckeldatafält till kontraktet så att dokumenten är 100 % synkroniserade.


”Nu rör inte användare kontraktet eftersom det kontrolleras till 100 % via HelloSign-API:n med uppgifterna i vårt system. De behöver aldrig lämna AdvicePay och kan hantera, spåra och ladda ner alla sina kontrakt från vår applikation. Möjligheten att matcha uppgifterna i fakturor och kontrakt hjälper dem att samordna leverantörsskulder med kundfordringar, vilket kan förbättra deras resultat på ett dramatiskt sätt”, säger Joe.

Rådgivare påskyndar hanteringen av kontrakt med 50 %

Med HelloSign inbäddat i AdvicePay-applikationen väljer användare helt enkelt en av HelloSign-mallarna för att skapa kontraktet. Som Joe säger: ”Vi har uppfyllt vårt mål att lägga till e-signatur med ett eller två klick och eliminerat ett externt arbetsflöde för våra användare.


Istället för att behöva spendera dubbelt eller tre gånger så mycket tid på att skapa och matcha fakturor och kontrakt sker det nu automatiskt, vilket definitivt påskyndar rådgivarnas hantering av kontrakt med 50 %.

Rutig triangelPlatsnålsikon

AdvicePay är en molnplattform som tillhandahåller fakturerings- och betalningslösningar för betalning av finansiella planeringstjänster för enskilda planerare samt små och stora företag. Det är den första och enda RIA-kompatibla betalningsprocessorn för finansiella planerare som erbjuder flexibel integrering av fakturerings- och betalningsfunktioner, datasäkerhet, betalningsbehandling och mycket annat, med försäkran om efterlevnad av SEC-regler och statliga förordningar.

Rutig triangelDiagramikon

9+ USD miljoner: I betalda fakturor hittills

28 370: hanterade fakturor

8 000: klienter

730: finansrådgivare

Expansion på fintechmarknaden

Integreringen av DTM gör det möjligt för AdvicePay att expandera på företagsmarknaden. Som Joe säger: ”Vi hade samarbetat med en av de största mäklarna/handlarna i ungefär ett år. När de fick veta att vi hade integrerat e-signaturer med HelloSign i vårt arbetsflöde var de redo att sluta avtal och undertecknade snabbt därefter.

Vi slöt nyligen samarbetsavtal med TD Ameritrade och några andra stora firmor. Företag som dessa – med 100 till 1 000 rådgivare – använder kontrakt i princip i allt arbete.

E-signaturer har varit vändpunkten som gjort det möjligt för AdvicePay att utveckla våra affärsmål och expandera på företagsmarknaden”.

30 % ökning av resultat för AdvicePays företagskunder

Den stora förtjänsten för företagskunder är kostnadsbesparingar i datahantering och administrationstid, där det senare direkt påverkar deras resultat. Med synkroniseringen kan AdvicePay erbjuda fakturor och kontrakt, samt möjlighet för rådgivare att se kontrakt och betalningsstatus på plattformen. Företagen spenderar nu färre timmar på administrativa uppgifter med viktiga dokument.

För de företagskunder som också betalade för abonnemang för elektroniska dokument har integreringen med HelloSign även eliminerat dessa kostnader.


”Med HelloSign kan vår plattform eliminera bristfällig matchning mellan fakturor och kontrakt, vilket hjälper våra företagskunder att återta administrationstid som användes för att hantera och lösa dessa avvikelser. På så sätt kan företagskunder förbättra sina resultat med 30 %”, tillägger Joe.

Vad kommer härnäst för AdvicePay?

AdvicePay har skapat en integrerad, kompatibel och friktionsfri applikation och har börjat göra stora framsteg på företagsmarknaden. De har siktat in sig på att utöka tjänsteutbudet för att nå en bredare publik.


Vi lägger till fler arbetsflöden för e-signaturer på företagsnivå så att våra användare också kan utnyttja fakturering både avtals- och avgiftsbaserat. Vi är övertygade om att vårt partnerskap med HelloSign kommer att hjälpa oss att uppnå detta”, säger Joe.

Vill du uppnå samma resultat som AdvicePay? Fråga oss om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Fråga oss om HelloSign!