Nå eIDAS-certifiering på högsta nivå med Qualified Electronic Signatures (QES) från HelloSign

Rubrikbild "Qualified Electronic Signatures from HelloSign"

Digitalisera era avtal med eIDAS-överensstämmelse

”Electronic Identification, Authentication and Trust Services” eller ”eIDAS” är den lag som reglerar elektroniska transaktioner och identifikationer i Europeiska unionen (EU). I eIDAS ingår alla juridiska krav för elektroniska signaturer. Dessa krav ger en säker och pålitig metod för företag som vill få dokument undertecknade online.


eIDAS erkänner tre nivåer av elektroniska signaturer:

  1. Simple Electronic Signatures (SES)
  2. Advanced Electronic Signatures (AES)
  3. Qualified Electronic Signatures (QES)


QES den högsta efterlevnadsnivån enligt eIDAS. Den kräver identitetsverifiering ansikte mot ansikte innan dokumentet undertecknas. Den kräver också att ett digitalt certifikat från en Trusted Service Provider (TSP) från EU Trusted List (EUTL) bifogas i signaturen. Det är dessa extra säkerhetsåtgärder som gör QES till den juridiska motsvarigheten till att signera på paller, enligt eIDAS.

Få tillgång till den juridiska eIDAS-motsvarigheten till en signatur på papper

Även om Simple Electronic Signatures (SES) täcker in de allra flesta avtalstyper inom EU finns fortfarande vissa som kräver signatur på papper, vilket gör QES till ett perfekt alternativ. Här är några exempel:

  • Any time a handwritten signature is required
  • Hyresavtal (beroende på det lokala EU-medlemslandets lagar)
  • Låneavtal (beroende på det lokala EU-medlemslandets lagar)
  • Uppsägningar (beroende på det lokala EU-medlemslandets lagar)


För EU-företag som behöver den digitala motsvarigheten till att skriva under med penna och papper är HelloSign en av världens mest betrodda leverantörer av elektroniska signaturer.


Var trygg i förvissningen att din information och dina dokument skyddas av de strängaste säkerhetsnormerna. Genom att lägga till identitetsverifiering ansikte mot ansikte och ta emot ett digitalt certifikat från en TSP på EUTL gör vi avtal som undertecknats med HelloSign QES säkrare än penna och papper. Denna säkerhetsnivå eliminerar geografiska begränsningar mellan avsändare och undertecknare så att avtal kan undertecknas över gränser utan att känsliga data äventyras.

Trygga signaturer börjar med pålitliga leverantörer

HelloSign ser fram emot att få samarbeta med två EU-baserade företag för att leverera ett QES-erbjudande med fullständig efterlevnad. QES handlar om förtroende och säkerhet, och dessa båda företag är erkända som branschledare för båda dessa egenskaper.


För det första har vi ingått samarbete med IDnow för att möjliggöra det videosamtal som krävs vid QES. IDnow är ett betrott företag med säte i Tyskland som har satt den hösta standarden inom ID-onlineverifiering. Alla HelloSign QES-transaktioner går via en videosamtalsverifiering ansikte mot ansikte på det lokala språket (tyska, franska, engelska) mellan undertecknare och en betrodd IDnow-medarbetare.


För det andra använder HelloSign Namirial som vår Qualified Trust Service Provider eller TSP. Namirial är ett företag med säte i Italien som finns med på EU Trusted List (EUTL). Namirial arbetar direkt med IDnow för att generera ett digitalt certifikat som används för varje QES.


Vidare lyftes HelloSign 2021 fram som en ”ledande” e-signaturleverantör i Europa och Storbritannien av G2. Detta erkännande är ett bevis på HelloSigns engagemang för att vara en betrodd, säker och användarvänlig lösning för alla europeiska företag. Och sist men inte minst vill vi lyfta fram våra lokala datalagringsmöjligheter. HelloSign Premium-abonnemang ger också möjlighet till datalagring i EU, så att företag kan lagra sina ifyllda dokument uteslutande inom EU.

Gå till vårt Trust Center

Börja digitalisera avtalen i dag med QES från HelloSign

Get news, insights and posts directly in your inbox

Tack! Er ansökan har tagits emot!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skulle skickas in
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skulle skickas in