StartFörtroendeVillkor

Policy om acceptabel användning

I samband med användning av HelloSign-tjänster, webbplatser eller system (sammantaget "HelloSign-plattformen"), får du inte:

 • Publicera eller skicka grova meddelanden, ärekränkande, skadliga, falska eller vilseledande uttalanden, hatyttringar eller meddelanden som uppmanar till eller hotar med våld,
 • Skicka skräppost, kedjebrev eller oönskade meddelanden (inklusive e-postmeddelanden),
 • Utge dig för att vara en annan person, felaktigt representera din anknytning till en annan person eller enhet, bedriva bedrägeri eller dölja eller försöka dölja din identitet,
 • Öppna delar av HelloSign-plattformen du inte har behörighet till,
 • Störa HelloSign-plattformens normal funktion, integritet eller drift,
 • Ladda upp eller överföra ogiltiga data, virus, maskar, skadlig kod, sabotageprogram eller annan programvara,
 • Dechiffrera eller dekryptera överföringar, kringgå åtkomst-, autentiserings- eller kopieringsbegränsningar, eller på annat sätt försöka äventyra HelloSign-plattformens säkerhet (inklusive en annan användares konto),
 • Försöka undersöka, skanna eller testa sårbarheten i någon del av HelloSign-plattformen utan tillstånd,
 • Försöka ändra eller utan behörighet försöka använda eller komma åt, en annan användares konton, webbplatser, applikationer, system, utrustning eller data,
 • Samla in eller hämta ut personligt identifierbar information, inklusive kontonamn, från någon annan användares konto,
 • Använda HelloSign-tjänsten eller andra delar av HelloSign-plattformen i strid med gällande lagar eller förordningar, inklusive integritetslagar i tillämpliga jurisdiktioner, eller
 • Ladda upp, använda eller överföra innehåll, data eller material som bryter mot gällande lagar eller förordningar.

Utan att begränsa andra tillgängliga rättsmedel, kan HelloSign efter eget gottfinnande stänga av eller avbryta tillgången till HelloSign-plattformen för brott mot denna policy för acceptabel användning, för att förhindra skada för andra parter eller för att bevara dess säkerhet, tillgänglighet eller integritet. Villkor som inte definieras i denna policy för acceptabel användning har den betydelse som anges i det tillämpliga avtalet mellan dig och HelloSign.